Azerbeidzjan op top EAEU: Samenwerking zonder toetreding

Op 24 en 25 mei vindt in Moskou een vergadering plaats van de Hoge Euraziatische Economische Raad met deelneming van de staatshoofden van de Euraziatische Economische Unie (EAEU). Naar verwachting zal ook de Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev daarbij aanwezig zijn. Vooruitlopend op verbaasde vragen zeggen wij onmiddellijk dat toetreding van Azerbeidzjan tot de EAEU uitgesloten is. De redenen voor de aanwezigheid van onze president bij het evenement lichten wij hieronder toe.

Er wordt al lang gesproken dat de landen van de EAEU Azerbeidzjan graag in de gelederen van de organisatie zouden zien. En dat is begrijpelijk – Azerbeidzjan is een zelfvoorzienende staat, en toetreding tot de EAEU zou de structuur alleen maar meer gewicht geven. Bakoe is echter categorisch over deze kwestie – wij verkiezen de vorm van bilaterale betrekkingen op alle gebieden boven het lidmaatschap van organisaties, dat supranationale structuren impliceert. En dit is het gezonde pragmatisme van Azerbajdzjans hoogste leiding, gedreven door zowel politieke als economische rationaliteit.

Op dezelfde manier ontwikkelen wij betrekkingen met de EU – samenwerking zonder onze soevereiniteit en neutraliteit in gevaar te brengen. Ook als het gaat om organisaties voor economische integratie. Zoals president Aliyev onlangs in Shusha opmerkte “hebben wij zelfs de associatieovereenkomst met de EU niet ondertekend. Maar niet omdat we niet dichterbij wilden komen. We willen niet een soort unilaterale vorm van samenwerking”.

Er zij overigens op gewezen dat Azerbeidzjan weliswaar geen aanvraag heeft ingediend en geen plannen heeft om deel te nemen aan de EAEU-structuren, maar dat ons land, zoals gezegd, een graag geziene gast is bij de evenementen van deze structuur. Armenië heeft zich echter eerder verzet tegen de aanwezigheid van Azerbeidzjan bij de topontmoetingen van de leiders van de EAEU en daarbij zijn eigen voorwaarden gesteld.

Bovendien deed Jerevan dit hoewel andere lidstaten van de organisatie herhaaldelijk hebben gewezen op de noodzaak van nauwere samenwerking met Bakoe. Maar deze keer zweeg Armenië, in het besef dat zijn bezwaren niet zouden worden aanvaard door de andere deelnemers aan het integratieproject. Een soortgelijke tegenslag voor Jerevan werd waargenomen in het geval van de Franse president (Emmanuel) Macron, die de Armeense kant maniakaal probeerde te betrekken als tussenpersoon in de onderhandelingen met Azerbeidzjan. Toen Armenië echter geconfronteerd werd met het vaste standpunt van deze laatste, werd het gedwongen van dit idee af te zien.