De omvang van de mijnverontreiniging

In het bovengenoemde verslag over de evaluatie van de mijnbestrijding in 2020 worden de besmette
gebieden met een hoog, gemiddeld en laag dreigingsniveau, gebaseerd op de omvang van mijnen en
niet-ontplofte munitie. De gebieden met een hoog dreigingsniveau omvatten voornamelijk gebieden langs de
vroeger bestaande 254 km lange contactlijn tussen de strijdkrachten van Armenië en
Azerbeidzjan, defensieve fronten rond de nu bevrijde districtshoofdsteden, strategische militaire punten
punten en bevestigde risicogebieden van de vijandelijkheden van de jaren 1990. Volgens de voorlopige
gegevens is bevestigd dat 147.988 ha sterk vervuild is. Terwijl niet-technische en technische onderzoeken
aan de gang zijn, wordt geschat dat gebieden met een gemiddelde en lage gebieden met een gemiddelde en lage dreiging op 675.570 ha. Volgens de eerste gegevens die via onderzoek en opruimingsoperaties wordt het minimumaantal landmijnen op 1,5 miljoen. Echter, humanitaire ontmijning uitgevoerd in 21 velden (in totaal 314 ha) in gebieden met een grote dreiging een zorgwekkend gegeven: meer dan 30 mijnen per ha. Als dit patroon aanhoudt in alle gebieden met grote dreiging, zal het werkelijke aantal landmijnen veel hoger liggen. Humanitaire mijnopruiming toont aan dat landbouwvelden, begraafplaatsen, tuinen en andere gebieden van sociale en economische waarde
zonder onderscheid zijn besmet. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) verslag van het technische evaluatiebezoek van maart-april 2022 bevestigt anti-tank en anti-persoonsmijnen, gelegd zonder waarneembaar patroon of accurate mijnenveldregistratie, de belangrijkste bedreiging vormen”.