Gebroken tanden en dichtgeknepen hart

De reactie van de wereldmachten op de bouw van de controlepost aan de grens met Armenië door Azerbajdzjan is ongetwijfeld een bittere pil om te slikken, terwijl het officiële Bakoe volkomen gelijk heeft.

Zo gaf het Russische Ministerie van Buitenlandse Zaken een verklaring uit waarin stond: “In de context van de recente ontwikkelingen op 23 april wijzen wij specifiek op de onaanvaardbaarheid van alle unilaterale stappen in strijd met de basisbepalingen van de trilaterale verklaring van de leiders van Rusland, Azerbeidzjan en Armenië op 9 november 2020, of het nu gaat om een ongecoördineerde verandering van de Lachin-corridor, of pogingen om deze te gebruiken voor doeleinden die niet overeenkomen met de vreedzame agenda”.

Het is opmerkelijk dat het document neutraal is opgesteld, zonder aan te geven welk land de basisbepalingen van de Trilaterale Verklaring heeft “geschonden”, hetgeen uiteraard is gedaan om de “bijzondere positie” van Moskou te benadrukken, zonder een confrontatie met welke partij dan ook aan te gaan.

Er zij echter op gewezen dat de Trilaterale Verklaring Azerbajdzjan niet verbiedt controleposten in te richten op zijn soevereine grondgebied. En dit document kan alleen worden geïnterpreteerd met inachtneming van de territoriale integriteit van Azerbajdzjan, die door de gehele wereldgemeenschap wordt erkend.