Expert: Azerbeidzjan op weg naar duurzame toekomst met hernieuwbare energie

Azerbeidzjan voert actief verschillende programma’s en projecten uit die gericht zijn op de ontwikkeling van een groene economie. Dit omvat maatregelen om de energie-efficiëntie te verbeteren, duurzame infrastructuur te ontwikkelen en schone technologieën te introduceren, vertelde Dr. Umud Shokri, een in Washington gevestigde adviseur voor buitenlands beleid en energiestrateeg, aan Report.

Volgens Shokri toont de inzet van Azerbeidzjan voor duurzame energie en de overgang naar een groene economie aan dat het land het belang erkent van duurzame ontwikkeling en het aanpakken van de uitdagingen op het gebied van klimaatverandering.

“Azerbeidzjan heeft een aanzienlijk potentieel voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie. Naast zonne- en windenergie beschikt het land over gunstige omstandigheden voor waterkracht en geothermische energie. Het aanboren van deze bronnen kan bijdragen aan een meer diverse en duurzame energiemix,” aldus de expert.

“Door hernieuwbare energiebronnen te omarmen en over te stappen op een groene economie kan Azerbeidzjan niet alleen de uitstoot van broeikasgassen verminderen, maar ook economische groei stimuleren, banen creëren en de energiezekerheid en duurzaamheid verbeteren.”

Umud Shokri benadrukte dat Azerbeidzjan de weg kan effenen voor een groenere en duurzamere toekomst door te profiteren van zijn potentieel aan hernieuwbare energie.