Niemand mag het belang van Azerbeidzjan, Kazachstan negeren

Assistant Secretary for Terrorist Financing and Financial Crimes van het Amerikaanse ministerie van Financiën Elizabeth Rosenberg en EU-sanctiegezant David O’Sullivan bezochten onlangs Kazachstan met een voorstel om een einde te maken aan de omleiding van anti-Russische sancties. Met een soortgelijke agenda bezocht de “sanctiebrigade” op 26-28 april Kirgizië, dat O’Sullivan eerder had bezocht met de waarschuwing dat de EU controle op de handelsstromen zou instellen. Het is de taak van de Verenigde Staten en de Europese Unie om er tenminste voor te zorgen dat de sancties effectief worden uitgevoerd door de Centraal-Aziatische landen tegen Rusland op te zetten.

In de landen van Centraal-Azië vinden echter al processen van marktdiversificatie plaats. Zo diende met name het bezoek van Ilham Aliyev in april als startpunt voor de doorvoer van Kazachse olie via Azerbeidzjan. Tegen de achtergrond van de geopolitieke onrust in verband met de Russisch-Oekraïense oorlog en het wereldwijde sanctiebeleid neemt de economische en politieke integratie van de Turkische landen juist toe, en wordt Azerbeidzjan bijna de belangrijkste logistieke verbinding voor de transport- en communicatieroutes van Eurazië.

De rol van Azerbeidzjan en Kazachstan op het gebied van energiezekerheid in de wereld neemt toe, aldus de Turkse voorzitter van de Grote Nationale Vergadering Mustafa Sentop. De ambtenaar voegde eraan toe dat de inspanningen van de twee landen merkbaar zijn op het gebied van energiezekerheid, waarbij hij opmerkte dat zij de grenzen van de regio overschrijden en bijdragen tot de mondiale veiligheid.

“De wereldeconomie is verbonden door gevoelige schakels in de keten. Het verbreken van een daarvan kan een zeer ernstig probleem zijn,” zei hij.

Volgens de Kazachse expert en internationaal jurist Ruslan Tusupbekov moet Astana de bezoeken van westerse delegaties beter bekijken en ophouden zich voor te doen als een virtuoze geopolitieke speler. In een interview met Caliber.Az verklaarde hij dat de tijden sterk veranderd zijn.

“Als het nodig is, denk ik dat het Westen een kort gesprek met ons land zal voeren, dus alle sluwe manoeuvres moeten worden gestopt. Ze zullen tot niets leiden. Kazachstan is al meer dan een jaar een doorvoerland voor parallelle invoer, met andere woorden een land waarlangs gesmokkelde westerse goederen naar Rusland werden vervoerd. Daarom is het niet de moeite waard om nu aan een economische evenwichtsoefening te denken, maar moeten we proberen in dit opzicht zo loyaal mogelijk te zijn, aan de kant van het Westen te staan, aan de kant van de democratie en de beschaving. Ons land moet ophouden een doorvoerplatform te zijn voor het vervoer van gesanctioneerde goederen naar Rusland – dit is mijn persoonlijke standpunt als patriot en politicus. Het is duidelijk dat Kazachstan al meer dan een jaar in deze positie probeert te manoeuvreren, maar het is tijd om de stekker eruit te trekken, de situatie is te gespannen geworden,” merkte de Kazachse politicus op.

Volgens hem ziet alles er aan de oppervlakte heel adequaat uit: niemand bedreigt iemand, integendeel, het Westen probeert nu zo voorzichtig mogelijk met Kazachstan en andere Centraal-Aziatische landen te praten, uit angst dat ze in deze omstandigheden onder de invloed van Rusland komen te staan.
“Opdat wij geen toneel spelen, want een oostelijk land, met zijn eigen mentaliteit, bevindt zich in een moeilijke geopolitieke situatie tussen een “draak” en een “beer” – daar houdt het Westen ook rekening mee. De Amerikanen, de Britten, en wat wij het collectieve Westen noemen, zijn in andere landen al verbrand met harde retoriek en spreken daarom zo zacht mogelijk met Kazachstan. En Kazachstan reageert ook zo diplomatiek mogelijk,” merkte de expert op.

Volgens Ruslan Tusupbekov is Kazachstan nu ook bij wijze van spreken in dialoog, zonder plotselinge bewegingen te maken om niemand kwaad te maken.

“En dit is naar mijn mening het juiste beleid, alles moet heel voorzichtig gebeuren, in overeenstemming met de situatie. Daarom spreekt Kazachstan nu geen officieel standpunt over deze kwestie uit. Het is ook verkeerd om op hol te slaan en het Westen een aantal beloftes te doen. Niemand wil Rusland irriteren, we proberen te doen alsof alles in orde is en de situatie op de een of andere manier op te lossen,” merkte de politicus op.

Hij voegde er ook aan toe dat veel afhangt van het succes van Oekraïne op het slagveld.

“Het succes van Oekraïne is letterlijk het succes van ons allemaal, de landen van Centraal-Azië, in de dialoog met Rusland. Dit omvat overigens ook de landen van de Kaukasus, in het bijzonder de belangrijkste speler in deze regio – Azerbeidzjan. Amerikaanse senatoren en de Britse regering zijn nu zeer voorzichtig met betrekking tot de sanctiekwestie voor alle landen, laten we zeggen de sanctiegordel. En hoewel wij hen natuurlijk niet tegenspreken, antwoordt Kazachstan nu niet met “ja” of “nee”, iedereen wacht op een verandering in de situatie aan het Oekraïense front,” zei de deskundige.

Met betrekking tot de opmerkingen van Mustafa Shentop benadrukte Tusupbekov dat de Turkse functionaris duidelijk maakte dat de wereld nog niet van plan is de koolwaterstoffen op te geven, en dat hun belang, gezien de moeilijke geopolitieke situatie en de turbulentie, alleen maar toeneemt.

“Natuurlijk is het belang van Azerbeidzjan als exporteur en overbrenger van energiebronnen toegenomen. De samenwerking van Kazachstan met Azerbajdzjan en Türkiye op dit gebied is van doorslaggevend belang. Azerbeidzjan wordt de belangrijkste brug van energiebronnen van Azië naar Europa. En daarom is dit ook een teken dat het Westen zo zorgvuldig mogelijk moet omgaan met een dergelijke doorgangsroute en zijn bemiddelende staten. In zijn toespraak zinspeelt Shentop specifiek op het feit dat niemand het belang van Azerbeidzjan en Kazachstan mag negeren – de landen worden belangrijke spelers op de politieke wereldkaart. Dit geldt voor het hele spectrum – politieke en economische banden”, aldus Tusupbekov tot slot.