Azerbeidzjaanse en Russische parlementsvoorzitters bespreken bilaterale banden

De voorzitter van het Azerbeidzjaanse parlement Sahiba Gafarova heeft in het kader van een werkbezoek aan Sint-Petersburg op 13 april een ontmoeting gehad met de voorzitter van de Federatieraad van de Federale Vergadering Valentina Matvienko.

Volgens het verslag werd tijdens de bijeenkomst in het kader van de 55e plenaire zitting van de interparlementaire vergadering van het GOS opgemerkt dat de interparlementaire samenwerking vandaag de dag een doeltreffend mechanisme is geworden voor de verdere uitbreiding van de betrekkingen tussen de GOS-lidstaten. De Parlementaire Vergadering speelt in dit proces een belangrijke rol.

Tijdens de bijeenkomst werd benadrukt dat het 30 jaar geleden is dat de diplomatieke betrekkingen tussen de Republiek Azerbeidzjan en de Russische Federatie vorig jaar werden aangeknoopt. Volgens de agenda van de dag, die door de staatshoofden van Azerbeidzjan en Rusland is vastgesteld en die dient om de betrekkingen tussen de landen te verdiepen, ontwikkelen deze betrekkingen zich op basis van goed nabuurschap en wederzijds begrip en zijn zij gebaseerd op de beginselen van wederzijds respect en vertrouwen.

De belangrijke rol van de Staatshoofden in de ontwikkeling van de betrekkingen tussen de landen werd in het bijzonder benadrukt, en er werd opgemerkt dat de Verklaring inzake geallieerde samenwerking tussen de Republiek Azerbeidzjan en de Russische Federatie, die werd ondertekend in het kader van het officiële bezoek van de President van Azerbeidzjan Ilham Aliyev aan de Russische Federatie in februari van het afgelopen jaar, het begin markeert van een nieuwe fase in de ontwikkeling van deze betrekkingen.

Tijdens de bijeenkomst werd opgemerkt dat de betrekkingen op economisch gebied, inclusief op het gebied van wederzijdse investeringen, succesvol zijn. Ook de betrekkingen op humanitair gebied zijn een belangrijke richting van samenwerking.

Spreekster Sahiba Gafarova informeerde ook over de grootschalige wederopbouw- en bouwwerkzaamheden die Azerbajdzjan uitvoert in de gebieden die van de bezetting zijn bevrijd, over het programma “Grote Terugkeer”, over het begin van het proces van terugkeer van voormalige ontheemden naar hun voorouderlijk vaderland.

Opgemerkt werd dat de derde internationale luchthaven in Lachin wordt gebouwd op de van de bezetting bevrijde gebieden.

De spreker van het Azerbajdzjaanse parlement merkte op dat Armenië, dat de bepalingen van de trilaterale verklaring op grove wijze heeft geschonden, zijn troepen nog niet van het grondgebied van Azerbajdzjan heeft teruggetrokken. Zij gebruikt de weg naar Lachine voor militaire doeleinden en voor de uitvoer van illegaal geëxploiteerde natuurlijke hulpbronnen naar Azerbeidzjan. Een vreedzame actie van vertegenwoordigers van de civiele samenleving van Azerbajdzjan op de Lachin-weg wordt gehouden als teken van protest tegen deze illegale acties van Armenië. Armenië probeert echter de internationale gemeenschap te misleiden met valse verklaringen over de vermeende “sluiting” van de Lachinskaya-weg.

Armenië maakt gebruik van het feit dat de missie van de Europese Unie in het land is en voert acties uit die de situatie verergeren en militaire provocaties mogelijk maken.

Aanbevolen artikelen