Algemene Vergadering van de VN neemt resolutie aan die geweld tegen heilige boeken veroordeelt

De Algemene Vergadering van de VN heeft dinsdag een resolutie aangenomen waarin alle gewelddaden tegen heilige boeken worden betreurd als een schending van het internationaal recht.

De resolutie komt in het kielzog van meerdere verbrandingen en schendingen van Korans in Europese landen, waaronder een recente opvallende Koranverbranding voor een moskee in Zweden, die door de politie werd toegestaan en tot internationale verontwaardiging leidde.

Moslimleiders en politici hebben benadrukt dat dergelijke ontheiligingen en provocaties niet onder de vrijheid van meningsuiting vallen.

De 193 leden tellende Algemene Vergadering nam de door Marokko opgestelde resolutie bij consensus aan.

Daarin werden “alle gewelddaden tegen personen op grond van hun godsdienst of overtuiging, alsook alle dergelijke daden gericht tegen hun religieuze symbolen, heilige boeken, huizen, bedrijven, eigendommen, scholen, culturele centra of gebedshuizen, alsook alle aanvallen op en in religieuze plaatsen, sites en heiligdommen in strijd met het internationaal recht” krachtig veroordeeld.

Op 12 juli veroordeelde de VN-Mensenrechtenraad in Genève ook de recente aanvallen op de Koran, ondanks de tegenstemmen van westerse landen.

De resolutie riep op tot veroordeling van aanvallen gericht tegen de Koran en beschreef deze als “daden van religieuze haat”.

Referentie: Report.az