Azerbeidzjaanse gemeenschap in VK doet beroep op ICRC over door Armenië gevangengenomen soldaten

De Coordination Council of Azerbaijanis in het Verenigd Koninkrijk heeft een oproep gedaan aan het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC) met betrekking tot de soldaten van het Azerbeidzjaanse leger Babirov Agshin en Akhundov Huseyn, die door Armenië gevangen zijn genomen en onmenselijk zijn behandeld.

De oproep, gepubliceerd op het persagentschap Azertag, luidt als volgt: “Wij schrijven u om onze diepe bezorgdheid te uiten over het lot van twee soldaten van het Azerbeidzjaanse leger die als gevolg van slecht zicht en gure weersomstandigheden vermist zijn geraakt in de regio Shahbuz van de autonome republiek Nakhchivan in Azerbeidzjan langs de grens met Armenië. De vermiste soldaten van het Azerbeidzjaanse leger, Babirov Agshin Gabil, geboren in 2004, en Akhundov Huseyn Ahliman, geboren in 2003, werden gevangen genomen en gemarteld door het Armeense leger.

Zoals u waarschijnlijk weet, tonen recente foto’s en video’s die door de massamedia van Armenië zijn vrijgegeven duidelijk bewijzen van martelingen en andere onmenselijke handelingen tegen de militairen van Azerbeidzjan. De video’s laten duidelijk zien hoe de Azerbeidzjaanse militair met vastgebonden handen wordt geslagen en beledigd. Dit is een ernstige schending van het internationaal recht en kan onder geen beding worden getolereerd.

Wij dringen er bij het Rode Kruis met klem op aan onmiddellijk in te grijpen en de vrijlating van de vermiste Azerbeidzjaanse soldaten te bewerkstelligen. De Conventie van Genève stelt duidelijk dat krijgsgevangenen humaan moeten worden behandeld en moeten worden beschermd tegen alle daden van geweld, bedreigingen, beledigingen en openlijk schelden. Artikel 3 van het Verdrag bepaalt: “Personen die niet actief aan de vijandelijkheden deelnemen, met inbegrip van leden van de strijdkrachten die de wapens hebben neergelegd en zij die door ziekte, verwondingen, detentie of enige andere oorzaak buiten gevecht zijn gesteld, moeten onder alle omstandigheden menselijk worden behandeld, zonder enig nadelig onderscheid op grond van ras, huidskleur, godsdienst of geloof, geslacht, geboorte of vermogen, of andere soortgelijke criteria.”

Wij willen benadrukken dat Armenië het Verdrag van Genève heeft ondertekend en als zodanig verplicht is de bepalingen ervan na te leven. Toch is het duidelijk dat de acties van het Armeense leger in dit geval een flagrante schending zijn van het door hen ondertekende Verdrag.

Wij eisen dat de Armeense autoriteiten de vermiste Azerbeidzjaanse soldaten onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrijlaten en ervoor zorgen dat zij humaan en met respect worden behandeld.

Het Rode Kruis heeft de morele en wettelijke verplichting ervoor te zorgen dat de rechten van krijgsgevangenen worden gerespecteerd en gehandhaafd. Artikel 118 van het Verdrag van Genève schrijft voor dat het ICRK zijn diensten aanbiedt aan de partijen bij het conflict om het zoeken naar verdwenen personen, het onderzoek naar de omstandigheden van hun verdwijning en de repatriëring van in leven aangetroffen personen te vergemakkelijken.

Wij begrijpen dat de situatie in de regio complex is en bol staat van de spanningen, maar wij dringen er bij het Rode Kruis op aan zijn deskundigheid en middelen in te zetten om ervoor te zorgen dat de mensenrechten worden geëerbiedigd en dat alle partijen hun verplichtingen uit hoofde van het internationale recht nakomen. Wij geloven dat het Rode Kruis een cruciale rol kan spelen bij het bevorderen van dialoog en begrip tussen de partijen, en wij roepen u op daarbij een actieve rol te spelen. Wij roepen het Rode Kruis op zijn invloed aan te wenden om ervoor te zorgen dat de vermiste soldaten worden gelokaliseerd en zo spoedig mogelijk worden vrijgelaten. Wij hopen dat het Rode Kruis snel en resoluut actie zal ondernemen om deze zaak aan te pakken en ervoor te zorgen dat de vermiste soldaten worden herenigd met hun families en geliefden.

Wij eisen ook dat de vertegenwoordiging van het Internationale Comité van het Rode Kruis in Armenië deze militairen met spoed bezoekt en informatie verstrekt over hun toestand. Het is absoluut noodzakelijk dat wij de wereld een duidelijke boodschap sturen dat het ICRC schendingen van het internationaal recht niet zal tolereren en alles in het werk zal stellen om gerechtigheid te bereiken voor deze twee soldaten. Wij geloven dat we door op te komen voor de mensenrechten en de rechtsstaat de wereld voor iedereen veiliger en rechtvaardiger kunnen maken.”