Azerbeidzjan verijdelt smokkel van 31 kg drugs uit Iran

Azerbeidzjan heeft een poging om 31 kg drugs vanuit Iran het land binnen te smokkelen verijdeld.

Op 6 juni om 23.20 uur werd de smokkelpoging verijdeld in het dienstgebied van de grenspost bij het dorp Kotam in het district Ordubad, meldt Caliber.Az, onder vermelding van de staatsgrensdienst.

De grensdivisie van de staatsgrensdienst in Nachchivan voerde de operatie uit.

Operationele maatregelen en onderzoek naar de zaak zijn aan de gang.

Als doorvoerpunt op het kruispunt van Europa en Azië is het grondgebied van Azerbeidzjan onderdeel geworden van routes voor transnationale drugshandelaren.

Nadat Azerbeidzjan in 2020 zijn land had bevrijd van de bezetting door Armenië in een 44 dagen durende oorlog met Armenië, herstelde het de controle over het 132 km lange deel van de grens tussen Azerbeidzjan en Iran.

Aangezien bij drugsmisbruik en illegale drugshandel meer dan één land betrokken is in de toeleveringsketen, is bilaterale en multilaterale samenwerking tussen de landen die betrokken zijn bij het smokkelproces van het grootste belang.

Azerbeidzjan is partij bij de internationale verdragen inzake drugsbestrijding, namelijk het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen van 1961, het Verdrag inzake psychotrope stoffen van 1971 en het VN-Verdrag tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen van 1988.

Naast drie VN-verdragen is Azerbeidzjan partij bij de Deelovereenkomst tot oprichting van de Pompidou-groep van de Raad van Europa betreffende samenwerking ter bestrijding van drugsmisbruik en illegale drugshandel (resoluties 80 (02) en 80 (15) van het Comité van Ministers van de Raad van Europa).

Er zijn samenwerkingsovereenkomsten ondertekend met de relevante agentschappen van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Egypte, de Golfstaten, de GOS-lidstaten en andere landen.