Wij veroordelen met klem de acties van Armenië die de milieuveiligheid van de regio in gevaar brengen – Ministerie van Azerbeidzjan

Het ministerie van Ecologie en Natuurlijke Hulpbronnen van de Republiek Azerbeidzjan heeft een verklaring uitgegeven.

In de verklaring staat het volgende:

“Op het social media account van de Armeense minister van Economie Vahan Kerobyan zijn informatie en videobeelden geplaatst over de bouw van een grote metallurgische fabriek met een jaarlijkse productiecapaciteit van 180.000 ton en met een oppervlakte van 16.500 vierkante meter in het dorp Yeraskh (Arazdayan) aan de Armeense grens met de Nakhchivan Autonome Republiek Azerbeidzjan.

Dit bewijst dat Armenië opnieuw op flagrante wijze de normen en beginselen van het internationaal recht schendt, in het bijzonder de bepalingen van het VN-Verdrag inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband (Verdrag van Espoo) van de Economische Commissie voor Europa van de VN.

In het bijzonder, volgens de bepalingen van het Verdrag van Espoo, als grootschalige economische activiteit gepland door een partij bij het Verdrag op zijn grondgebied een negatief milieueffect heeft op het grondgebied van andere landen, moet deze activiteit worden overeengekomen met relevante instellingen van dat land en moet een milieueffectbeoordelingsdocument worden opgesteld.

Bovendien had Armenië, als lid van het Verdrag van Espoo, moeten zorgen voor de deelname van Azerbeidzjan en het publiek in de getroffen gebieden aan de grensoverschrijdende milieueffectbeoordelingsprocedure voordat het aan de genoemde activiteit begon.

Dit is niet de eerste keer dat Armenië zich niet houdt aan de normen van het internationaal recht, waaronder de milieuregels. Enige tijd geleden diende Azerbeidzjan een klacht in tegen Armenië in het kader van het Verdrag van Espoo met betrekking tot de plannen van Armenië voor de bouw van een nieuwe kernreactor op het grondgebied van de kerncentrale van Metsamor.

Het is algemeen bekend dat de Armeense mijnbouw ernstige negatieve gevolgen heeft voor de milieusituatie in Azerbeidzjan. Het zeer giftige proceswater dat wordt geloosd door de grote Armeense mijnbouwbedrijven – de kopermolybdeenfabriek in Kajaran en de ertsverwerkingsfabriek in Gafan – heeft de grensoverschrijdende rivier Okhchuchay lange tijd ernstig vervuild.

Deze feiten tonen aan dat dergelijke illegale activiteiten van de kant van Armenië een bron van gevaar zijn geworden, niet alleen voor Azerbeidzjan, maar ook voor de milieusituatie van de regio als geheel.

We veroordelen met klem de acties van Armenië, die de milieuveiligheid van de regio schaden en in strijd zijn met de normen van het internationaal recht, en we roepen de internationale gemeenschap op om serieus aandacht te besteden aan deze kwestie.”