Azerbeidzjaanse gemeenschap in Londen houdt bijeenkomst

De Azerbeidzjaanse gemeenschap in Londen heeft een demonstratie gehouden voor het kantoor van Amnesty International, zo meldt Trend.

Volgens het Staatscomité voor Diaspora Betrekkingen van Azerbeidzjan werd het protest gehouden in verzet tegen de poging van Armenië om de VN-Veiligheidsraad opnieuw te gebruiken als instrument voor politieke, militaire en op informatie gerichte manipulatie. Het werd georganiseerd door de Coördinatieraad van Azerbeidzjanen die in Groot-Brittannië wonen.

Met slogans als “Wij eisen gerechtigheid voor de vernietiging van het ecologische milieu van Karabach!”. “Wij eisen gerechtigheid voor de slachtoffers van de mijnen!” “Wij eisen gerechtigheid voor Azerbeidzjaanse gijzelaars!” “Stop het ecologische terrorisme van Armenië!” en “Armeense mijnen doden burgers!” zwaaiden de demonstranten met Azerbeidzjaanse vlaggen en posters.

De demonstranten eisten dat Amnesty International concrete stappen zou ondernemen om het milieu in de regio Karabach van Azerbeidzjan te beschermen, Armenië ervan te weerhouden ecocide te plegen, de veiligheid te handhaven en de rechten van Azerbeidzjaanse burgers daar te verdedigen. Ze hekelden de internationale organisatie voor haar gebrek aan reactie op deze duidelijke schendingen.

De oorlogsmisdaden en milieumisdaden begaan door Armenië, dat al 30 jaar een agressieve en invasieve strategie voert ten opzichte van Azerbeidzjan, werden onder de aandacht gebracht van de Londenaren die interesse toonden in de actie. Er werd benadrukt dat er sinds het einde van het conflict 303 mensen zijn gedood door mijnexplosies in Azerbeidzjan, en dat mijnen die door het Armeense leger op Azerbeidzjaans grondgebied zijn geplant een bedreiging vormen voor het leven van burgers. De onwil van het officiële Yerevan om kaarten te leveren werd tijdens het protest benadrukt als onwettig en een flagrante schending van de mensenrechten van de Azerbeidzjanen.

Daarnaast is de mishandeling van Azerbeidzjanen, waarvan fragmentarisch bewijs eerder door Armeense media werd verspreid, in strijd met Conventie III van Genève, en werden verschillende gegijzelde Azerbeidzjaanse soldaten onderworpen aan fysieke en morele martelingen en beledigingen. Ook werden als gevolg van de ontoelaatbare acties van Armenië meer dan 60.000 hectare bosgebied verwoest in de Karabach-regio van Azerbeidzjan en werden rivieren vervuild.

Aan het einde van het evenement werd een resolutie van de actie ingediend bij het kantoor van de internationale niet-gouvernementele organisatie Amnesty International.

Naast Amnesty International werd de verklaring van de Coördinatieraad over bewustwording en steun voor de vredesinspanningen van Azerbeidzjan in de regio ook naar de VN en andere internationale organisaties gestuurd.