Geen obstakels voor re-integratie van Armeense inwoners van Azerbeidzjans Karabach – The Guardian

Er bestaat geen twijfel over dat Karabach binnen de officieel erkende grenzen van Azerbeidzjan ligt, aldus een artikel in The Guardian, meldt Trend.

De auteur benadrukte dat Europa en de internationale gemeenschap de territoriale integriteit van Azerbeidzjan nooit in twijfel hebben getrokken, dus er zijn geen juridisch gegronde redenen om zich te verzetten tegen de re-integratie van de Armeniërs in Karabach.

Het artikel merkte ook op dat Azerbeidzjan de Armeense bevolking niet dwingt om de regio te verlaten, en hen bovendien niet met geweld bedreigt.

“Bakoe heeft aangeboden staatsburgerschap te verlenen aan alle Armeniërs uit Karabach die de wapens neerleggen en de politieke strijd voor onafhankelijkheid staken,” aldus de auteur.

Ondertussen is Azerbeidzjan begonnen met tastbare werkzaamheden met betrekking tot de re-integratie van Armeense inwoners die in de regio Karabach wonen. In dit verband heeft Ramin Mammadov, de aangewezen ambtenaar die verantwoordelijk is voor contacten met Armeense inwoners van Karabach, op 21, 25 en 29 september 2023 ontmoetingen gehad met vertegenwoordigers van Armeense inwoners in de steden Yevlakh en Khojaly.

Tijdens deze bijeenkomsten werden re-integratieplannen van de Republiek Azerbeidzjan gepresenteerd en besproken.

Re-integratie wordt uitgevoerd op basis van de grondwet, wetten en internationale verplichtingen van de Republiek Azerbeidzjan en binnen de territoriale integriteit en soevereiniteit van de Republiek Azerbeidzjan.

De gelijkheid van rechten en vrijheden, met inbegrip van veiligheid, wordt aan iedereen gegarandeerd, ongeacht hun etnische, religieuze of taalkundige achtergrond.