Azerbeidzjaanse activist spreekt in VN over Armeens eco-terrorisme

Medeoprichtster van de NGO Coalition Environment First Parvana Valiyeva sprak tijdens de week op hoog niveau van de Algemene Vergadering gewijd aan Universele Gezondheidsdekking, Pandemische Voorbereiding en Reactie en Tuberculose, die gehouden werd in het kader van de 78e zitting van de Algemene Vergadering van de VN.

Volgens het Amerikaanse bureau van Report ging Valiyeva in haar toespraak in op de milieuterreur die Armenië al bijna 30 jaar uitoefent in de bezette Azerbeidzjaanse gebieden.

De Azerbeidzjaanse activiste verklaarde dat de mijnbouwactiviteiten die Armenië al vele jaren illegaal in de regio uitvoert en waarbij geen enkele milieunorm wordt nageleefd, een bedreiging vormen voor de gezondheid en het ecosysteem van de bewoners van de regio.

Ze informeerde vertegenwoordigers van VN-lidstaten over de activiteiten van de vertegenwoordigde organisatie en zei dat de organisatie zich momenteel inspant in de zuidelijke Kaukasus om activiteiten in de Armeense mijnbouwindustrie die milieunormen en -standaarden schenden, te onderdrukken.

“Zoetwatervervuiling vormt een ernstige bedreiging voor de menselijke gezondheid en de waterveiligheid, wat kan leiden tot de verspreiding van besmettelijke ziekten. Wij veroordelen alle pogingen die de menselijke gezondheid en ons ecosysteem schaden en onze gezondheid in gevaar brengen,” zei Valiyeva.