Niet alleen olie: Bakoe breidt agrarische samenwerking uit

Als onderdeel van het beleid om de landbouwexport te diversifiëren, hebben lokale agro-industriële bedrijven de afgelopen jaren met de actieve steun van het Azerbeidzjaanse Agentschap voor Export- en Investeringspromotie (AZPROMO) hun positie op de markten van het Midden-Oosten, Noord-Afrika en China aanzienlijk versterkt. Voor Azerbeidzjaanse voedingsmiddelenbedrijven is de uitbreiding van de leveringen aan Oost- en Zuid-Europa niet minder veelbelovend.

Een ander doel is om Europese investeerders aan te trekken voor de landbouw in ons land. Het recente bezoek van de delegatie van het ministerie van Landbouw van Azerbeidzjan aan Polen en Noord-Macedonië was een nieuwe stap in deze richting: als resultaat van de onderhandelingen werden er memoranda van samenwerking op het gebied van landbouw ondertekend, evenals overeenkomsten over de oprichting van werkgroepen voor de uitwisseling van ervaringen en innovaties op het gebied van agro-industrie.

Te midden van de ongekende geïmporteerde inflatie en voedselcrisis van de afgelopen twee jaar, die een echte bedreiging zijn geworden voor de veiligheid van veel ontwikkelingslanden in de wereld, heeft Azerbeidzjan het werk aan de hervorming van zijn eigen agro-industrieel complex versneld.

Het belangrijkste doel van deze hervormingen is om het volume van de landbouwproductie te verhogen, de kosten te verlagen door over te schakelen van extensieve landbouwmethoden op intensieve agrotechnologieën en de productiviteit te verhogen. Daartoe zijn er ongeveer vijftig agroparken in het land opgericht, waaronder grote graanteeltbedrijven en glastuinbouwbedrijven; in sommige van deze clusters is naast de productie ook de verwerking van grondstoffen opgezet.

Zuinige irrigatiesystemen worden actief geïntroduceerd en er zijn plannen om het land met moderne irrigatieoplossingen binnenkort uit te breiden van 50.000 tot 200.000 hectare. Er worden ook projecten voor de digitalisering van de landbouwsector uitgevoerd, er wordt gewerkt aan sectorale clustering, er worden coöperatieve vormen van landbouw geïntroduceerd, het systeem voor het leasen van landbouwuitrusting is hervormd en er is gezorgd voor transparantie in de subsidies. De afgelopen drie jaar zijn er ook landbouwprojecten uitgevoerd in de regio Karabach.

Het tempo van de sectorale ontwikkeling is echter nog steeds niet hoog genoeg: voor de drie kwartalen van 2023 bijvoorbeeld, is het volume van de landbouwproductie in Azerbeidzjan, met 9,996 miljard manats ($5,88 miljard) in reële prijzen, met slechts 3% gestegen, wat niet volledig tegemoetkomt aan de uitdagingen waarmee het land wordt geconfronteerd.

Een van de belangrijke punten die de dynamiek van de landbouwproductie afremmen, is de relatief kleine capaciteit van de lokale markt. Om de export uit te breiden, is een andere uitdaging het aanzienlijk verhogen van de investeringen en het aantrekken van nieuwe technologieën in de agro- en voedselverwerkende sector.

Door het aandeel verpakte en verwerkte landbouwproducten die aan internationale kwaliteitsnormen voldoen en dienovereenkomstig gecertificeerd zijn, te vermenigvuldigen, is het mogelijk om voor een tastbare toename van de toegevoegde waarde te zorgen, en wat nog belangrijker is, om het concurrentievermogen van verwerkte landbouwproducten op buitenlandse markten te vergroten.

Ons land heeft de afgelopen periode tastbare vooruitgang geboekt in de geografische diversificatie van de Azerbeidzjaanse landbouwexport: zeven jaar geleden ging meer dan 90 procent van de landbouwleveranties uit Azerbeidzjan uitsluitend naar Rusland en de markten van andere post-Sovjetlanden, maar vandaag de dag is deze verhouding veranderd. Met de actieve steun van AZPROMO neemt de landbouwexport naar landen buiten het GOS toe, met name naar Türkiye, de staten aan de Perzische Golf, het Midden-Oosten en Noord-Afrika – Tunesië, Egypte, Jordanië, Irak, VAE, Saoedi-Arabië, Bahrein, Qatar, en naar China.

Om de export naar deze landen uit te breiden, wordt er een uitgebreid systeem van handels- en wijnhuizen gevormd, worden de middelen van handelsmissies op ambassades gebruikt, zijn Azerbeidzjaanse bedrijven betrokken bij tentoonstellingen en worden er reclame- en promotiecampagnes georganiseerd in toonaangevende winkelketens om binnenlandse landbouwproducten onder één merk Made in Azerbeidzjan te promoten.

“Azerbeidzjan streeft naar verdere diversificatie van de exportmarkten voor landbouwproducten, waarvan 60 procent nu aan GOS-landen wordt geleverd. In de afgelopen drie jaar is de export gestaag gegroeid en momenteel exporteert ons land 326 landbouwproducten naar 88 landen,” merkte Tural Hajili, adviseur van de uitvoerend directeur van AZPROMO, onlangs op.

De effectiviteit van dit werk blijkt ook uit recente gegevens van het Centre for Analysis of Economic Reforms and Communications (CAERC): zo bedroeg de export van binnenlandse landbouw- en agro-industriële producten in januari-oktober van dit jaar in totaal 733,8 miljoen dollar, wat 9,2% hoger is dan in de eerste tien maanden van 2022.

De belangrijkste taak voor AZPROMO in de nabije toekomst is om de landbouwleveranties aan de markten van Oost- en Zuid-Europa en de hele EU-regio uit te breiden. De eerste stappen in deze richting werden gezet in 2018-2019 als onderdeel van de eerste fase van het handelsdiversificatiebeleid, waarbij handels- en wijnhuizen van Azerbeidzjan werden opgericht in Polen en Letland, en deze landen een soort hub werden voor verdere overslag van voedingsproducten naar de grote Europese markt. En in 2020 werden er overeenkomsten bereikt om systematische leveringen van Azerbeidzjaanse voedingsmiddelen en wijnproducten aan de Poolse winkelketen Carrefour in verschillende Poolse steden tot stand te brengen.

Als gevolg hiervan wordt de Poolse markt nu beschouwd als de meest uitgebreide in de EU voor de verkoop en wederuitvoer van Azerbeidzjaanse landbouwproducten, waaronder hazelnoten, sappen, compotes, jam, fruit in blik, narsharab, wijnen en brandewijn, evenals lavendel en olijfolie en olijven in blik.

Onlangs zijn er onderhandelingen gevoerd over de levering aan de Europese markt van ecologisch zuivere honing die geproduceerd wordt in de gebieden die bevrijd zijn van de bezetting, onder het algemene merk “Karabakh”. De vooruitzichten voor de levering van sappen en wijn gemaakt van Azerbeidzjaanse granaatappels aan de Europese markt zijn zeer goed, en ons land neemt een van de beste posities in op de wereldmarkt voor de export van kaki en hazelnoot.

Een jaar geleden nam Azerbeidzjan de tweede plaats in de wereld in wat betreft de export van verse en gedroogde kaki’s, alleen na Spanje, en wat betreft de levering van hazelnoten staat het op de derde plaats, waarbij Zwitserland, Italië, Polen en andere Europese landen grote afnemers van deze noot zijn.

Het is opmerkelijk dat ook Poolse bedrijven zeer geïnteresseerd zijn in de Azerbeidzjaanse markt, waaronder zeer succesvolle Poolse leveranciers van harde kaas, worst en zoetwarenproducten, bevroren en verse groenten en fruit, en babyvoeding. Poolse bedrijven leveren ook landbouwmachines en koelapparatuur aan Azerbeidzjan, en er zijn onderhandelingen gaande over gezamenlijke inspanningen om innovatieve magazijnen te creëren voor de opslag van “groene” bederfelijke producten en vleesverwerkende bedrijven.

Polen heeft Azerbeidzjan geholpen om toe te treden tot het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU met betrekking tot de registratie van boerderijen en het opzetten van een systeem voor de identificatie van boerderijdieren, en dit voorjaar heeft de Poolse ambassade de vooruitzichten bestudeerd om de staatsuniversiteit van Lankaran te ondersteunen bij de ontwikkeling van moderne onderwijsdisciplines in de landbouwsector.

Aspecten van technologische samenwerking in de agro-industriële sector, evenals de levering van knowhow en de uitvoering van gezamenlijke projecten op het gebied van onderwijs, werden onlangs besproken tijdens het bezoek van de delegatie van het ministerie van Landbouw van Azerbeidzjan onder leiding van minister Majnun Mammadov aan Polen en Noord-Macedonië.

“Tijdens de bezoeken werden de vooruitzichten van het ontwikkelen van partnerschapsrelaties op verschillende gebieden van de agrarische sfeer besproken, evenals het vergroten van de wederzijdse handel in landbouwproducten tussen de landen. Er werd onder andere gekeken naar de mogelijkheden van gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek, beste praktijken op het gebied van ruilverkaveling, invoering van agrarische innovaties, digitalisering van de landbouw werden bekeken, aspecten van samenwerking op het gebied van onderwijs, opleiding van specialisten op agrarisch gebied en andere onderwerpen werden besproken,” aldus het ministerie van Landbouw van Azerbeidzjan.

Tijdens het bezoek maakte de Azerbeidzjaanse delegatie kennis met de activiteiten van toonaangevende Poolse landbouwbedrijven, wisselde ze van gedachten over afvalvermindering bij de verwerking van landbouwgrondstoffen, efficiënt gebruik van water- en landbronnen en innovatieve milieuoplossingen. Na de gesprekken met de Poolse minister van Landbouw en Plattelandsontwikkeling, Robert Telus, werd er een akkoord bereikt over de oprichting van een Azerbeidzjaans-Poolse werkgroep voor samenwerking in de landbouwsector.

De reis naar Noord-Macedonië, waar de landbouw en de voedselindustrie van oudsher een leidende positie innemen in de economische structuur van het land, bleek zeer effectief. Tijdens de ontmoeting met de minister van Landbouw, Bosbouw en Waterbeheer van Noord-Macedonië, Lubcho Nikolovski, werden de vooruitzichten voor samenwerking tussen de twee landen in de landbouwsector besproken en werd het relevante memorandum van samenwerking ondertekend: het document voorziet in de oprichting van een gezamenlijke werkgroep voor landbouw, uitbreiding van de samenwerking op het gebied van landbouw en veeteelt, landbouwonderwijs en opleiding van relevante specialisten.

Referentie: Caliber.az