Azerbeidzjan start uitvoering van nieuw project met EBRD

Het Agentschap voor Informatie Communicatie Technologieën (ICTA) onder het Ministerie van Digitale Ontwikkeling en Transport is in samenwerking met de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) begonnen met de uitvoering van het project om de kennis en vaardigheden van de werknemers van het Agentschap te vergroten, meldt Report.az, onder vermelding van ICTA.

Zoals gemeld, heeft in dit verband de eerste online vergadering tussen de partijen plaatsgevonden. De vergadering werd bijgewoond door Nail Mardanov, hoofd van de raad van bestuur van ICTA, Ravil Iskandarov, senior specialist voor internationale samenwerking, Oqtay Maharramov, directeur van de afdeling juridische zaken en documenten, en Nail Ismayilov, hoofd van de afdeling controle van de dienstenmarkt.

Mardanov informeerde de deelnemers aan de bijeenkomst over de activiteiten van ICTA, het werk dat tot nu toe is gedaan, en merkte op dat het nieuwe project dat volgend jaar zal worden uitgevoerd, nuttig zal zijn voor de functionele activiteit van de instelling.

Het nieuwe project zal in verschillende fasen worden uitgevoerd. Dit omvat het verbeteren van de activiteit van het regelgevend orgaan, het uitvoeren van marktanalyses, het ontwikkelen van een methodologie voor het beoordelen van het concurrentieniveau op de markt, het ontwerpen van oplossingen die kunnen worden toegepast op exploitanten met aanzienlijke marktmacht, evenals het geven van training om de kennis en vaardigheden van ICTA-medewerkers te vergroten.

Het project wordt uitgevoerd met financiële steun van de EBWO.