2024 uitgeroepen tot “Groen Solidariteitsjaar van de Wereld” in Azerbeidzjan

Ilham Aliyev, president van de Republiek Azerbeidzjan, heeft een decreet ondertekend waarin 2024 wordt uitgeroepen tot het “Groene Solidariteitsjaar van de Wereld” in het land.

Report informs that the Order underscores the Republic of Azerbaijan’s role as a reliable and responsible member of the international community, actively contributing to the fight against the consequences of climate change.

Het besluit benadrukt een van de vijf nationale prioriteiten van Azerbeidzjan voor sociaaleconomische ontwikkeling tot 2030, namelijk het “Land van Schoon Milieu en Groene Groei”, en beschrijft lopende initiatieven om de milieuomstandigheden te verbeteren, groene ruimten te herstellen en uit te breiden, en te zorgen voor efficiënt gebruik van waterbronnen en duurzame energiealternatieven.

Azerbeidzjan heeft ambitieuze doelen gesteld en streeft ernaar om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 35 procent en tegen 2050 met 40 procent te verminderen ten opzichte van het referentiejaar 1990.

Bevrijd Karabach en Oost-Zangezur, evenals de autonome republiek Nakhchivan, zijn uitgeroepen tot groene energiezones. De bescherming van het milieu is een prioriteit in de uitgebreide restauratie- en herontwikkelingsprocessen in de bevrijde gebieden. Innovatieve benaderingen zoals “smart city” en “smart village” worden in deze gebieden geïmplementeerd en dragen bij aan het herstel van het ecosysteem.

Op het gebied van energiebeleid geeft Azerbeidzjan prioriteit aan het creëren van groene energiebronnen en de wereldwijde distributie van groene energie. Het doel is dat hernieuwbare energie in 2030 30% van de elektriciteitsopwekkingscapaciteit uitmaakt.

In het document staat: “Het unanieme besluit om de 29e zitting van de Conferentie van de Partijen bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (COP29) in Azerbeidzjan te organiseren, weerspiegelt het diepe respect en vertrouwen van de internationale gemeenschap in Azerbeidzjan, en erkent de inspanningen van de natie op het gebied van milieubescherming en de aanpak van klimaatverandering op nationale, regionale en wereldwijde schaal.”

Krachtens het decreet werd de Presidentiële Administratie van de Republiek Azerbeidzjan belast met het formuleren, binnen een maand, van voorstellen voor het actieplan met betrekking tot het uitroepen van het jaar 2024 tot het “Groene Solidariteitsjaar van de Wereld” in de Republiek Azerbeidzjan, die aan de President van de Republiek Azerbeidzjan moeten worden voorgelegd.