Groene energie of fossielen – win-winsamenwerking tussen Azerbeidzjan en Europa

Azerbeidzjan is vol vertrouwen op weg om een belangrijke leverancier van groene energie te worden na de succesvolle uitvoering van grote projecten van internationaal belang in de traditionele energiesector, meldt Trend.az.

Door de uitvoering van grootschalige projecten in Azerbeidzjan, met inbegrip van de bevrijde gebieden, zoals het creëren van een groene energiezone in de regio’s Karabach en Oost-Zangazur, kan het land een producent en exporteur van alternatieve energie worden.

Azerbeidzjan kan een regionaal centrum voor hernieuwbare energie worden. Zo wordt volgens de analyse van het Energy Sector Management Assistance Program van de Wereldbankgroep het technisch potentieel van Azerbeidzjans offshore windenergie geschat op 157 GW, wat een enorm getal is vergeleken met de huidige totale geïnstalleerde capaciteit van ongeveer 8 GW.

De ontwikkeling van offshore windenergie zal de concurrentie in de energiesector helpen verbeteren, de basisinfrastructuur versterken en de klimaatverandering helpen aanpakken. Azerbeidzjan kan zijn infrastructuur, uitrusting, kennis en arbeidskrachten gebruiken bij de ontwikkeling van offshore windenergie.

De Offshore Wind Power Roadmap, gepubliceerd door het Azerbeidzjaanse ministerie van Energie, de Wereldbank en IFC, toont aan dat Azerbeidzjan het potentieel heeft om tegen 2040 offshore windmolenparken te installeren met een totale geïnstalleerde capaciteit van 7 GW. Dit kan zorgen voor meer dan 69.000 mensjaren aan volledige werkgelegenheid en tot $7 miljard aan lokale bruto toegevoegde waarde.

Daarnaast heeft een studie van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) de haalbaarheid van de productie van groene waterstof in Azerbeidzjan bevestigd.

Het land krijgt veel internationale steun bij de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen.

Er zijn al een aantal overeenkomsten getekend met buitenlandse partners. Overeenkomsten met bedrijven als Masdar, ACWA Power, bp en een contract met het Australische bedrijf Fortescue Future Industries voor 12 GW zijn van strategisch belang om de levering van energiebronnen aan Europa te vergroten.

“Buitenlandse bedrijven zijn al begonnen met verschillende investeringsprojecten in hernieuwbare energiebronnen,” zei Ilham Aliyev, president van de Republiek Azerbeidzjan, tijdens de openingsceremonie van het Forum Shusha Global Media Forum over “Nieuwe media in het tijdperk van de 4e Industriële Revolutie”.

“De eerste zonne-energiecentrale van 240 megawatt wordt eind dit jaar in gebruik genomen. Maar dit is pas de eerste. We hebben al MoU’s en contracten getekend op het niveau van 10 gigawatt. Dus als de helft van deze MoU’s wordt gerealiseerd, zal dat meer dan genoeg zijn om grote gebieden in Europa te bevoorraden. Tegelijkertijd zal het ons veel aardgas besparen, dat we nu gebruiken om elektriciteit op te wekken en dat aardgas zal ook naar de internationale markt gaan. Het is dus een win-winsituatie,” merkte het staatshoofd op.

De belangrijkste markt voor groene energie uit Azerbeidzjan is Europa en er is al een specifiek project waarbij energie uit hernieuwbare bronnen zal worden geleverd. Zo ondertekenden Azerbeidzjan, Georgië, Roemenië en Hongarije op 17 december 2022 een overeenkomst over een strategisch partnerschap, dat voorziet in de bouw van een energiebrug van de Kaukasus-regio naar Europa.

Als onderdeel van de bereikte overeenkomst wordt de aanleg verwacht van een onderzeese elektrische kabel van Black Sea Energy met een capaciteit van 1.000 MW en een lengte van 1.195 km. De kabel zal bedoeld zijn voor de levering van groene stroom die in Azerbeidzjan geproduceerd wordt via Georgië en de Zwarte Zee naar Roemenië voor verder transport naar Hongarije en de rest van Europa. Hiermee kan tot 4 GW aan groene energie worden geleverd.

Azerbeidzjan werkt actief samen met internationale financiële instellingen aan de ontwikkeling van alternatieve energie. In dit verband moet worden opgemerkt dat de huidige strategie van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) erop gericht is Azerbeidzjan te helpen bij het diversifiëren van de economie, het verder uitbreiden van de toegang tot financiële instrumenten en het ondersteunen van de groene economie.

Voor Ganja ondertekenden Azerbeidzjan en de EBRD twee overeenkomsten die tot doel hebben de stad te ondersteunen bij het beheer van vast afval en het creëren van energie-efficiëntie door middel van het straatverlichtingsproject van het land.

Bovendien cofinancierde de EBRD het eerste project voor de bouw van een grootschalige zonne-energiecentrale in Garadagh in Azerbeidzjan ter ondersteuning van het decarbonisatieprogramma voor het hele land.

In de bedrijfssector financierde de bank de bouw van een energie-efficiënt koelhuis in de nederzetting Alat en de groene uitbreiding van een landbouwproducent in de stad Salyan.

De Europese Investeringsbank (EIB) is ook bereid om de financiering van projecten op het gebied van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie in Azerbeidzjan te overwegen. Naast activiteiten ter bestrijding van klimaatverandering, die een topprioriteit zijn voor de bank, richt EIB Global company zich op verschillende prioriteitsgebieden, waaronder innovatie, digitaal en menselijk kapitaal, kleine en middelgrote ondernemingen, duurzame steden en regio’s, en duurzame energie en natuurlijke hulpbronnen.

Daarnaast zijn de Staatsoliemaatschappij van Azerbeidzjan (SOCAR) en de Japan Bank for International Cooperation (JBIC) overeengekomen om de samenwerking te versterken door het uitwisselen van informatie over de implementatie van koolstofarme technologieën, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, koolstofafvang en -opslag (CCS) en koolstofdioxideafvang, -gebruik en -opslag (CCUS), evenals over projecten met betrekking tot waterstof en ammoniak.

Azerbeidzjan zet zijn actieve energiediplomatie dus voort en implementeert met succes megaprojecten op het gebied van energie.

Met de uitvoering van een aantal belangrijke overeenkomsten met buitenlandse partners zal Azerbeidzjan een sleutelpositie innemen in de levering van groene elektriciteit aan de Europese markt. Dit draagt niet alleen bij aan de diversificatie van energiebronnen in de regio, maar versterkt ook de economische en energiepartnerschappen met Europese landen.

Met de constante ontwikkeling en uitbreiding van de productiecapaciteit voor hernieuwbare energie wil Azerbeidzjan het aandeel van hernieuwbare bronnen in de elektriciteitsopwekking verhogen tot 30 procent in 2030.

Hieruit blijkt de serieuze intentie van het land om een aanzienlijke bijdrage te leveren aan duurzame en schone energie, waardoor de CO2-uitstoot verder zal dalen en de ontwikkeling in de toekomst duurzamer zal worden.

Met prioriteit voor de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen, zoals windkrachtcentrales en hernieuwbare energie uit waterstof, bouwt Azerbeidzjan aan infrastructuren voor energietransport die duurzame en betrouwbare leveringen aan landen in de regio en daarbuiten zullen verzorgen.

Dit betekent een significante transformatie van de energiekaart van Eurazië en opent nieuwe perspectieven voor samenwerking en ontwikkeling op het gebied van energie.