Douaneautoriteiten van Azerbeidzjan en VAE bespreken bilaterale samenwerking

In de marge van de 141e/142e zitting van de Internationale Douaneraad van de Wereld Douane Organisatie heeft een ontmoeting plaatsgevonden tussen de delegaties van Azerbeidzjan en de Verenigde Arabische Emiraten.

Ahmed Abdullah Bin Lahej Al Falasi, directeur-generaal van de federale douaneautoriteit van de VAE, en de hoofden van de douaneautoriteiten van Dubai en Sharjah waren bij de bijeenkomst aanwezig.

Tijdens de bijeenkomst wisselden de delegaties van gedachten over de verdere versterking van de zakelijke betrekkingen tussen de douaneautoriteiten van beide landen.

De partijen bespraken ook kwesties met betrekking tot de uitwisseling van informatie, douaneovertredingen, informatietechnologieën en de wederzijdse uitwisseling van ervaringen op het gebied van risicobeheer.

Referentie: Azertag.az