Azerbeidzjaanse FM en OIC-chef bespreken vredesagenda Armenië-Azerbeidzjan

De Azerbeidzjaanse minister van Buitenlandse Zaken Jeyhun Bayramov had op 18 april een telefoongesprek met de secretaris-generaal van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIC) Hissein Brahim Taha.

Tijdens het telefoongesprek werd van gedachten gewisseld over de bestaande mogelijkheden voor samenwerking tussen Azerbeidzjan en de OIC, over actuele kwesties en vooruitzichten voor interactie, zo meldt het rapport, onder verwijzing naar de persdienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Minister Bajramov sprak over de nuttige en vruchtbare samenwerking tussen Azerbajdzjan en de organisatie en merkte op dat deze samenwerking zowel op bilaterale basis als met internationale organisaties met succes wordt voortgezet. Verwijzend naar de succesvolle organisatie van de gehouden gezamenlijke evenementen, spraken de partijen over de resultaten van de 49e zitting van de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken van de OIC, die in maart van dit jaar in Mauritanië is gehouden, alsmede over de genomen besluiten en verdere stappen.

Tijdens het telefoongesprek wees minister Bajramov ook op de voortdurende inspanningen van Azerbeidzjan om de gevolgen van het vroegere conflict in Karabach weg te werken, waaronder de versterking van vrede en veiligheid in de regio, alsmede op de provocaties van Armenië, die, ondanks de positieve stappen van Azerbeidzjan, de situatie verergeren.

Benadrukt werd dat de OIC traditioneel de juridische positie van Azerbajdzjan steunt die gebaseerd is op het internationale recht, territoriale integriteit en soevereiniteit.

Minister Bajramov nodigde ook vertegenwoordigers van bevriende en broederlijke landen die in de OIC vertegenwoordigd zijn uit om deel te nemen aan de wederopbouwprojecten in de bevrijde Azerbeidzjaanse gebieden.

Aanbevolen artikelen

Facebook
Twitter
LinkedIn