Armenia is aggravating situation in the region

Sinds de ochtend van 1 september hebben eenheden van de Armeense strijdkrachten in de richting van de nederzetting Zod in de regio Basarkechar de situatie in de regio verslechterd door de posities van het leger van Azerbeidzjan in de richting van Kalbajar onder vuur te nemen met wapens van verschillende kalibers, mortieren, artilleriestukken en aanvals-UAVs.

stellingen van het Azerbeidzjaanse leger in de richting van Kalbajar onder vuur te nemen met wapens van verschillende kalibers, mortieren, artilleriestukken en aanvalsvoertuigen.

Bovendien verzamelt de Armeense kant extra militaire uitrusting en mankracht in posities die zijn gestationeerd in de richting van de nederzetting Zod in de regio Basarkechar.

De Armeense kant verspreidt desinformatie om voorwaarden te scheppen voor verdere provocaties en probeert zo een valse opinie te vormen in de internationale gemeenschap.

Wij verklaren dat de Armeens militair-politieke leiding de volledige verantwoordelijkheid draagt voor de huidige spanning en de gevolgen ervan.

Referentie: Ministerie van Defensie Azerbeidzjan