Adviseur van minister: Volgend jaar zal Azerbeidzjan opnieuw verklaren dat het voor groene ontwikkeling heeft gekozen

In een verklaring aan Report zei Rasim Sattarzada, adviseur van de minister van Ecologie en Natuurlijke Hulpbronnen, dat Azerbeidzjan volgend jaar opnieuw zal verklaren dat het heeft gekozen voor groene ontwikkeling, zo meldt Report.

Volgens Sattarzada betekent het uitroepen van 2024 tot Groen Wereld Solidariteitsjaar dat het leiderschap van het land serieuze aandacht besteedt aan de kwesties van milieu, ecologische veiligheid en klimaatverandering: “Ook roept Azerbeidzjan de internationale gemeenschap op tot solidariteit en samenwerking op dit gebied. Hieruit blijkt ook dat de milieukwesties die een belangrijke rol spelen in de ontwikkelingsstrategie en economische ontwikkelingsprogramma’s van Azerbeidzjan, al op internationaal niveau in overweging worden genomen.”

Rasim Sattarzada merkte op dat de 29e zitting van de Conferentie van de Partijen bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering (COP29) werd besloten om volgend jaar in Bakoe te worden gehouden door de unanieme mening van alle landen van de wereld. Hieruit blijkt dat Azerbeidzjan in staat is geweest om zijn verplichtingen te tonen en te erkennen, evenals zijn inspanningen om zijn impact op de klimaatverandering op internationaal niveau te verminderen.

“De landen van de wereld hebben het ook positief beoordeeld. Dit is een indicator voor het imago van Azerbeidzjan op internationaal niveau. Ik denk dat Azerbeidzjan volgend jaar, net als in andere jaren, opnieuw zal verklaren dat het voor groene ontwikkeling heeft gekozen. Ook zal het effectievere, grootschalige maatregelen nemen om het milieu te verbeteren, ecosystemen te beschermen en de gevolgen voor het klimaat te beperken. Het zal bewezen worden dat Azerbeidzjan moderne technologieën toepast om de uitstoot van broeikasgassen te voorkomen. Ons land spant zich in om alternatieve energiebronnen uit te breiden, energie-efficiëntie te garanderen en de milieueffecten op alle gebieden te minimaliseren,” aldus de adviseur.