Azerbeidzjan onthult voorwaarden voor investeerders in duurzame energieprojecten

Azerbeidzjan heeft de voorwaarden vastgesteld voor investeerders die betrokken zijn bij projecten voor hernieuwbare energie.

Plaatsvervangend directeur van het Staatsagentschap voor hernieuwbare energiebronnen (AREA) Aygun Zeynalova maakte de voorwaarden bekend op het seminar “Overeenkomst van de belangrijkste voorwaarden van contracten met investeerders en minimalisering van risico’s” in Bakoe, aldus het rapport.

Zeynalova voegde eraan toe dat het in het kader van onderhandelingen met investeerders over duurzame energieprojecten belangrijk is overeenstemming te bereiken over contracten, de risico’s van de bij de projecten betrokken partijen te minimaliseren, alsmede de doeltreffendheid van projecten door internationale financiële instellingen te erkennen en de nodige voorwaarden in de contracten op te nemen.

Het seminar werd georganiseerd door AREA en geleid door vertegenwoordigers van de Internationale Financieringsmaatschappij (IFC), een lid van de Wereldbankgroep, en advocaten van een internationaal advocatenkantoor, alsmede vertegenwoordigers van het ministerie van Energie, de Centrale Bank en het Regelgevend Agentschap voor Energie woonden het seminar bij.

Azerbeidzjan is in 1995 toegetreden tot het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) als niet in bijlage I opgenomen land en heeft in 2016 de Overeenkomst van Parijs geratificeerd. De regering heeft in een aantal sectoren, waaronder energie, maatregelen ter beperking van de klimaatverandering geschetst, en het ministerie van Ecologie en Natuurlijke Hulpbronnen bereidt zowel een nationale strategie voor klimaatverandering als een nationale koolstofarme strategie voor.

Aangezien het verzekeren van energieonafhankelijkheid op lange termijn centraal staat in het energiebeleid van Azerbeidzjan, heeft het land de waarde erkend van diversificatie van zijn economie, verhoging van de energie-efficiëntie en ondersteuning van programma’s ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Azerbeidzjan heeft een aanzienlijk onaangeboord potentieel voor hernieuwbare energie, aangezien het relatief zonnig en winderig is en ook over aanzienlijke hydro-, biomassa- en geothermische bronnen beschikt. De regering ontwikkelt een wetgevingskader ter ondersteuning van het gebruik van hernieuwbare energie. De ontwerp-wet inzake hernieuwbare energie voorziet in de invoering van veilingen en aanbestedingen als ondersteuningsmechanismen.