Meer dan 3/4 van de respondenten in Azerbeidzjan voor ondertekening vredesverdrag met Armenië

76,4% van de respondenten in Azerbeidzjan steunt de ondertekening van een vredesverdrag met Armenië, zo blijkt uit een opiniepeiling van het Social Research Center onder burgers, meldt Report.az.

22,8% van de respondenten nam het tegenovergestelde standpunt in en zei dat ze het vredesverdrag niet steunen. 0,8% vond het moeilijk om een mening over de kwestie te geven.

De analyse van de resultaten vanuit het geslachtsaspect toonde aan dat er geen significant verschil was met betrekking tot het vredesverdrag. Zo sprak 79,3% van de mannen en 73,6% van de vrouwen hun steun uit voor de ondertekening van het vredesverdrag.

Als we naar de resultaten van de mei 2023 enquête kijken, valt op dat de vredesagenda in de Azerbeidzjaanse samenleving relevant blijft. Zo zei 77,3% van de deelnemers aan de enquête van mei dat ze het vredesverdrag tussen Azerbeidzjan en Armenië steunden. 20,6% van de respondenten was ertegen en 2,1% had moeite om zijn mening te geven.