Digitalisation, innovation, economical irrigation – 3 pillars of Azerbaijan’s agro-industrial complex

De landbouwhervormingen die de afgelopen jaren in Azerbeidzjan zijn doorgevoerd, zijn gericht op de digitale transformatie van de landbouw, de invoering van geavanceerde landbouwtechnologieën, waaronder “groene” methoden en zuinige irrigatiesystemen, waarmee de opbrengst van elke hectare bebouwde grond kan worden vermenigvuldigd.

De belangrijkste doelstellingen van de transformaties in de binnenlandse landbouwsector werden besproken tijdens een gespecialiseerd forum dat onlangs in Bakoe werd gehouden en dat werd georganiseerd door het agentschap voor voedselveiligheid van Azerbeidzjan, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO), de Wereldorganisatie voor diergezondheid (WOAH) en de Organisatie voor Economische Samenwerking (ECO).

“Ons hoofddoel is de economie te diversifiëren door het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met inbegrip van grote inspanningen om een duurzame transformatie van agrovoedingssystemen tot stand te brengen. Groen herstel, digitalisering en innovatieve oplossingen zijn belangrijke beginselen voor de opbouw van een duurzame nationale landbouw- en voedingssector”, aldus de Azerbeidzjaanse minister van Landbouw Majnun Mammadov, die aan het forum deelnam.

Volgens de minister is de belangrijkste taak van de regering van de republiek tegenwoordig het diversifiëren van de economie door het gebruik van de natuurlijke hulpbronnen van het land, waarbij de grootste aandacht uitgaat naar de ontwikkeling van de landbouw, de duurzame transformatie ervan in hightechproductie door het verminderen van verliezen en het verhogen van de productiviteit.

Hierbij zij opgemerkt dat Azerbeidzjan als gevolg van eerdere hervormingen en modernisering van de landbouwsector in het algemeen 80% van de voedselinvoer heeft vervangen (behalve voor granen) en volgens deze indicator deelt de FAO Azerbeidzjan in bij de welvarende landen.

Eind 2022 bedroeg de landbouwproductie in Azerbeidzjan meer dan 10,984 miljard AZN (5,9 miljard dollar), dat is 3,4% meer dan in 2021, en ook in het eerste kwartaal van 2023 werd een vergelijkbare groeidynamiek bereikt.

De noodzaak van verdere hervormingen en verhoging van de productiviteit van de binnenlandse landbouwsector blijft echter belangrijk, gezien de nog steeds aanwezige mondiale risico’s voor de voedselzekerheid. In de afgelopen twee jaar heeft Azerbeidzjan, als gevolg van de hoge ingevoerde inflatie, alsmede als gevolg van de Russisch-Oekraïense oorlog en de verscherping van de sanctieconfrontatie, net als alle landen in de regio te maken gehad met stijgende prijzen voor granen, oliehoudende zaden, dierlijke producten en andere basisvoedingsmiddelen.

Om de inspanningen ter bestrijding van de wereldwijde voedselcrisis te optimaliseren en, belangrijker nog, om de gevolgen van een dergelijke negatieve ontwikkeling in de toekomst te beperken, bevelen deskundigen van de FAO aan de externe afhankelijkheid van de voedselvoorziening te verminderen door de binnenlandse productie te verhogen, hetgeen wordt erkend als de meest doeltreffende en duurzame manier om de inflatie te verminderen en duurzame voedselzekerheid in de hele wereld te waarborgen.

In dit verband stelt de FAO de uitvoering voor van een reeks maatregelen om de landbouwsector snel om te vormen, vooral in ontwikkelingslanden, waar het niveau van vervanging van voedselinvoer