Woordvoerder van de secretaris-generaal van de VN: “We kijken erg uit naar het Azerbeidzjaanse voorzitterschap van de COP29” – INTERVIEW

Het voorzitterschap van Azerbeidzjan van de Niet-Gebonden Beweging (“NAM”), de grootste internationale organisatie na de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN), met 120 lidstaten, 17 andere landen en 10 internationale organisaties die als waarnemer optreden, zal eind 2023 ten einde lopen. Het voorzitterschap, dat in 2019 begon door een unaniem besluit van de lidstaten van de NAM, betekende de snelle opkomst van Azerbeidzjan als een belangrijke speler in de internationale betrekkingen. Tijdens zijn driejarig voorzitterschap oogstte Azerbeidzjan unanieme waardering van alle lidstaten voor zijn opmerkelijke prestaties. Als erkenning voor deze successen werd het voorzitterschap unaniem met nog een jaar verlengd tot 2023, wat de impact en invloed van het leiderschap van Azerbeidzjan binnen de NAM onderstreept.

De woordvoerder van de secretaris-generaal (SG) van de Verenigde Naties (VN), Stéphane Dujarric, heeft met het US Bureau of Report inzichten gedeeld over de prestaties van Azerbeidzjan tijdens zijn NAM-voorzitterschap. Hij ging in op vragen over de initiatieven van Azerbeidzjan en benadrukte de samenwerking tussen Azerbeidzjan en de VN tijdens deze periode.

Beste Stéphane Dujarric, Azerbeidzjan heeft het voorzitterschap van de NAM op zich genomen in een kritieke periode voor alle lidstaten en nu het einde van het voorzitterschap nadert. In deze periode heeft de NAM een leidende rol gespeeld in de wereldwijde inspanningen tegen de pandemie. Hoe beoordeelt u de rol van Azerbeidzjan in de strijd tegen de pandemie tijdens zijn voorzitterschap?

-Allereerst wil ik u bedanken dat u mij de gelegenheid geeft om de bevolking van Azerbeidzjan toe te spreken, en ik wil u bedanken voor alle berichtgeving die u hier elke dag bij de Verenigde Naties doet. Ik denk dat het belangrijk is om stil te staan bij het voorzitterschap van Azerbeidzjan van de Niet-Gebonden Beweging (NAM). Zoals u al zei, was dit in een moeilijke tijd tijdens COVID, en tijdens dit voorzitterschap heeft de NAM een leidende rol gespeeld in de strijd tegen COVID-19. We zijn hier in het gebouw van de Algemene Vergadering.

We zijn hier in het gebouw van de Algemene Vergadering, op slechts een paar meter afstand van de plek waar de NAM op aandringen van Azerbeidzjan een speciale zitting over COVID-19 organiseerde, die echt hielp om de wereldwijde solidariteit in de strijd tegen COVID-19 te versterken. Ik denk dat een van de dingen die we tijdens COVID hebben geleerd, was dat er niet genoeg solidariteit was tussen het noorden en het zuiden en het oosten en het westen. De NAM heeft door haar lidmaatschap en door haar ideologie en overtuigingen echt laten zien dat er wereldwijde solidariteit kan zijn, en we weten hoeveel Azerbeidzjan zelf financieel heeft bijgedragen aan de strijd tegen COVID-19.

-Onder het voorzitterschap van Azerbeidzjan zijn er belangrijke stappen gezet voor de verdere institutionele ontwikkeling van de NAM. Er zijn initiatieven genomen zoals het parlementaire netwerk van de NAM, de jongerenorganisatie van de NAM en het voorgestelde vrouwenplatform van de NAM. Kunt u het perspectief van de SG op deze ontwikkelingen met ons delen?

-Voor de Secretaris-Generaal staat dit symbool voor de gedeelde idealen tussen de Niet-Gebonden Beweging en de Verenigde Naties. Dit zijn idealen over het belang van multilateralisme: geen enkel land kan in zijn eentje alle mondiale uitdagingen aan, en alleen door deze mondiale solidariteit, door dit geloof in multilateralisme, staan we als wereld sterker door de instrumenten van het multilateralisme. De NAM speelt historisch gezien een enorm belangrijke rol, dat is altijd zo geweest tijdens de Koude Oorlog en dat is vandaag de dag nog steeds het geval.

-Als vervolgvraag: de verdediging van vrouwenrechten en de versterking van de positie van vrouwen nemen een prominente plaats in op de agenda van de Niet-Aligned Beweging en spelen een cruciale rol bij de bescherming van vrouwenrechten. Kunt u nader ingaan op het belang van de bijdragen van Azerbeidzjan in dit verband tijdens zijn voorzitterschap van de NAM?

-De NAM speelt een belangrijke rol bij de bescherming van vrouwenrechten. In november van dit jaar werd in Bakoe een internationale conferentie gehouden over “Ontwikkeling van vrouwenrechten en empowerment”. Het VN-landenkantoor steunde de inspanningen van Azerbeidzjan op dit gebied van harte en toonde grote belangstelling voor de bevordering van gendergelijkheid, de rol van vrouwen en mensenrechten door de NAM. We leven in een tijd waarin we tijdens COVID-19 een terugslag zagen op veel van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, vooral op de doelen die met vrouwen te maken hebben. Het feit dat vrouwen die thuis werken vaak moeten stoppen met werken als er een crisis is. Meisjes worden in tijden van crisis vaak niet naar school gestuurd. Het is nu zo belangrijk om de onvervreemdbare mensenrechten van alle mensen te bevestigen. Helaas worden vrouwen in veel delen van de wereld deze rechten ontzegd. Het is belangrijk dat de NAM zich blijft richten op en inspanningen blijft leveren voor gendergelijkheid om deze uitdagingen aan te gaan.

Bovendien is Azerbeidzjan een van de meest hardwerkende landen, dat zich enorm inspant om de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te halen. Er zijn veel projecten gaande op het gebied van infrastructuur, groene energie, enz. in verschillende delen van Azerbeidzjan, waaronder Karabach. Heeft SG plannen om Azerbeidzjan in de nabije toekomst te bezoeken?

-Azerbeidzjan is echt een leider in de implementatie van de Sustainable Development Goals (SDG). Het was een van de slechts 32 landen die zijn nationale vrijwillige plan presenteerde voorafgaand aan de SDG-top. Dit jaar heeft Azerbeidzjan aanzienlijke lokale investeringen gedaan, en het is opnieuw een uitstekend voorbeeld van hoe een VN-landenkantoor in Azerbeidzjan samen met de regering kan werken aan de implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

-Azerbeidzjan wordt momenteel geconfronteerd met de grootste milieuramp van de eeuw. Tragisch genoeg verliezen burgers, inclusief militairen, bijna elke dag hun leven in deze gebieden door het tot ontploffing brengen van landmijnen die Armenië heeft achtergelaten tijdens zijn 30-jarige bezetting van Azerbeidzjaans land. Twee van onze collega-journalisten zijn omgekomen bij een mijnexplosie toen ze verslag uitbrachten in Karabach. Armenië weigert de kaarten van de mijnen die begraven liggen in de bevrijde gebieden van Azerbeidzjan te delen, en volgens officiële verklaringen zal het naar schatting minstens 10 jaar duren voordat de hele regio Karabach ontmijnd is. Waarom legt de VN geen officiële verklaring af waarin deze oorlogsmisdaad wordt veroordeeld?

-Namens de secretaris-generaal wil ik u en de families van uw collega’s condoleren. Het is ook weer een teken van het gevaarlijke werk dat journalisten over de hele wereld doen. Persoonlijk, als voormalig journalist, die 10 jaar heeft gewerkt, ben ik me bewust van de risico’s die journalisten nemen om verhalen te vertellen. Accepteer alstublieft mijn oprechte deelneming. Landmijnen zijn een van de wreedste wapens die we vandaag de dag hebben. Hun impact houdt nog tientallen jaren aan en we zitten overal ter wereld waar ontmijning moet plaatsvinden.

De VN heeft, via ons Bureau voor Mijnactie, regeringen actief gesteund bij het opruimen van mijnen, ook in gebieden waar conflicten woeden, en we zullen doen wat we kunnen. We erkennen de langdurige gevolgen van deze verraderlijke wapens. Zoals u terecht opmerkte, blijft de dreiging nog jaren hangen, zelfs over 5-10 jaar. Je weet nooit of een kind op een mijn kan spelen of dat een boer zijn veld bewerkt en een mijn vindt. De VN blijft zich inzetten voor de ondersteuning van ontmijningsinspanningen. Alle lidstaten, waar ter wereld we ook zijn, zijn er om met de lidstaten samen te werken via de Mijnopruimingsdienst om te helpen bij het opruimen van mijnen. Mijnen vormen een voortdurend gevaar, en we zijn vastbesloten om dit probleem op een allesomvattende manier aan te pakken. We hebben ons altijd uitgesproken tegen mijnen. Onlangs heeft de VN een team naar de regio Karabach gestuurd, en ik weet zeker dat het landenteam de regering zal vergezellen nu de situatie ter plaatse is veranderd. Het landenteam zal de regering blijven steunen en zal via onze Mijnopruimingsdienst alles in het werk stellen voor de mensen die daar wonen.

-Terwijl de SG de oorlog tussen Oekraïne en Rusland, Afghanistan en Gaza snel veroordeelde en er bij de lidstaten op aandrong om een standpunt in te nemen, lijkt de aanpak van de postconflictsituatie tussen Azerbeidzjan en Armenië meer soft, het was niet hard en het ontbrak aan een sterke boodschap. Hoewel de secretaris-generaal van de VN in veel conflicten (oorlog tussen Oekraïne en Rusland, Afghanistan, Gaza, Syrië, Soedan) onmiddellijk een hard standpunt innam en de lidstaten opriep tot veroordeling, bleef hij stil tijdens het conflict en de periode na het conflict tussen Azerbeidzjan en Armenië. Hoewel hij vaak de conflictregio’s bezocht en probeerde de situatie ter plaatse op te lossen, ging hij nooit naar Karabach tijdens de 30-jarige bezetting. Wat zou de reden voor deze aanpak kunnen zijn?

  • De Secretaris-Generaal gaat naar plaatsen waar hij denkt dat zijn aanwezigheid het meest nuttig zal zijn. Een van de allesoverheersende visies van de secretaris-generaal is wat hij multi-literalisme noemt, in samenwerking met regionale organisaties. Zoals te zien is in voorbeelden als Soedan met de Intergovernmental Authority on Development (IGAD), en in Venezuela met CARICOM, ondersteund door de Verenigde Naties. De VN hoeft niet overal het voortouw te nemen als het gaat om vrede of het oplossen van vrede en veiligheid.

We weten dat bij het oplossen van de kwesties tussen Azerbeidzjan en Armenië, andere landen al het voortouw hadden genomen bij het zoeken naar een vreedzame oplossing. De Secretaris-Generaal wil zich niet zomaar ergens mee bemoeien en de zaken misschien ingewikkelder maken. Maar we zijn er altijd om het kader dat al bestaat te ondersteunen.

-Hoe ziet u de vooruitzichten van het normalisatieproces tussen Azerbeidzjan en Armenië? Hoe kan de Algemene Vergadering dit proces bevorderen?

-U hebt een beter inzicht in deze kwestie, omdat u getuige bent geweest van de recente ontwikkelingen. Vanuit mijn perspectief als iemand die hier niet in is ondergedompeld, lijkt het erop dat er de afgelopen weken belangrijke stappen zijn gezet. De secretaris-generaal heeft deze verwelkomd en we zijn vastbesloten om Armenië en Azerbeidzjan te steunen op hun weg naar normalisatie.

-Bakoe zal gastheer zijn voor COP29. Om te beginnen hoe de SG COP28 zag en wat hij verwacht voor COP29. Hoe beoordeelt u de rol van Azerbeidzjan in de strijd tegen klimaatverandering? Zal de SG in Azerbeidzjan zijn tijdens de COP29-top?

Klimaatverandering is de strijd die de secretaris-generaal echt ter harte heeft genomen, en ik denk dat geen enkele wereldleider daarin zo bot en zo direct is geweest. Hij zal die strijd voortzetten en hij kijkt erg uit naar de samenwerking met het Azerbeidzjaanse voorzitterschap tijdens de volgende COP29. Klimaatverandering is het grootste probleem waar we allemaal mee te maken hebben, en landen in de Kaukasus en Centraal-Azië hebben geleden en lijden nog steeds onder klimaatverandering.

Het feit dat de volgende COP in Azerbeidzjan wordt gehouden, is van enorm belang en is ook van groot belang voor de Verenigde Naties. We hebben de afgelopen weken veel onrust en spanningen gezien over waar de volgende COP29 zou worden gehouden, en ik denk dat dit een teken is van het leiderschap van Azerbeidzjan. Het feit dat we de positieve ontwikkelingen hebben gezien, waaronder de uitwisseling van gevangenen, die in zekere zin heeft geleid tot een vermindering van de spanningen, waardoor Azerbeidzjan de officiële kandidaat is geworden om als gastheer op te treden met een bekwame en duidelijke wil. We weten dat ze ook de verkiezing van Armenië in het COP-bureau hebben gesteund. Dit is een teken dat de spanningen afnemen. In een wereld met veel uitdagingen, zoals de situatie in Israël en Gaza, en in Soedan, en we zien nu nieuwe spanningen tussen Guyana en Venezuela.

Ik denk dat landen die kunnen laten zien dat ze eindelijk de dialoog kunnen hervatten, de spanningen kunnen verminderen en begrijpen dat de enige weg om problemen op te lossen een politieke is, en niet via wapens. Dit is iets waar we erg blij mee zijn, en we zijn blij met de duidelijkheid over de volgende COP, waarin wordt benadrukt dat politieke oplossingen cruciaal zijn, en niet wapens.Ja, SG zal zeker in Bakoe zijn voor de COP29. We kijken erg uit naar het Azerbeidzjaanse voorzitterschap van de COP29.

Ik hoop dat ik met hem mee zal gaan als hij naar Azerbeidzjan gaat.

-Bakoe, de hoofdstad van Azerbeidzjan, zal bovendien in 2026 gastheer zijn voor de dertiende bijeenkomst van het World Urban Forum (WUF13). Hoe beoordeelt u de samenwerking met Azerbeidzjan op het gebied van verstedelijking? Zijn de VN-landen bereid om Azerbeidzjan te steunen bij het herstel van bevrijde gebieden?

-Het VN-landenteam werkt samen met de regering en ondersteunt hen op alle mogelijke manieren via de overeengekomen kaders die er zijn. De VN-landenkantoren in Azerbeidzjan zijn toegewijd aan het ondersteunen van de mensen en de regering van het land bij het bevorderen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen in al hun aspecten.