Azerbeidzjaans MFA reageert op beweringen van Nikol Pashinyan tijdens zijn interview

Een aantal beschuldigingen aan het adres van Azerbeidzjan die Nikol Pashinyan, premier van Armenië, tijdens zijn interview met Public TV op 10 oktober heeft geuit, maken duidelijk dat Armenië geen afstand heeft gedaan van politieke manipulaties en verdraaide interpretaties, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken van Azerbeidzjan in een commentaar op de beschuldigingen die Nikol Pashinyan tijdens zijn interview met Public TV heeft geuit, zo meldt Karabach24, onder verwijzing naar het ministerie.

“We willen Armenië, dat de reden voor Azerbeidzjaanse weigering om deel te nemen aan de Europese Politieke Gemeenschap in Granada presenteerde als Azerbeidzjaanse belemmering van de vrede op alle mogelijke manieren, herinneren aan de feiten van Armenië’s vermijding van deelname aan verschillende platforms zonder enige reden sinds december vorig jaar. Het is bij iedereen bekend dat Azerbeidzjan, in tegenstelling tot Armenië, de belangrijkste initiatiefnemer is van de vredesbeginselen, het vredesverdrag, het openen van de communicatie en de demarcatie, waarop Armenië lange tijd geen enkele feedback heeft gegeven, en altijd de inspanningen van elke bemiddelaar op alle platforms respecteert.

“Azerbeidzjan, dat herhaaldelijk heeft verklaard dat de verwijdering van de overblijfselen van de Armeense strijdkrachten en het door Armenië gecreëerde marionettenregime van het grondgebied van ons land op 20 september grote kansen heeft geschapen voor vrede in de regio, verwacht ook dat Armenië afziet van territoriale aanspraken en inmenging tegen ons land en andere buurlanden.

“Tegelijkertijd vergeet premier Nikol Pashinyan, terwijl hij verwijst naar de beginselen van onafhankelijkheid, soevereiniteit, territoriale integriteit en onschendbaarheid van grenzen, niet-gebruik van geweld en niet-bedreiging met geweld in het document dat tijdens de bijeenkomst in Granada werd ondertekend, dat zijn land deze beginselen al meer dan 30 jaar schendt, waaronder 5 jaar van zijn ambtstermijn, evenals vóór de 44-daagse Patriottische Oorlog en de post-conflictfase, die voor niemand meer geheim zijn. In tegenstelling tot Armenië heeft Azerbeidzjan deze principes nooit verdraaid.

“Met zijn onconstructieve houding zal Armenië, dat zijn verplichtingen in het kader van de Trilaterale Verklaring niet is nagekomen wat betreft het organiseren van ongehinderd verkeer van burgers, voertuigen en vracht in beide richtingen, het garanderen van de veiligheid in deze richting, en het zorgen voor de aanleg van nieuwe transportverbindingen die de westelijke regio’s van Azerbeidzjan met de Nachchivan Autonome Republiek verbinden, herinnerd worden aan zijn zelfgekozen isolementspolitiek, wat onvermijdelijk is. De overeenkomst over de aanleg van een weg en een spoorweg, die Azerbeidzjan zal verbinden met de Nachchivan Autonome Republiek via het grondgebied van de Islamitische Republiek Iran, toont eens te meer aan dat Azerbeidzjan, in tegenstelling tot Armenië, voortdurend een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van transportcorridors in de regio door gebruik te maken van alternatieve routes.

“Hoewel het geen gewoonte is om respect voor territoriale integriteit en afbakening per vierkante kilometer te meten of te bepalen op basis van een niet-goedgekeurde kaart van beide partijen, is het verrassend dat de Armeense premier opnieuw naar deze kwesties verwijst. Het is bekend dat er ten tijde van de USSR een aantal kaarten van onze regio zijn gemaakt en dat niet al deze kaarten gebaseerd waren op wettelijke documenten die de kaarten autoriseerden. Wat betreft de kaart van 1975 waarnaar Armenië verwijst, willen we nogmaals opmerken dat zo’n kaart niet bestaat, er zijn een aantal kaarten gemaakt op verschillende tijdstippen in 1973-1986. In het algemeen wordt het afbakeningsproces, in overeenstemming met de praktijk, niet alleen op basis van kaarten uitgevoerd, maar tegelijkertijd moeten deze kaarten, om als referentiebron te kunnen dienen, gebaseerd zijn op internationale juridische documenten, waaronder documenten die op de een of andere manier door beide landen zijn goedgekeurd. Hoewel Armenië zijn grenzen met geen van zijn buren nog heeft afgebakend vanwege zijn territoriale aanspraken, is de bewering van Armenië dat de afbakening op basis van slechts één kaart moet gebeuren, niet logisch.

“Om te rechtvaardigen dat Armenië 8 dorpen van Azerbeidzjan bezet houdt, is de bewering dat Azerbeidzjan het grondgebied van enkele Armeense dorpen zou hebben bezet, volledig onjuist. In strijd met alle normen en beginselen van het internationaal recht en met het internationaal humanitair recht heeft Armenië 8 dorpen van Azerbeidzjan bezet en daar massamoorden op de bevolking gepleegd.

“Terwijl zich historische kansen voordeden voor de normalisatie van de betrekkingen tussen Azerbeidzjan en Armenië, de ondertekening van een vredesverdrag en de transformatie van de zuidelijke Kaukasusregio in een plaats van vrede en samenwerking, toont het feit dat de premier van Armenië opnieuw voorwaarden in het vredesproces naar voren bracht, aan dat dit land niet van de geschiedenis leert,” zei het ministerie.