Azerbeidzjan en Europa zetten in op groene toekomst

Azerbeidzjan stelt alles in het werk om de economie te diversifiëren in de context van de wereldwijde processen van de “Grote Energietransitie 2030”. In de komende jaren wil de republiek de opwekking van alternatieve energie verveelvoudigen, ook in de regio Karabach, offshore windenergie ontwikkelen en “groene” waterstof produceren. Even veelbelovend zijn energie-efficiëntieprojecten in de gemeentelijke sector, digitalisering van de industrie en de landbouw, en de trend om productieprocessen koolstofvrij te maken.

De verwezenlijkingen van het land en de vooruitzichten op het gebied van de groene economie werden op 22 mei in Bakoe besproken tijdens een conferentie die was georganiseerd door de Parlementaire Vergadering van de OVSE (PA) en de Milli Majlis van Azerbeidzjan.

“Met de overgang naar een groene economie zullen we de toekomst van de volgende generaties verzekeren en daarvoor moeten we allemaal samenwerken voor een veiliger leven door onze progressieve ervaring te delen,” zei Margareta Söderfelt, voorzitter van de OVSE-PV, tijdens de conferentie “Rol van de nationale parlementen bij de bevordering van veiligheid en stabiliteit door middel van groene economie, vervoerscoördinatie en duurzame ontwikkeling” in Bakoe.

“De groene agenda is cruciaal voor de uitvoering van gezamenlijke initiatieven in verband met de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG’s), aangezien duurzame ontwikkeling milieubeleid omvat dat zorgt voor veerkracht bij toekomstige crises,” voegde zij eraan toe.

De tweedaagse conferentie in Bakoe was een mijlpaal, die niet alleen opnieuw de sterke relatie tussen Azerbeidzjan en de Europese Unie op het gebied van energiezekerheid en vervoer van koolwaterstoffen bevestigde, maar ook een duurzaam partnerschap op het gebied van hernieuwbare energiebronnen (RES) en gezamenlijke projecten inzake energie-efficiëntie en andere componenten van de “groene” economie aantoonde.

De conferentie omvatte paneldiscussies over “De rol van groene concepten en technologieën in duurzame ontwikkeling en economisch herstel”, en “Versterking van de duurzaamheid van de toeleveringsketen door internationaal vervoer en handelsbevordering voor duurzame ontwikkeling”, waaraan de secretaris-generaal van de OVSE PA, Roberto Montella, de voorzitter van het parlement van Montenegro, Daniela Djurovic, en andere EU-vertegenwoordigers samen met de voorzitter van de OVSE PA deelnamen.

“Dankzij zijn rijke hulpbronnen zal Azerbeidzjan een bijzondere rol spelen in de energiezekerheid van Europa – samen met een aantal internationale partners worden reeds relevante projecten in die richting uitgevoerd. Even belangrijk zijn de uitgevoerde vervoersprojecten, waardoor het land een van de grootste internationale vervoersknooppunten wordt,” merkte Sahiba Gafarova, voorzitter van het Azerbeidzjaanse parlement (Milli Majlis), op tijdens de conferentie.

Zij benadrukte dat de overgang naar groene technologieën nieuwe horizonten zal openen voor milieubeschermingsmaatregelen en een aantal andere problemen zal oplossen, en dat innovatieve economie en milieuveiligheid zijn gedefinieerd als een van de vijf belangrijke prioriteiten van de nieuwe staatsstrategie van Azerbeidzjan.