Van olie naar groene energie | Bakoe’s rol in de wereldwijde energietransitie

De olie- en gascrisis dwingt de Europese Unie om haar acties in het kader van de wereldwijde energietransitie tegen 2030 te versnellen. Dat wil zeggen, de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen versnellen, het gebruik van elektrische en waterstofvoertuigen uitbreiden, energie-efficiëntiesystemen invoeren, enz. Azerbeidzjan, dat actief samenwerkt met de EU op het gebied van energiezekerheid en de overgang naar groene energie, volgt dezelfde weg.

Aspecten van de regulering van de olieproductie en vooruitzichten van de energietransitie werden op 5 en 6 juli in Wenen besproken tijdens het 8e internationale OPEC-seminar “Towards Sustainable and Inclusive Energy Transition”, dat werd bijgewoond door de Azerbeidzjaanse minister van Energie Parviz Shahbazov.

Het 8e internationale seminar van de Organisatie van Olie Exporterende Landen (OPEC), georganiseerd in het Oostenrijkse keizerlijke paleis Hofburg in Wenen, is een van de mijlpaalevenementen op het gebied van energie. Het oliekartel organiseerde het eerste wereldwijde seminar in 1969, maar na een pauze van meer dan dertig jaar werden de internationale forums pas in 2001 hervat.

Daarna vonden er met tussenpozen van enkele jaren nog zes seminars plaats, waarvan het meest recente in 2018 in Wenen werd georganiseerd onder het thema “Oliesamenwerking voor een duurzame toekomst”. Het evenement trok een recordaantal van 950 deelnemers uit meer dan 50 landen. De volgende workshop stond gepland voor 2021, maar moest worden uitgesteld vanwege quarantainebeperkingen tijdens de pandemie van het coronavirus.

En dus ging het tweedaagse forum met als thema “Naar een duurzame en inclusieve energietransitie” weer van start, met 11 geplande sessies om verschillende onderwerpen te bespreken die te maken hebben met de wereldwijde ontwikkeling van de energie-industrie.

“OPEC+ zal energie-uitdagingen blijven aanpakken en erop blijven reageren en de acties van de organisatie zullen effectiever en transparanter worden,” zei de Saudi-Arabische minister van Energie Prins Abdulaziz bin Salman in zijn opmerkingen tijdens een speciale inleidende sessie van het seminar.

De inspanningen om vraag en aanbod op de energiemarkt in evenwicht te brengen stonden centraal tijdens de discussies op de eerste dag, terwijl de individuele presentaties zich ook richtten op het waarborgen van de stabiliteit van de energiemarkten en de uitdagingen van de financiering ervan. Verschillende OPEC- en OPEC+-ministers namen deel aan de besprekingen, waaronder de hoofden van energieagentschappen in Saoedi-Arabië en de VAE en de hoofden van energiebedrijven zoals het Italiaanse Eni, het Saoedi-Arabische Saudi Aramco, het Franse TotalEnergies en het Oostenrijkse OMV. Er werd ook geluisterd naar het verslag van de voorzitter van de 28e Conferentie van de Partijen bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (COP28).

Het leidmotief van de toespraken van de kartelleden en olieproducerende landen die deelnemen aan de OPEC+ overeenkomst was een oproep aan andere producerende landen en grote verbruikers van koolwaterstoffen om zich aan te sluiten bij de stappen die door de alliantie zijn genomen.

De voorzitter van de OPEC-conferentie van dit jaar, Antonio Ondo, minister van Mijnbouw en Koolwaterstoffen van Equatoriaal-Guinea, verwoordde een soortgelijke mening: “Het verhogen van het aantal OPEC+ deelnemers zou de markt transparanter en voorspelbaarder maken. Blijkbaar werd dit standpunt door de meeste deelnemers aan het seminar verwelkomd: veel staten die in het verleden een neutraal standpunt innamen over de kwestie van het optimaliseren van de productie om de oliemarkt te stabiliseren, neigen nu steeds meer naar het principiële standpunt van OPEC+ om de productie te verlagen.”

Zoals het hoofd van de Saoedische delegatie prins Abdulaziz bin Salman opmerkte, is Rusland zeer actief in deze kwestie: “OPEC was in staat om gegevens over de olieproductie in Rusland te verifiëren op basis van informatie van zeven onafhankelijke bronnen, en de organisatie zal dit elke maand blijven doen. De beslissing van Rusland om de olie-export sinds augustus met 500.000 vaten per dag (bpd) te verminderen, was vrijwillig. Niemand geeft iemand bevelen, iedereen neemt zelf zulke beslissingen”.

Tegelijkertijd heeft Saoedi-Arabië, zoals de minister van Energie van de VAE Suhail Al-Mazroui zei, een vrijwillige vermindering van de olieproductie aangekondigd, niet voor zichzelf en de OPEC+-landen, maar voor de hele oliemarkt.

“De vraag naar koolwaterstoffen neemt toe, en er is nog een lange weg te gaan voor het vraagplateau waarover gesproken wordt – de vraag naar olie groeit, en er wordt niet genoeg geïnvesteerd in de industrie,” benadrukte de minister.

Op 5 juli nam de Azerbeidzjaanse minister van Energie Parviz Shahbazov ook deel aan het seminar en aan de ministeriële sessie “Marktstabiliteit en energiezekerheid”. De Azerbeidzjaanse minister had ook een aantal bilaterale ontmoetingen, waaronder een gesprek met Europees commissaris voor Energie Kadri Simson en voorzitter en CEO van Total Energies Patrick Pouyanne.

De Azerbeidzjaanse minister verwoordde duidelijk zijn standpunt over de sleutelkwestie van het optimaliseren van de oliemarkt en het aantrekken van investeringen in deze sector.

“We moeten nadenken over de toekomst van de organisatie en de toekomst van de olie-industrie. We moeten rekening houden met de afnemende investeringen in de sector. We hebben een bredere discussie nodig,” zei Shahbazov, die benadrukte dat op het hoogtepunt van de industrie de wereldwijde investeringen in de sector 900 miljard dollar per jaar bedroegen, terwijl ze in 2021 gedaald zijn tot 300 miljard dollar.

Azerbeidzjan is als lid van de OPEC+ overeenkomst en als strategische energieleverancier van Europa bereid om bij te dragen aan de energiedialoog, schreef het hoofd van het energieministerie van het land op zijn Twitterpagina.

“Tijdens het OPEC-seminar hebben we gesproken over de noodzaak van diversificatie en investeringen in exploratie en productie voor duurzame energiezekerheid en een eerlijke energietransitie,” vatte Shahbazov de resultaten van de eerste dag van het seminar samen.

Dit OPEC-seminar is een van de belangrijkste evenementen op de internationale energiekalender en is bedoeld om de toekomst van de wereldwijde energie-industrie en de overgang naar duurzaamheid vorm te geven en de effecten van klimaatverandering aan te pakken. Volgens het seminarprogramma zal de tweede dag in het teken staan van de wereldwijde energietransitie, het uitroeien van energiearmoede en het diversifiëren van economieën met het oog op klimaatverandering, en technologieën om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Tijdens het seminar zullen rondetafelgesprekken op hoog niveau, ministeriële sessies en tentoonstellingen worden georganiseerd om deze onderwerpen te bespreken.

Er moet worden opgemerkt dat Azerbeidzjan veel heeft om trots op te zijn wat betreft de ontwikkeling van duurzame en evenwichtige energie, waaronder die op basis van alternatieve energiebronnen. Op 17 december 2022 werd er met name een intergouvernementele overeenkomst “Over een strategisch partnerschap in de ontwikkeling en transmissie van groene energie” ondertekend, die voorziet in de ontwikkeling van windenergieopwekking in de Azerbeidzjaanse sector van de Kaspische Zee en het leggen van elektrische kabels op de bodem van de Zwarte Zee richting Zuid-Europa.

In het beginstadium is het de bedoeling om via deze route 3-4 GW aan elektrische energie te transporteren, maar op de lange termijn heeft het land het potentieel om de alternatieve opwekking te verhogen tot ongeveer 25 GW. Azerbeidzjan voert ook gezamenlijk onderzoek uit op het gebied van “groene” waterstofproductie en de export daarvan naar Europa via het South Caucasus Gas Pipeline System.

De inspanningen van Azerbeidzjan voor de ontwikkeling van groene energie zijn op internationaal niveau niet onopgemerkt gebleven. Zo staat Azerbeidzjan in een onlangs gepubliceerd rapport van het World Economic Forum (WEF) “Promotion of efficient energy transition – 2023” op de 32e plaats van 120 landen wat betreft de maatregelen die zijn genomen voor de overgang naar een duurzaam en efficiënt energiesysteem.

Het WEF-rapport benadrukt dat Azerbeidzjan tot de landen behoort die de afgelopen 10 jaar de grootste vooruitgang hebben geboekt op het gebied van milieuduurzaamheid en energiediversificatie. Als toonaangevende producent van energiebronnen maakt het land strategisch gebruik van zijn enorme potentieel door fors te investeren in de hernieuwbare energiesector – wind- en zonne-energie, door de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en zijn energieportfolio te diversifiëren. Als belangrijke speler in de wereldwijde energiezekerheid heeft het land het wereldwijde gemiddelde overtroffen en behoort het volgens WEF-experts tot de naties met de grootste vooruitgang op de Energy Transition Index van 2022 tot 2023.

Volgens de schattingen van de energietransitie-index staat Azerbeidzjan vanaf 2023 op de 62e plaats, met een score van 69,6 op de productiviteitsindex op dit gebied, en 50,7 op de gereedheid voor energietransitie. Over het geheel genomen nam Azerbeidzjan de eerste plaats in op de ranglijst van het WEF onder de landen van Centraal-Azië, de zuidelijke Kaukasus en het GOS als geheel. Ter vergelijking: in dit rapport van het World Economic Forum stond Georgië op de 62e plaats, Oekraïne op de 64e, Tadzjikistan op de 73e, Kazachstan op de 76e en Kirgizië op de 91e.

Referentie: Khazar Akhundov voor Caliber.az