Lachin controlepost zal een einde maken aan Armenië’s stapeling van wapens en strijders in Karabach

Door een grenscontrolepost in te stellen aan de voorwaardelijke grens met Armenië in de richting van Lachin, heeft Azerbeidzjan alle pogingen van Jerevan om wapens en strijders naar Karabach te sturen afgesneden en de veiligheid van zijn grondgebied verzekerd. Ondertussen proberen Armenië en zijn lobby’s in de wereld nog steeds de situatie in hun voordeel te verdraaien, maar zij doen het slecht.

Zo vertelde Avraham Shmulevich, een specialist op het gebied van de Kaukasus, de Islamitische wereld en het Midden-Oosten, voorzitter van het Eastern Partnership Institute (Jeruzalem) aan Caliber.Az dat Karabach vanuit het oogpunt van het internationaal recht een wettig en onvervreemdbaar grondgebied van Azerbeidzjan is. Daarom heeft Azerbeidzjan het absolute recht om op zijn grondgebied te doen wat het wil, vooral als het gaat om veiligheidskwesties.

“Het Westen en Rusland hebben het ook formeel erkend, maar er is in 30 jaar niets gedaan om die gebieden onder controle van Azerbeidzjan terug te geven”, aldus de politiek analist.

Volgens hem heeft Azerbeidzjan dus logisch gebruik gemaakt van de bestaande geopolitieke situatie. Eerder was er een verhulde dreiging van Rusland en Iran – de bondgenoten van Jerevan – maar nu heeft Bakoe, met een solide leger en sterke bondgenoten, besloten de gebeurtenissen te forceren, door het verdere proces van het binnenbrengen van wapens en strijders in Karabach vanuit Armenië af te snijden door een controlepost te creëren.

“Vanuit het oogpunt van het internationaal recht heeft Azerbajdzjan alle recht om een controlepost in Lachin op te richten. Bovendien impliceren de overeenkomsten die na de oorlog zijn gesloten en de voorwaarden waaronder Russische vredeshandhavers in Karabach zijn, de terugtrekking van gewapende Armeense formaties uit Karabach, zij mogen zich niet op dat grondgebied bevinden. Wat nu gebeurt in het verantwoordelijkheidsgebied van het RPC is een schending van de verplichtingen die Rusland en Armenië tegenover Azerbeidzjan zijn aangegaan. Bakoe handelt hier heel logisch en terecht. Vooral als je bedenkt dat iedereen in de wereld in principe wist dat het vroeg of laat moest gebeuren, en dat Azerbeidzjan de absolute controle over het gehele grondgebied van de regio Karabach moest teruggeven,” zei Shmulevich.