Azerbeidzjaanse premier ontmoet uitvoerend secretaris van Economische Commissie voor Europa van de VN

Op 24 november had Ali Asadov, premier van de Republiek Azerbeidzjan, een ontmoeting met Tatyana Molchan, uitvoerend secretaris van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE), zo meldt Trend onder verwijzing naar het kabinet van ministers van Azerbeidzjan.

Het belang van de SPECA-week (Special Program for the Economies of Central Asia) van de VN, die in Bakoe werd gehouden, werd benadrukt, en de deelname van de uitvoerend secretaris van de VN/ECE aan de top, die voor het eerst werd georganiseerd tijdens het voorzitterschap van SPECA van Azerbeidzjan en gewijd was aan de 25e verjaardag van het programma, werd zeer gewaardeerd tijdens de bijeenkomst.

Er werd opgemerkt dat Azerbeidzjan op grote schaal samenwerkt met landen die lid zijn van SPECA op verschillende gebieden, zowel op bilaterale basis als in het kader van het programma. Er werd benadrukt dat Azerbeidzjan voor de SPECA-landen de rol speelt van handels- en doorvoercentrum tussen Oost en West, en dat de integratie van de bestaande infrastructuur van de regio zal bijdragen tot de ontwikkeling van de economieën van de landen in de regio en het potentieel van internationale transportcorridors die over hun grondgebied lopen zal vergroten, en dat projecten zoals de Baku International Maritime Trade haven en de Baku-Tbilisi-Kars spoorweg een belangrijke rol zullen spelen in deze samenwerking. Aangezien de Trans-Kaspische Transportcorridor (Middencorridor) door de geografische regio van SPECA loopt, worden de gezamenlijke inspanningen van de deelnemende landen om de efficiëntie van deze corridor te verbeteren zeer gewaardeerd. In dit verband werd tijdens de top het belang opgemerkt van de goedkeuring van de routekaart voor de digitalisering van multimodale informatie-uitwisseling langs de Middencorridor.

Er werd informatie gepresenteerd over het werk dat de afgelopen jaren is verricht voor de ontwikkeling van de wegvervoersinfrastructuur in Azerbeidzjan. Er werd opgemerkt dat de bevrijding van het Azerbeidzjaanse grondgebied van de bezetting nieuwe kansen heeft geschapen voor de ontwikkeling en diversificatie van regionale transport- en logistieke routes. De aandacht werd gevestigd op het werk van Azerbeidzjan op het gebied van groene transformatie, de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen en de strijd tegen klimaatverandering. In de context van SPECA werd benadrukt dat de strijd tegen klimaatverandering en groene ontwikkeling altijd als prioritaire kwesties op de agenda moeten blijven staan. Er werd opgemerkt dat er in Azerbeidzjan belangrijk werk is verricht in deze richting, en het land is begonnen met de uitvoering van projecten voor de productie van zonne- en windenergie samen met buitenlandse investeerders. Er werd met name benadrukt dat deze aanpak ook wordt toegepast tijdens herstelwerkzaamheden in gebieden die bevrijd zijn van de bezetting. Er werd opgemerkt dat Azerbeidzjan, samen met andere partners, begonnen is met de bouw van een “groene” energiebrug naar Europa.

Met betrekking tot milieukwesties zei Ali Asadov dat het onaanvaardbaar is om activiteiten uit te voeren die een grensoverschrijdend effect kunnen hebben, met name in de mijnbouwindustrie in grensgebieden. Er werd benadrukt hoe belangrijk het “Verdrag inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband” – het Verdrag van Espoo – is om dergelijke activiteiten te voorkomen.