COP29Baku: Verdiensten en nadelen van het organiseren van een klimaattop

De aankondiging dat Azerbeidzjan in 2024 als gastheer zal optreden voor de 29e zitting van de Conferentie van de Partijen (COP29) bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering in Bakoe heeft zowel opwinding als scepsis veroorzaakt.

Nu het land zich opmaakt om bijna 100 buitenlandse leiders en zo’n 70.000-80.000 buitenlandse bezoekers te verwelkomen, is er veel belangstelling voor de mogelijke voor- en nadelen van het evenement.

Dit artikel onderzoekt de voor- en nadelen van het organiseren van de klimaattop in Bakoe, die gepland staat voor december 2024.

Voordelen: Wereldwijde zichtbaarheid, politieke & diplomatieke kansen

Het organiseren van COP29 biedt Azerbeidzjan een ongekende kans op wereldwijde zichtbaarheid. De verwachte aanwezigheid van honderden buitenlandse leiders biedt een platform voor diplomatieke betrokkenheid, waardoor internationale samenwerkingen en partnerschappen kunnen worden bevorderd.

Op 12 december 2023 deelde president Ilham Aliyev een bericht op zijn X social media account over het feit dat Azerbeidzjan in 2024 gastheer zal zijn van de COP29 in Baku, waarmee hij onderstreepte dat zijn regering de groene agenda steunt.

“Azerbeidzjan steunt consequent wereldwijde klimaatactie en implementeert verschillende energie-efficiëntiemaatregelen. Een schoon milieu en groene groei behoren tot onze nationale prioriteiten. Hernieuwbare energie wint aan belang in Azerbeidzjan. Als gastheer optreden voor de 29e zitting van de Conferentie van de Partijen (COP29) bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering in 2024 vloeit voort uit onze vastberadenheid om bij te dragen aan de wereldwijde inspanningen om de klimaatverandering het hoofd te bieden. Ik bedank alle landen oprecht voor hun waardevolle steun aan de kandidatuur van Azerbeidzjan. We zullen er alles aan doen om van de COP29 een succesverhaal te maken,” luidde de tweet van de president.

In zijn toespraak tijdens de eerste vergadering over het houden van de COP29 op 15 december gaf de Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev blijk van de relevantie van het mondiale evenement voor het land, en voegde eraan toe dat het belang van dit evenement onder andere ook ligt in het feit dat dit besluit tweeënhalve maand na de antiterreuroperatie is genomen.

“De hele wereldgemeenschap heeft dus opnieuw steun betuigd aan Azerbeidzjan. Ik moet er ook op wijzen dat het besluit om de COP29 conferentie in Baku te houden genomen is met de instemming van elk lid van de internationale gemeenschap. Het unanieme standpunt is hier opnieuw aangetoond,” zei de Azerbeidzjaanse president, eraan toevoegend dat “de internationale gemeenschap echter al ziet dat zelfs Armenië zich bij deze situatie neerlegt, en het besluit om de COP29-conferentie in Azerbeidzjan te houden is daar een verder bewijs van. Natuurlijk legt het organiseren van grootschalige internationale evenementen een grote verantwoordelijkheid op ons. Tot nu toe hebben we echter al verschillende grote internationale evenementen georganiseerd. Dit jaar hebben we met groot succes het Internationale Astronautische Congres georganiseerd. Iedereen weet dat dit prestigieuze internationale evenement voor de tweede keer in Baku is gehouden…

“Natuurlijk is COP29 met geen enkel evenement dat tot nu toe gehouden is te vergelijken – zelfs niet met de Europese Spelen, toen 5.000 atleten en ongeveer 3.000 gasten die hen vergezelden naar Azerbeidzjan kwamen. Er zullen echter tienduizenden buitenlandse bezoekers naar ons land komen voor COP29, en Bakoe zal twee weken lang het centrum van de wereld worden. Volgens sommige schattingen zullen er in deze periode ongeveer 70.000-80.000 buitenlandse bezoekers naar ons land komen. Ik denk dat COP een van de meest prestigieuze internationale evenementen ter wereld is. Wat het aantal vertegenwoordigde landen betreft, doet het niet onder voor de Algemene Vergadering van de VN. Daarom moeten we onmiddellijk beginnen met alle voorbereidende werkzaamheden. We hebben niet veel tijd – minder dan 11 maanden. Daarom vond ik dat ik de eerste vergadering moest voorzitten en alle nodige instructies moest geven. Ik twijfel er niet aan dat we de internationale COP29-conferentie op hoog niveau zullen houden en dat het opnieuw een groot succes voor ons land en ons volk zal worden. Ik zal regelmatig op de hoogte worden gehouden over de voortgang van de uitvoering van deze instructies,” zei de president.

Normaal gesproken brengen COP-toppen wereldleiders samen met topambtenaren, deskundigen, economen, klimatologen, journalisten, bloggers en CEO’s uit het bedrijfsleven. De enorme inspanningen om als gastheer op te treden voor het mondiale evenement zullen niet vergeefs zijn en de hele onderneming zal de internationale status en invloed van Azerbeidzjan op de bredere regionale politieke agenda vergroten en versterken, net zoals de NAM dat heeft gedaan.

Economische stimulans

De toestroom van 70.000-80.000 buitenlandse toeristen zal de lokale economie naar verwachting aanzienlijk stimuleren. Meer toerisme kan leiden tot hogere inkomsten voor bedrijven in de horeca, het transport en de dienstensector.

In december 2024 zullen honderden hooggeplaatste gasten uit tientallen landen Baku bezoeken, evenals Azerbeidzjaanse toeristische centra in het hele land, en het nationale bedrijfsleven, de toeristische sector en de transportinfrastructuur zullen de grootste last dragen.

Het voorbereiden en houden van zo’n high-profile evenement gaat vaak gepaard met een aanzienlijke ontwikkeling van de infrastructuur. De investeringen van de overheid in faciliteiten zoals conferentielocaties, transportnetwerken en accommodaties kunnen op lange termijn voordelen opleveren voor de gaststad, hoewel Azerbeidzjan misschien geen nieuwe faciliteiten hoeft te bouwen. De reden hiervoor is dat Baku al gastheer is geweest voor verschillende conferenties.

Azerbeidzjan krijgt de kans om ook milieu-initiatieven onder de aandacht te brengen en zijn inzet voor milieuduurzaamheid en klimaatactie te bewijzen. Het land kan het evenement gebruiken om lopende initiatieven onder de aandacht te brengen en zijn toewijding te tonen om de wereldwijde milieuproblemen aan te pakken.

Zoals de Azerbeidzjaanse president in zijn toespraak benadrukte: “Azerbeidzjan zal zich op dit gebied laten gelden als olie- en gasland en iedereen in de wereld zal weer zien dat onze agenda gerelateerd is aan groene energie. Het creëren van groene energie en het transport van groene energie naar de wereldmarkten zijn momenteel de prioriteiten van ons energiebeleid. Dit is een realiteit en de hele wereld zal het opnieuw zien”.

De COP29Baku zou ook bevorderlijk zijn voor de overdracht van kennis en technologie. De top moet een platform bieden voor kennisuitwisseling en technologieoverdracht. Azerbeidzjan kan profiteren van de blootstelling aan geavanceerde technologieën en beste praktijken op het gebied van de beperking van en aanpassing aan de klimaatverandering.

Nadelen: Financiële lasten

Het organiseren van een evenement van deze omvang brengt aanzienlijke kosten met zich mee. De financiële last van het organiseren van COP29, met inbegrip van de ontwikkeling van infrastructuur en veiligheidsmaatregelen, kan een zware wissel trekken op de nationale begroting en middelen, hoewel wordt aangenomen dat de Azerbeidzjaanse regering het evenement organiseert ten koste van andere sectoren.

Het ontvangen van talrijke buitenlandse leiders en een groot aantal toeristen kan veiligheidsproblemen opleveren en de Azerbeidzjaanse rechtshandhavingsinstanties moeten hun middelen mobiliseren om het hoofd te bieden aan veiligheidsproblemen die regionale boosdoeners kunnen uitlokken, vooral gezien soortgelijke incidenten in het verleden. Sommige burgers kunnen het organiseren van zo’n high-profile evenement zien als een verkeerde allocatie van middelen, vooral als de vermeende voordelen niet doorsijpelen naar de bevolking.

Conclusie

Het besluit om COP29 in Bakoe te organiseren biedt Azerbeidzjan een unieke kans om zijn betrokkenheid bij wereldwijde milieukwesties te tonen en diplomatieke inspanningen op het wereldtoneel te leveren. De mogelijke nadelen, waaronder financiële druk, milieueffecten en veiligheidsproblemen, kunnen echter niet worden genegeerd. Het is van cruciaal belang om de voordelen en uitdagingen tegen elkaar af te wegen, zodat het evenement een succes wordt en een positieve en blijvende impact heeft op zowel de wereldgemeenschap als het gastland.

In de aanloop naar de COP29 heeft Azerbeidzjan, in samenwerking met Masdar Company uit de VAE, verschillende groene en windenergieprojecten geïmplementeerd in de buurt van Baku, Azerbeidzjan. De regering is van plan om het onbezette Karabach om te vormen tot groene energiezones en er zijn al verschillende projecten opgezet.

Referentie: Caliber.az