Steun voor het transport- en logistieke potentieel van Azerbeidzjan blijft een van de kernprioriteiten van de EBRD – First VP (Exclusief interview)

We zijn nu al meer dan drie decennia lang de vaste partner van Azerbeidzjan en hebben een sterke relatie met de publieke en private sector van het land. Maar we denken nog steeds dat dit pas het begin is, vertelde Jürgen Rigterink, eerste vicepresident van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD), aan Trend in een exclusief interview.

Bezoek aan Bakoe als nieuwe mijlpaal in uitbreiding partnerschap EBRD-Azerbeidzjan

Ik ben blij om terug te zijn in Azerbeidzjan, dat ik voor het laatst bezocht vlak voor de pandemie. Het is geweldig om te zien dat Baku nu weer in volle glorie is.

Het land heeft een lange weg afgelegd sinds onze historische samenwerking aan de zuidelijke gascorridor, toen we 1,7 miljard euro investeerden in Shah Deniz II, TANAP en TAP-pijpleidingen.

De economie heeft veel uitdagingen overwonnen en is veerkrachtiger en meer toekomstgericht geworden.

Er is nu een ambitieuze decarbonisatieagenda die wordt ondersteund door de toezeggingen van Azerbeidzjan in het kader van de Overeenkomst van Parijs. We zien ook dat de visie van het land voor 2030 prioriteit geeft aan marktgerichte hervormingen, bedrijfsvriendelijk bestuur en liberalisering van de handel.

En nu zijn we terug om de vraag te stellen: hoe kunnen wij helpen om uw hernieuwde prioriteiten te verwezenlijken?

Na onze ontmoeting in Davos eerder dit jaar was ik verheugd om opnieuw een geweldige ontmoeting te hebben met president Ilham Aliyev. We bespraken concrete stappen om de activiteiten van de EBWO in het land en daarbuiten te versnellen, en ik wil president Ilham Aliyev en zijn regering bedanken voor deze gelegenheid.

We hebben ook sectorspecifieke besprekingen gevoerd met verschillende belangrijke ministers en belanghebbenden uit de regering en we hebben ook de gelegenheid gehad om verdere samenwerking met enkele van onze klanten uit de particuliere sector te bespreken. De essentie van deze ontmoetingen en het warme welkom dat we kregen, vervullen ons met de verwachting dat ons partnerschap met Azerbeidzjan de komende jaren aanzienlijk zal groeien.

De rol van de EBWO in de ontkolingsagenda van Azerbeidzjan

Wij spelen een actieve rol in de Azerbeidzjaanse agenda voor het koolstofarm maken van het land, zowel wat betreft de binnenlandse opwekking van groene energie als de export ervan. Onze steun is sterk gericht op investeringen, gecombineerd met een aanvullende beleidsdialoog en technische bijstand.

Wat investeringen betreft, was het afgelopen jaar een historisch jaar, toen we de bouw van de eerste zonne-energiecentrale op nutsschaal in Garadagh, die in particuliere handen is, hebben gesteund. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit project een van de vele zal zijn in Azerbeidzjan.

Wat beleidsondersteuning betreft, hebben onze teams samengewerkt met het ministerie van Energie van Azerbeidzjan aan de veilingprogramma’s voor hernieuwbare energie, en we verwachten dat de eerste veiling eind dit jaar al van start zal gaan.

Tegelijkertijd hebben we met onze Azerbeidzjaanse partners gewerkt aan de beoordeling van de vooruitzichten voor een koolstofarme waterstofproductie. Uit ons onderzoek bleek dat het land meer dan geschikt is om waterstof te produceren tegen internationaal concurrerende prijzen.

Deze maatregelen, in combinatie met onze gezamenlijke inspanningen om het elektriciteitsnet in het hele land te verbeteren, vormen een goed begin, maar er moeten nog een paar belangrijke stappen worden gezet om de groene ambities van het land te verwezenlijken.

Azerbeidzjan moet een nationale waterstofstrategie ontwikkelen waarin prioriteit wordt gegeven aan wetten en kaders voor duurzame ontwikkeling, die ook moeten worden afgestemd op de relevante internationale regelgeving. Het land moet ook zijn elektriciteitsnet verder versterken.

Veel zal ook afhangen van mogelijke mijlpaalprojecten zoals het hergebruiken van investeringen in bestaande gaspijpleidingen en de resultaten van de haalbaarheidsstudies van ambitieuze projecten zoals de onderzeese kabel voor de Zwarte Zee.

Wij kijken met grote belangstelling naar deze ontwikkelingen en staan klaar om verdere steun te bieden aan Azerbeidzjans streven naar een groenere en duurzamere toekomst.

De EBRD wil graag de capaciteitsontwikkeling van de Middle Corridor ondersteunen

Tot voor kort verliep tot 95 procent van het vrachtverkeer tussen China en de Europese Unie via de noordelijke corridor. Maar de oorlog in Oekraïne heeft iedereen laten zien dat deze route dringend verlaten moet worden.

We zien dat internationale vervoerders steeds meer op zoek gaan naar alternatieven, wat leidt tot een grotere interesse in de zogenaamde Middencorridor.

Deze ontwikkeling opent nieuwe handelsmogelijkheden voor de Kaukasus en Centraal-Azië om het vrachtvervoer per spoor tussen China en Europa te vergemakkelijken en er de vruchten van te plukken.

Wij ondersteunen Azerbeidzjan en andere landen op deze route om optimaal te profiteren van deze potentiële spilfunctie, en een van de manieren om dit te doen is door te investeren in logistieke en transportknooppunten in deze landen.

Wij ondersteunen actief onze particuliere en overheidscliënten die een brug willen slaan tussen Centraal-Azië en de Kaukasus. Zo hebben we onlangs geïnvesteerd in een opslagfaciliteit in de buurt van Baku, de modernisering van de spoorwegen in Kazachstan gefinancierd en samengewerkt met het Maritiem Agentschap van Georgië om de havenbeheersystemen te helpen verbeteren.

In de toekomst zal onze steun aan het transport- en logistieke potentieel van Azerbeidzjan een van onze kernprioriteiten in het land blijven.

EBRD lanceert publiek-privaat partnerschap voor technisch en beroepsonderwijs

Het evenement van gisteren was een bewijs van de verdiensten van samenwerking tussen de publieke en private sector.

Avrora is onze standvastige partner en een leider in de voedselproductie-industrie van het land. We ondersteunden het bedrijf bij het identificeren van de tekorten aan vaardigheden in zijn sector en ontwikkelden samen een programma om jonge vrouwelijke en mannelijke studenten de relevante vaardigheden bij te brengen.

Met onze steun gaat Avrora nu samenwerken met het Azerbeidzjaanse Staatsbureau voor Beroepsonderwijs om een nieuwe technische en beroepsopleiding te testen.

De partijen ondertekenden ook het memorandum van overeenstemming, waarmee ze hun krachten bundelen om het tekort aan vaardigheden binnen de bredere industrie aan te pakken, op een inclusieve en genderbewuste manier.

Afgezien van de voordelen voor de bredere economie, hebben dergelijke projecten echt effect doordat ze nieuwe economische kansen voor iedereen openen. Ik ben ervan overtuigd dat dit een van de vele andere succesvolle publiek-private partnerschappen in Azerbeidzjan zal zijn.

Groene Steden van de EBRD floreren in Ganja in Azerbeidzjan

Het EBRD Green Cities programma trekt steeds meer steden aan. Meer dan 50 steden doen nu mee om hun infrastructuur- en milieuproblemen duurzaam aan te pakken.

Ganja is de enige stad in Azerbeidzjan die zich tot nu toe bij het programma heeft aangesloten en we hebben daar al twee projecten ondertekend.

Het eerste project is bedoeld om het beheer van vast afval in de stad te verbeteren, waardoor het milieu en de volksgezondheid verbeteren. Het tweede project is gericht op het moderniseren van de straatverlichting in de stad, wat zal leiden tot aanzienlijke energiebesparingen en een betere verkeersveiligheid.

We zijn er trots op dat we het stadsmilieu voor meer dan 300.000 mensen in de op één na grootste stad van Azerbeidzjan verbeteren, maar we zouden het fantastisch vinden als nog meer steden zich zouden aansluiten.

Als en wanneer de relevante autoriteiten daarom vragen, zullen we ook graag investeringsmogelijkheden in andere regio’s van Azerbeidzjan evalueren.

Brede steun van de EBWO voor Azerbeidzjaanse banken en het MKB

Tot nu toe hebben wij de meeste investeringen in de particuliere sector gedaan. Wij zijn actief bezig om meer in deze richting te doen en waar mogelijk leningen in de lokale valuta te verstrekken.

Een van onze belangrijkste prioriteiten is nu om lokale financiële instellingen te versterken, zodat de particuliere sector betere toegang heeft tot financiering voor groei. Als onderdeel van deze inspanning zijn we actief op zoek naar uitbreiding van het aantal partnerbanken in 2023 en daarna.

Daarnaast werken we aan het ondersteunen van de groei van financiële markten op regionaal niveau, terwijl we onze betrokkenheid bij handelsfinanciering vergroten.

We zijn ook op zoek naar manieren om meer leningen te verstrekken aan micro-, kleine en middelgrote ondernemingen en om het concurrentievermogen van het MKB, groene financiering, door vrouwen geleide bedrijven en werkgelegenheid voor jongeren te ondersteunen.

Kansen zijn er genoeg, maar er ligt nog veel werk voor ons. Ons team in Bakoe zal u op de hoogte houden van onze vorderingen.