Armenië nadert permanente vervreemding van Rusland

Een dag eerder deed de secretaris van de Armeense Veiligheidsraad Armen Grigoryan in de uitzending van de Armeense publieke televisie onflatteuze uitspraken over Moskou. De meest onvoorzichtige uitspraak was dat Armenië geen controlefuncties aan Rusland zou verstrekken bij grens- en douaneposten aan de in- en uitgang van de Zangazur-corridor. Grigoryan liet Moskou heel concreet weten dat Armenië in de toekomst de controle van de grensdienst van de Federale Veiligheidsdienst van Rusland over de transportcommunicatie in het Armeense grensgebied zal weigeren na de deblokkering van de economische en transportcommunicatie met Azerbeidzjan.

“Wat de deblokkering betreft, is er één belangrijk detail, dat volgens mij al duidelijk is voor alle betrokken partners. Armenië zal de volledige controle over de grenzen en de grensdiensten uitoefenen. Dat wil zeggen, deblokkering in de context van Armenië betekent dat alleen Armenië grensdiensten zal uitvoeren,” verduidelijkte Grigoryan, eraan toevoegend dat het standpunt van Jerevan heel duidelijk is.

In principe is het al lang bekend dat Armenië aanvankelijk ontevreden was over veel aspecten van de regeling na het conflict, met name de voorwaarden voor het deblokkeren van de communicatie. Het is dan ook geen verrassing dat elke vooruitgang die stabiliteit in de regio met zich meebrengt niet in het belang van Armenië is, ondanks het feit dat Jerevan af en toe verzekert dat het bereid is een vredesverdrag met Azerbeidzjan te ondertekenen. Deze keer uitte Grigoryan zijn verborgen ontevredenheid, maar voegde er niettemin aan toe dat “er een kans is om tegen het einde van dit jaar een vredesakkoord met Azerbeidzjan te ondertekenen”.

“Onze houding is dat we oplossingen vinden, de vredesagenda binnen deze oplossingen vooruit helpen en een vredesakkoord sluiten”, zei Grigoryan, die benadrukte dat er enige vooruitgang was geboekt tussen de partijen tijdens een bijeenkomst van de hoofden van Armenië en Azerbeidzjan onlangs in Chisinau.

Uit de verklaringen van Grigoryan van gisteren blijkt echter dat Armenië opnieuw probeert de uitvoering van alle punten van de Trilaterale Verklaring van 2020, die is ondertekend door de leiders van Azerbeidzjan, Rusland en Armenië, te vertragen. Daarin staat zwart op wit dat Jerevan de veiligheid van de transportcommunicatie tussen de westelijke regio’s van de Republiek Azerbeidzjan en de Nachsivan Autonome Republiek garandeert, om het ongehinderde verkeer van mensen, voertuigen en goederen in beide richtingen te organiseren en de transportcommunicatie te controleren. Bovendien verklaarde de Russische vicepremier Alexey Overchuk tijdens een vergadering met zijn Azerbeidzjaanse en Armeense ambtgenoten op 2 juni dat er “aanzienlijke vooruitgang is geboekt bij het bereiken van overeenstemming over de modaliteiten voor het deblokkeren van de transportverbindingen tussen de Republiek Azerbeidzjan en de Republiek Armenië en dat er overeenstemming is bereikt over de uitvoering van concrete stappen voor het herstel en de organisatie van de spoorwegverbinding langs de route Yeraskh-Julfa-Meghri-Goradiz”.

Met andere woorden, zoals kan