Azerbeidzjaanse president ontvangt uitvoerend secretaris van Economische Commissie voor Europa van de VN

De president van de Republiek Azerbeidzjan, Ilham Aliyev, heeft de uitvoerend secretaris van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE), Tatiana Molcean, ontvangen, zo meldt Report.az.

Het staatshoofd zei dat er nauwe betrekkingen bestaan tussen Azerbeidzjan en de Economische Commissie voor Europa van de VN sinds het land in 1993 lid werd van deze instelling en merkte op dat Azerbeidzjan succesvol samenwerkt met de Commissie op het gebied van milieubescherming, vervoer, douane, energie, de implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en andere gebieden.

President Ilham Aliyev prees de deelname van delegaties van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties aan de internationale evenementen die onder voorzitterschap van Azerbeidzjan in het land worden georganiseerd. In dit verband beschreef het staatshoofd de deelname van de uitvoerende secretarissen van de Economische Commissie voor Europa van de VN en de Economische en Sociale Commissie voor Azië en de Stille Oceaan van de VN aan de top van het speciale programma van de VN voor de economieën van Centraal-Azië (SPECA) in Bakoe als een voorbeeld van het belang dat wordt gehecht aan samenwerking binnen SPECA.

De president van Azerbeidzjan herinnerde eraan dat de lidstaten zich in de eerste fase van hun onafhankelijkheid bevonden in een andere geopolitieke en geografische omgeving toen SPECA werd opgericht, en benadrukte dat de lidstaten zich in de voorbije periode met succes hadden ontwikkeld als onafhankelijke staten.

President Ilham Aliyev beschreef het houden van de SPECA-top in Bakoe als een duidelijk voorbeeld van de alomvattende en dynamische ontwikkeling van de samenwerking tussen Azerbeidzjan en de Centraal-Aziatische landen, en prees de uitbreiding van de samenwerking tussen Azerbeidzjan en de landen in de regio op politiek, economisch, transport- en andere gebied in de afgelopen jaren. Het staatshoofd benadrukte dat de landen die lid zijn van SPECA een succesvol regionaal model presenteren als gevolg van nauwe samenwerking. “Dit is ook een duidelijk teken dat Azerbeidzjan en de Centraal-Aziatische landen één politieke, economische en geopolitieke ruimte vormen, en een voorbeeld van de vastberadenheid en intentie van Azerbeidzjan om de samenwerking met de Centraal-Aziatische landen nog verder uit te breiden.”

Tatiana Molcean bedankte voor de uitnodiging en prees het succesvolle voorzitterschap van Azerbeidzjan van SPECA, en beschreef het houden van de top in deze vorm voor de eerste keer als een belangrijke prestatie.

Tatiana Molcean, uitvoerend secretaris van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UNECE), merkte op dat er grote vooruitzichten zijn voor samenwerking onder het SPECA-voorzitterschap van Azerbeidzjan en benadrukte dat de top samenvalt met de 25ste verjaardag van de oprichting van SPECA en benadrukte in dit verband het belang van de goedkeuring van een resolutie over de oprichting van SPECA op de Algemene Vergadering van de VN.

Tatiana Molcean zei dat ze tevreden was om de Secretaris-Generaal van de VN te vertegenwoordigen op de SPECA-Top. Ze benadrukte dat deze top van groot belang is voor de ontwikkeling van de samenwerking tussen de landen die lid zijn van SPECA op gebieden van wederzijds belang en voor de bespreking van prioriteiten en uitdagingen. Tatiana Molcean zei dat ze verheugd was om als covoorzitter deel te nemen aan de besprekingen die zullen plaatsvinden in het kader van de Economische Commissie voor Europa van de VN.

Tijdens de bijeenkomst werd ook gesproken over transportcorridors, het concept van stadsbosbouw en het vergroten van de groene ruimte in steden, de overgang naar een evenwichtig en succesvol concept voor hernieuwbare en groene energie in Azerbeidzjan en de initiatieven die het land in dit verband heeft voorgesteld.

Zij prezen de uitbreiding van de transportmogelijkheden met de Centraal-Aziatische landen, het belang van de Middencorridor en de investeringen van Azerbeidzjan in de ontwikkeling van de transportinfrastructuur in het land en de buurlanden. In dit verband werd de uitbreiding van de samenwerking met de Economische Commissie voor Europa van de VN besproken.

Tijdens het gesprek benadrukten zij het belang van het “Verdrag inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband” – het Verdrag van Espoo, en wezen zij op het belang van het bevorderen van dit verdrag in de regio, het waarborgen van de milieuzuiverheid van waterlichamen en rivieren in de regio, en de noodzaak om rekening te houden met de zorgen van de buurlanden met betrekking tot mijnbouwwerkzaamheden.

10:41

De president van de Republiek Azerbeidzjan, Ilham Aliyev, heeft de uitvoerend secretaris van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UNECE), Tatiana Molcean, ontvangen.