UPDATED: Verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken over de militaire provocatie van Armenië tegen de staatsgrenscontrolepost Lachin.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Azerbeidzjan heeft een verklaring afgelegd over de militaire provocatie van Armenië tegen de grenspost bij Lachin. UPDATED: Rahman Mustafayev, ambassadeur van Azerbeidzjan in Nederland, gaf commentaar op de situatie op zijn Twitter-account, verwijzend naar de Twitter-post van Aykhan Hajizada, woordvoerder van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Azerbeidzjan legde de volgende verklaring af: “Wij veroordelen krachtig de militaire provocatie van de strijdkrachten van Armenië tegen de staatsgrenscontrolepost van Lachin op 15 juni, die heeft geleid tot de verwonding van de militair van de staatsgrensdienst.

Deze militaire provocatie vormt niet alleen agressie tegen de soevereiniteit en territoriale integriteit van Azerbeidzjan, maar heeft ook tot doel de succesvolle werking van de grenscontrolepost door Azerbeidzjan, de veilige, vrije en ongehinderde doorgang van Armeense ingezetenen en het verkeer op de weg naar Lachin te belemmeren.

Deze militaire provocatie door Armenië, dat het vrije verkeer van Armeense inwoners van de controlepost niet zonder problemen kan verteren, is een duidelijk voorbeeld van het gebrek aan belangstelling van Armenië voor het opbouwen van betrekkingen met Azerbeidzjan en voor het vredesproces.

Deze militaire provocaties door Armenië zullen resoluut worden verhinderd en de pogingen om de re-integratie van de Armeense inwoners van Azerbeidzjan in onze samenleving te verhinderen, zullen mislukken.

We roepen de internationale gemeenschap op om deze provocatie door Armenië krachtig te veroordelen en het land af te schrikken van agressieve acties die de vrede en stabiliteit in de regio bedreigen.”

Hakari Brigde op de kaart

Vandaag gaf Rahman Mustafayev, ambassadeur van Azerbeidzjan in Nederland, commentaar op de situatie op zijn Twitter-account, verwijzend naar de Twitter-post van Aykhan Hajizada, woordvoerder van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Aykhan Hajizada tweette: “Gisteren werd bij de BCP van Lachin het vuur geopend op militairen van de grenswacht van Azerbeidzjan, toen de Azerbeidzjaanse vlag werd gehesen op zijn soevereine grondgebied op de Hakari-brug. Deze brug is pas onlangs door Azerbeidzjan gebouwd, en de bewering dat de vlag op Armens grondgebied is gehesen, is ongegrond.”

Rahman Mustafayev voegde onder verwijzing naar deze tweet het volgende toe: “Weer een Armeense provocatie, gericht op het ondermijnen van de Azerbeidzjaanse inspanningen om de situatie in de regio te stabiliseren. Niet verrassend, dat Armeense strijdkrachten onze grenswachten aanvielen op een moment dat vrij Armeens burgerverkeer over de Lachin-weg wordt hersteld & aan kracht wint”.

Referentie: Republiek Azerbeidzjan Ministerie van Buitenlandse Zaken, Twitter post van Ambassadeur Rahman Mustafayev