Azerbeidzjan neemt het voorzitterschap van het Internationaal Transportforum voor 2025-2026 op zich

Azerbeidzjan is bij unaniem besluit van de vergadering van de Raad van Ministers van Vervoer tijdens de top “Transport Enabling Sustainable Economies” van het ITF gekozen tot voorzitter van het International Transport Forum (ITF) voor 2025-2026.

De ministers van vervoer van de lidstaten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), delegaties op hoog niveau en leden van internationale organisaties hebben de top op 25 mei in Leipzig (Duitsland) bijgewoond, aldus Azertag.

Het Internationaal Transportforum van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling is een intergouvernementele organisatie met 66 lidstaten. Het fungeert als denktank voor vervoersbeleid en organiseert de jaarlijkse top van ministers van vervoer. Azerbeidzjan is sinds 1998 volwaardig lid van het International Transport Forum.