“Middle Corridor” en non-stop vrachtvervoer per vrachtwagen

In de afgelopen anderhalf jaar heeft er op de Euraziatische markt een verschuiving plaatsgevonden in het vrachtverkeer en de migratie van vrachtwagenbedrijven in de richting van de “Middle Corridor”. Dit proces is nog versneld nadat de EU onlangs het 11e pakket anti-Russische sancties heeft aangenomen, waaronder een volledig verbod op de overslag van goederen door vrachtwagens met Russische aanhangers en opleggers. In Azerbeidzjan daarentegen neemt de dynamiek van het grensoverschrijdend wegvervoer toe en is het aantal binnenlandse zware voertuigen dat betrokken is bij internationaal vervoer meer dan verdubbeld. De prestaties en nieuwe ontwikkelingsvectoren van de sector werden op 24 juli besproken tijdens een evenement gewijd aan de activiteiten van de Azerbaijan International Road Carriers Association (ABADA) in de eerste helft van 2023.

De nieuwe anti-Russische sancties in het kader van het 11e EU-pakket omvatten, naast de afschaffing van de wederuitvoer via derde landen van bepaalde goederen en technologieën, een reeks beperkingen op de internationale activiteiten van de transport- en logistieke infrastructuur van de Russische Federatie.

Er is onder andere een volledig verbod ingesteld op het vervoer van goederen door vrachtwagens met Russische aanhangwagens en opleggers om te voorkomen dat de westerse beperkingen worden omzeild. Deze maatregelen zijn bedoeld om mazen te dichten voor het vervoer van goederen door vrachtwagens die in derde landen geregistreerd zijn, maar tegelijkertijd goederen vervoeren in Russische trailers en containers. Hierbij moet rekening worden gehouden met de kolossale omvang van het vrachtvervoer in het uitgestrekte Euraziatische gebied, waarvan ongeveer 50% voor rekening van het wegvervoer komt.

In het algemeen zijn de langetermijnmaatregelen die sinds vorig jaar zijn geïmplementeerd, gericht op het verschuiven van het internationale transitverkeer van de “noordelijke corridor” naar alternatieve routes, waarvan deskundigen van de Europese Commissie (EC) de “middencorridor” als de belangrijkste beschouwen.

Het is opmerkelijk dat deze beslissing niet alleen gevolgen heeft voor Russische vrachtvervoerders, maar ook voor buurlanden, waaronder expeditiebedrijven uit de Centraal-Aziatische staten, waarvan de routes voor zware vrachtwagens snel in zuidwestelijke richting opschuiven – via de Kaspische Zee en verdere doorvoer door de zuidelijke Kaukasus en Türkiye. Tegelijkertijd is de afgelopen anderhalf jaar de intensiteit van het wegtransport langs de internationale noord-zuid transportcorridor die Rusland en Iran door ons land verbindt, net zo snel toegenomen.

Azerbeidzjan is de belangrijkste begunstigde van al deze processen geworden, en vorig jaar is de doorvoer van goederen door het land met meer dan 75% gestegen, inclusief een aanzienlijke toename van de overslag door vrachtwagens. Deze positieve trends werden ook waargenomen in januari-juni 2023. In het algemeen bedroeg het vrachtvervoer per vrachtwagen in het land ongeveer 60,761 miljoen ton, met een stijging van 4,8%.

Dit jaar krijgt het transitovervoer over de weg langs de “Middle Corridor” steeds meer aanhangers in de Europese Unie. Zo werd in juni het initiatief van het Permanente Secretariaat van de Intergouvernementele TRACECA-commissie gelanceerd, dat proefvrachtvervoer door vrachtwagentrekkers met opleggers organiseerde op een multimodale route van Litouwen naar Polen en verder naar Slowakije, Hongarije, Roemenië, Bulgarije met overslag per veerboot over de Zwarte Zee naar Georgië, Azerbeidzjan en verder over de Kaspische Zee naar Kazachstan.

Zo hebben Azerbeidzjan en zijn partners in de Trans-Kaspische Corridor (TITR- en TRACECA-routes) – Türkiye, Kazachstan, Georgië, met de steun van de EC en andere relevante EU-structuren, onlangs nauw samengewerkt aan de vereenvoudiging van grensoverschrijdende en douaneprocedures en de optimalisering van het tariefbeleid. Er zijn met name plannen om in de nabije toekomst uniforme elektronische vergunningen voor vrachtvervoer in te voeren.

Een dergelijke nauwe samenwerking om de transitwetgeving te optimaliseren en de infrastructuur voor vrachtvervoer uit te breiden is uiterst belangrijk: sinds februari vorig jaar heeft een ongeplande toename van het grensoverschrijdende verkeer voor een hoge dichtheid in de havens aan de Kaspische Zee gezorgd. Eind vorig jaar noemde de secretaris-generaal van de TITR Association Gaidar Abdikerimov de beperkingen in de infrastructuur van Azerbeidzjan en Georgië het belangrijkste knelpunt van de trans-Kaspische route. Er zijn echter ook knelpunten die hebben geleid tot onvoldoende capaciteit van belangrijke infrastructuur, zoals spoorwegen, zeehavens, overslagpunten en snelwegen, in Kazachstan en in andere landen langs de “Middle Corridor”. Zo verzamelden zich in juli vorig jaar meer dan 800 en daarna bijna 1500 wagons op weg naar Kazachstan en Turkmenistan in de Baku International Sea Trade Port (haven van Baku) in Alat.

De situatie werd verergerd door de sterk toegenomen intensiteit van de overslag van gemotoriseerde vrachtwagens, en door de grote vrachtstroom namen zware vrachtwagens een aanzienlijk deel van de laadruimtes op veerboten en RO-RO-schepen in beslag, waardoor de overslag van treinwagons afnam. Als gevolg hiervan werd er van 10 juli tot 1 augustus 2022 een tijdelijk verbod op het vervoer per veerboot van geladen treinwagons ingesteld voor de veerverbindingen Alat – Kuryk, Alat-Aktau, en Alat – Turkmenbashi. Om deze problemen te overwinnen, voert Azerbeidzjan sinds vorig jaar grootschalige projecten uit om de infrastructuur van de haven van Baku te moderniseren, waaronder het vergroten van de capaciteit om veerboten en andere soorten vaartuigen met motorvoertuigen te ontvangen, en sinds begin dit jaar is begonnen met de kapitaalintensieve modernisering van de spoorcorridor Bakoe-Tbilisi-Kars (BTK).

Tegelijkertijd heeft Azerbeidzjan zich de afgelopen jaren maximaal ingespannen om het internationale wegtransport te optimaliseren. En dat is logisch, want volgens gegevens van eind vorig jaar wordt ongeveer 54% van al het internationale verkeer, inclusief transitvracht die over het grondgebied van ons land wordt vervoerd, over de weg vervoerd. Dienovereenkomstig groeit ook het aanbod: volgens de Azerbaijan International Road Carriers Association (ABADA) waren er twintig jaar geleden slechts 200-300 internationale vervoerders in het land, nu zijn dat er meer dan 7000.

Volgens de State Road Transport Service van het ministerie van Digitale Ontwikkeling en Transport van Azerbeidzjan werd dit proces vorig jaar het meest intensief waargenomen: al in de eerste helft van 2022 nam het aantal Azerbeidzjaanse transportbedrijven dat betrokken is bij internationaal wegtransport toe met een factor 2,9, en het aantal voertuigen dat hierbij betrokken is nam toe met een factor 2,7 – tot 7.208 eenheden.

“Er zijn belangrijke stappen genomen in Azerbeidzjan om de doorvoer van de republiek aantrekkelijker te maken voor internationale vervoerders: na de afschaffing van de afgifte van ‘vergunningsformulieren’ voor in het buitenland geregistreerde voertuigen bij grensovergangen, is het aantal vrachtwagens dat betrokken is bij internationaal vervoer in Azerbeidzjan meer dan verdubbeld,” zei waarnemend secretaris-generaal Kanan Gurbanov van ABADA op 24 juli tijdens een evenement dat gewijd was aan de activiteiten van de structuur in de eerste helft van het jaar – Naast de vereenvoudiging van vergunningsdocumenten, is ook de belastingdruk voor vervoerders verlicht”.

Volgens het hoofd van de vereniging zijn er in maart-april bepaalde maatregelen genomen voor het vlotte verkeer van binnenlandse wegvervoerders, en in het algemeen zijn er de afgelopen twee jaar tastbare positieve veranderingen waargenomen op dit gebied. Zo was het aantal Azerbeidzjaanse zware vrachtwagens dat internationaal transport uitvoerde twee jaar geleden nog 3.500-4.000, nu is dit aantal meer dan verdubbeld.

En te oordelen naar de geplande activiteiten in ABADA, zullen de inspanningen om het internationale wegtransport te optimaliseren consequent worden opgevoerd. “Het is noodzakelijk om het aantal chauffeurs in het internationale transport in Azerbeidzjan te verhogen. Daartoe organiseert ABADA trainingen voor chauffeurs, op basis waarvan ze internationale certificaten krijgen waarmee ze in 80 landen mogen werken. Tot nu toe hebben 1.137 van onze chauffeurs internationale certificaten,” benadrukte Gurbanov.

Vanaf volgende maand zullen ABADA-specialisten naar de regio’s reizen, vergaderingen houden en het probleem ter plaatse bestuderen. Het grootste aantal binnenlandse wegvervoerders is geconcentreerd in de zones Lankaran-Astara en Ganja-Gazakh.

De toegenomen rol van Azerbeidzjan in het goederenvervoer over de weg in de Kaspische-Zwarte Zee-regio blijkt niet alleen uit de aandacht van de EU-structuren voor dit proces, maar ook uit de steun op regionaal niveau. Bakoe is gekozen als locatie voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van Wegvervoerders van de Organisatie voor Economische Samenwerking in het Zwarte Zeegebied (BSEC), die gepland staat voor 26 oktober 2023.

Referentie: Khazar Akhundov voor Caliber.az