Azerbeidzjan in top drie voor dynamiek inkomend toerisme in post-Sovjetgebied

Volgens de World Travel & Tourism Council (WTTC) zal de gemiddelde wereldwijde groei in de reis- en toerismesector in 2023 ongeveer 5,1 procent bedragen.

Tegen deze relatief bescheiden achtergrond heeft de toeristische sector van Azerbeidzjan merkbaar grote successen geboekt: alleen al in 2022 slaagde de sector erin om de meeste problemen in verband met de Covid-19 pandemie te overwinnen en een ongekend hoge tweevoudige groei van de indicatoren voor inkomend toerisme te realiseren.

Bovendien zet deze positieve trend zich in het huidige seizoen voort: volgens het Staatscomité voor de Statistiek steeg het aantal buitenlanders dat het land bezocht in januari-juli 2023 met meer dan 37 procent, en behoort Azerbeidzjan tot de meest welvarende landen in de post-Sovjetregio wat betreft de heropleving van de recreatiesector.

Het rapport van de Wereldorganisatie voor Toerisme van de Verenigde Naties (UNWTO) voor het eerste kwartaal van 2023 laat zien dat het internationale toerisme zich met 80 procent heeft hersteld van het niveau van het voorspoedige 2019. Van 1 januari tot 31 maart 2023 werden er wereldwijd in totaal 235 miljoen reizen gemaakt, en dat is twee keer zoveel als een jaar eerder.

De beste resultaten voor de gerapporteerde periode kwamen uit het Midden-Oosten, dat 19 procent meer reizigers verwelkomde dan in dezelfde periode van het benchmarkjaar 2019 voor de sector. In Europa bereikte het aantal toeristen 90 procent van het niveau van vóór de pandemie, voornamelijk dankzij het segment binnenlands toerisme.

In Afrika was het 88 procent, in Noord- en Zuid-Amerika ongeveer 85 procent, en Azië-Pacific presteerde het slechtst ten opzichte van het niveau van 2019 (slechts 54 procent), grotendeels door de nog steeds strenge quarantainebeperkingen, vooral in China.

“In veel regio’s in de wereld hebben de prestaties van de sector de niveaus van vóór de pandemie benaderd of zelfs overtroffen. Er zijn echter nog steeds uitdagingen voor het herstel van het toerisme. Dit zijn geopolitieke instabiliteit [oorlog in Oekraïne], gebrek aan professioneel personeel, de stijgende kosten van levensonderhoud, het effect van inflatie op toerisme, wat leidt tot hogere kosten voor vervoer en hotelaccommodatie,” zei UNWTO secretaris-generaal Zurab Pololikashvili.

Te oordelen naar de gegevens van een andere internationale structuur – de World Travel and Tourism Council, hebben de indicatoren voor de ontwikkeling van de recreatiesector in de volgende maanden van 2023 over het algemeen het tempo van het begin van het jaar aangehouden.

In de onlangs gepubliceerde prognoses van de WTTC staat dat de wereldwijde toeristische sector tegen het einde van 2023 werk zal bieden aan ongeveer 430 miljoen mensen, tegenover 334 miljoen in het voorspoedige 2019, wat ongeveer een negende is van alle banen in de wereld.

Het belangrijkste is dat het groeimomentum van de toeristische sector dit jaar bijna dubbel zo groot zou moeten zijn als dat van de wereldeconomie, volgens WTTC-chef Julia Simpson.

“Economen denken dat het wereldwijde BBP dit jaar met 2,6 procent zal groeien, terwijl wij schatten dat de reis- en toerismesector een jaarlijkse groei van ongeveer 5,1 procent zal zien,” zei ze.

De bovenstaande positieve trends zijn ook voelbaar in de post-Sovjetruimte, maar met belangrijke specifieke kenmerken en afhankelijk van bepaalde regio’s. Bijvoorbeeld, in het oorlogvoerende Rusland en Oekraïne, en in het gesanctioneerde Wit-Rusland, domineert het uitgaande toerisme al voor het tweede jaar, terwijl het inkomende toerisme gestaag afneemt.

In de Centraal-Aziatische (CA) landen en de zuidelijke Kaukasus is daarentegen voor het tweede jaar op rij sprake van een duidelijke positieve groei in de inkomende sector. In de GOS-landen is Oezbekistan in dit opzicht koploper, met een aankomst van 3,1 miljoen buitenlandse toeristen van januari tot juni 2023, wat meerdere malen hoger is dan in andere CA-landen. En in de zuidelijke Kaukasus staat Georgië, net als vorig jaar, bovenaan de lijst, met 2,86 miljoen aankomsten van buitenlandse toeristen in de eerste helft van 2023, wat een stijging van 75,9% betekent ten opzichte van de eerste zes maanden van 2022.

De gegevens van het Armeense Comité voor Toerisme over het aantal toeristische bezoeken in januari-juli geven 1,26 miljoen buitenlandse bezoekers aan. Deze statistiek is echter niet helemaal correct, want volgens Armeense experts en vertegenwoordigers van overheidsstructuren bestaat iets minder dan de helft van alle buitenlanders die in het “Land van Stenen” aankomen uit immigranten die Rusland ontvluchten en voormalige landgenoten die naar huis terugkeren.

Volgens de profielstructuren van de VN en een aantal andere internationale organisaties kan de categorie “buitenlandse toerist” dus personen omvatten die langer dan drie dagen in een ander land aankomen en die geen transitpassagiers zijn. Natuurlijk veronderstelt de definitie van “toerist” dat dergelijke personen een bepaald doel hebben – deelnemen aan recreatieve of balneologische recreatie, en zeker kunnen noch vluchtelingen, noch mensen die naar een ander land zijn verhuisd, noch arbeidsmigranten als toeristen worden geclassificeerd. Daarom kan het werkelijke aantal buitenlandse toeristen dat direct naar Armenië komt voor recreatie in 2023 geschat worden op 600-700 duizend mensen, niet meer.

In dit opzicht komen de cijfers voor de sector in Azerbeidzjan het dichtst bij de werkelijkheid en zijn ze absoluut objectief, aangezien het land praktisch niet betrokken is bij de ontvangst van mensen die uit Rusland verhuizen, en het aantal doorreizende passagiers en andere bezoekers die niet tot de categorie “toeristen” behoren klein is, rekening houdend met de factor van nog steeds gesloten landgrenzen.

Volgens deze week gepubliceerde gegevens van het Staatscomité voor de Statistiek zijn er in januari-juli 2023 meer dan 1,143 miljoen buitenlanders en staatlozen uit 183 landen in Azerbeidzjan aangekomen, wat 37,4% meer is dan in dezelfde periode van 2022.

Dit is een zeer goede indicator, die het land op de derde plaats brengt in het post-Sovjetgebied wat betreft de dynamiek van inkomend toerisme. De afgelopen jaren stonden Rusland en Türkiye traditioneel bovenaan de lijst van buitenlandse bezoekers, en de eerste zeven maanden van 2023 waren geen uitzondering toen deze twee buurlanden 51 procent van al het buitenlandse toeristenverkeer voor hun rekening namen.

Ondanks de stijgende inflatie, de depreciatie van de nationale munteenheden en andere ernstige economische problemen in het huidige seizoen, steeg de toeristenstroom uit Rusland en Türkiye bovendien met een factor 1,7 of 18,8 procent. Een ernstig probleem in dit verband was de versterking van de manat ten opzichte van de roebel en de lira.

Desondanks werd Azerbeidzjan, volgens recent gepubliceerd onderzoek door analisten van IT-bedrijf ATOL en reisdienst “Tutu.ru”, erkend als het land dat dit jaar het meest door Russische toeristen werd bezocht: in de regionale ranglijst van TOP 5 nam het land, met een stijging van 15 procent in de populairste bestemmingen voor burgers van de Russische Federatie, de eerste plaats in.

Het is opmerkelijk dat in het huidige seizoen de toeristenstroom uit een aantal landen waarmee de recreatieve uitwisseling vorig jaar nog relatief laag was, sterk is toegenomen: het aantal aankomsten uit China steeg 8,3 keer, Turkmenistan – 3,8 keer, India – 2,6 keer, Wit-Rusland – 2 keer, Oezbekistan – 1,9 keer, Kazachstan – 1,8 keer.

Blijkbaar heeft Azerbeidzjan deze successen te danken aan de inspanningen van de relevante afdelingen van het land om nieuwe vluchten te openen naar de landen van Centraal-Azië en Indochina, aan de toegenomen activiteit op toeristische tentoonstellingen en forums, de promotie van toeristische producten, de ontwikkeling van nieuwe bestemmingen – ecologisch, agrarisch, wijn, bergen, balneologisch en andere soorten recreatie. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het toeristisch potentieel van de Garabagh-regio, waar op een aantal plaatsen al begonnen is met het ontwerpen en bouwen van hotels, recreatiegebieden en balneologische resorts.

Al het bovenstaande is bedoeld om bij te dragen aan de oplossing van de belangrijkste taken die zijn geformuleerd in de “Strategie voor sociaaleconomische ontwikkeling van Azerbeidzjan voor 2022-2026” en die voorzien in een toename van het aandeel van toerisme in het niet-oliegerelateerde BBP van het land met 1,5 keer ten opzichte van 2019.

Tegelijkertijd zou het aandeel van de inkomsten uit de sector in de komende vier jaar met nog eens 20 procent moeten toenemen. Volgens de berekeningen van het Staatsbureau voor Toerisme van Azerbeidzjan, gepubliceerd in december 2022, zal de inkomende toeristenstroom in het land tegen 2026 4 miljoen mensen bereiken, en het aantal lokale vakantiegangers in het land zelf – tot 6 miljoen mensen.

Referentie: Caliber.az