Azerbeidzjaanse ambassadeur in Nederland: Lachyn-weg open voor humanitaire operaties ICRC

De weg naar Lachyn is geopend voor humanitaire operaties van het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC).

Report.az meldt dat Azerbeidzjaanse ambassadeur in Nederland Rahman Mustafayev hierover schreef in sociaal netwerk “X”.

In reactie op het bericht van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra, merkte de Azerbeidzjaanse diplomaat op dat het de Armeense kant was die de overeenkomst over het parallelle gebruik van de wegen Lachyn-Khankendi en Aghdam-Khankendi liet ontsporen, in een poging kunstmatige spanning te creëren om haar beleid van manipulatie en desinformatie op internationaal niveau voort te zetten.

De ambassadeur wees ook op het feit dat Armenië niet heeft voldaan aan de bepalingen van de artikelen 4 en 9 van de trilaterale verklaring, die voorzien in de terugtrekking van Armeense strijdkrachten uit de Karabach-regio van Azerbeidzjan en het veiligstellen door Armenië van transportverbindingen tussen de westelijke regio’s van Azerbeidzjan en de autonome republiek Nachsjan, en benadrukte dat deze regio sinds 1991 onder een feitelijke blokkade ligt.

“Ik ben ervan overtuigd dat Azerbeidzjan, dat het slachtoffer is geworden van gewapende agressie en een 30 jaar durende bezetting die heeft geleid tot ongekende vernietiging en ontginning van zijn grondgebied, het recht heeft om te rekenen op een evenwichtig standpunt van Den Haag, de hoofdstad van het internationale recht en gerechtigheid,” vatte de ambassadeur samen.