Azerbeidzjaanse president spreekt deelnemers aan internationale conferentie toe

Ilham Aliyev, president van de Republiek Azerbeidzjan, heeft de deelnemers aan de internationale conferentie met als thema “Neokolonialisme: Schending van de mensenrechten en onrechtvaardigheid”, meldt Karabach24.

In de toespraak stond:

“Geachte deelnemers aan de conferentie,

“Geachte dames en heren,

“Ik groet u ter gelegenheid van de opening van de Internationale Conferentie met als thema “Neokolonialisme: Schending van Mensenrechten en Onrecht”. Het is verheugend dat vertegenwoordigers van 14 landen uit verschillende continenten en strijders voor rechtvaardigheid uit verschillende gebieden in Baku zijn samengekomen om het kolonialismebeleid te veroordelen dat helaas in de XXI eeuw nog steeds voortduurt en om systematische en consistente inspanningen te organiseren en uit te voeren om het uit te roeien.

“Zoals u weet, heeft Azerbeidzjan vier jaar geleden, na een unanieme beslissing van de landen van de Niet-gebonden Beweging, op 25 oktober 2019 het voorzitterschap van de Beweging overgenomen. De Niet-gebonden Beweging verenigt 120 landen en is de op één na grootste politieke instelling na de Algemene Vergadering van de VN, en dient de zaak van het bevorderen van universele waarden.

“Aan het begin van Azerbeidzjans ambtstermijn als voorzitter van de Niet-gebonden Beweging heb ik verklaard dat mijn prioriteiten en activiteiten gebaseerd zouden zijn op de Bandung Principles. Bestrijding van neokolonialisme was een van de onderwerpen die tijdens de Bandung-conferentie aan de orde kwamen. De afgevaardigden bevestigden dat “de onderwerping van volkeren aan vreemde onderwerping, overheersing en uitbuiting een ontkenning van fundamentele mensenrechten inhoudt, in strijd is met het Handvest van de Verenigde Naties en een kwaad is waaraan snel een einde moet worden gemaakt”.

“Azerbeidzjan maakt zich grote zorgen over het voortdurende kolonialisme en de nieuwe verschijningsvormen ervan. Hoewel er 70 jaar is verstreken sinds de Conferentie van Bandung, blijven sommige landen het kolonialisme voortzetten. De belangrijkste daarvan is Frankrijk.

“Over het geheel genomen werden de meeste bloedige misdaden uit de koloniale geschiedenis van de mensheid begaan door niemand minder dan Frankrijk. Frankrijk heeft tientallen landen in Afrika, Zuidoost-Azië, de Stille Oceaan en Latijns-Amerika bezet, hun rijkdommen geplunderd en hun volkeren jarenlang onderdrukt, terwijl het talrijke oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid heeft begaan. De Franse troepen onderwierpen honderdduizenden burgers aan etnische zuiveringen op basis van hun etnische en religieuze afkomst.

“Gedurende 30 jaar in de 20e eeuw heeft Frankrijk bijna 200 kernproeven uitgevoerd in Frans-Polynesië en 17 kernproeven in Algerije. De verschrikkelijke gevolgen van deze proeven hebben tot op de dag van vandaag Polynesië en het Algerijnse volk getroffen. In antwoord op de oproepen van de vele organisaties is het noodzakelijk om de gevolgen van de kernproeven te evalueren en gepaste compensaties uit te keren.

“Tijdens de 132 jaar durende bezetting van Algerije verloren meer dan 1,5 miljoen mensen het leven door toedoen van de Franse staat, wat leidde tot de erkenning van het land als de “natie van 1,5 miljoen martelaren”. De massamoorden die door de Franse troepen werden gepleegd, zijn zo omvangrijk en geografisch dat het een uitdaging op zich is om ze te beschrijven. Landen als Marokko, Tunesië, Mali, Djibouti, Nigeria, Tsjaad, Senegal, Vietnam, de Comoren, Haïti en andere blijven worstelen met de verschrikkelijke gevolgen van die bezetting.

“In een rapport getiteld “Frankrijk, Rwanda en de genocide op de Tutsi’s (1990-1994)”, dat op 26 maart 2021 door de “Commissie over de Franse archieven met betrekking tot Rwanda en de genocide op de Tutsi’s” aan de Franse president werd voorgelegd, werd geconcludeerd dat Frankrijk in grote mate verantwoordelijk was voor de massamoord op meer dan 800 duizend leden van de Tutsi-stam.

“Frankrijk behoort wereldwijd tot de koplopers wat betreft het gebruik van landmijnen. Alleen al in Algerije werden meer dan 5 miljoen mijnen geplaatst. Als gevolg hiervan behoort Algerije, net als Azerbeidzjan, tot de top van landen in de wereld die te lijden hebben onder mijnexplosies. Op die lijst, direct achter Frankrijk, staat ook de naaste bondgenoot Armenië. In slechts drie jaar tijd zijn zo’n 340 Azerbeidzjanen, waaronder burgers, het slachtoffer geworden van de mijnen die Armenië in de voorheen bezette gebieden van Azerbeidzjan heeft gelegd. Een van de redenen waarom deze twee landen nauw met elkaar verbonden zijn, is de praktijk van mijnterreur.

“Achttienduizend schedels van de strijders die tijdens de koloniale oorlogen van de XIX eeuw zijn vermoord, worden bewaard en tentoongesteld in het Parijse Museum van de Mensheid. Onder de tentoongestelde schedels bevinden zich ook die van Algerijnse strijders. Frankrijk moet nog voldoen aan de eis van Algerije om deze schedels terug te geven. Zo’n mentaliteit is in de XXIe eeuw in geen enkel land te vinden.

“Ondanks dat er eeuwen zijn verstreken, blijven schandelijke nieuwe methoden van het Franse kolonialisme voortbestaan vanwege de onveranderlijke mentaliteit. De volkeren van de overzeese gebieden die op deze conferentie bijeen zijn, hebben jarenlang gevochten voor onafhankelijkheid. Frankrijk, dat niet in staat is om zijn koloniale geschiedenis los te laten, negeert de aspiraties en de rechten van de volkeren buiten Frankrijk – overzeese gemeenschappen en gebieden in de Stille Oceaan en de Atlantische Oceaan, en doet er alles aan om de verwezenlijking van die aspiraties te ondermijnen.

“De sociale situatie in Frans Guyana verslechtert geleidelijk; bijna de helft van de bevolking bevindt zich op de rand van armoede, en de werkloosheid neemt jaarlijks toe. De natuurlijke hulpbronnen worden geplunderd en 90% van het land is in het bezit van de Franse regering.

“Martinique en Guadeloupe worden geconfronteerd met twee grote rampen. De inheemse bevolking wordt geassimileerd door clandestiene en illegale hervestiging. Het gebruik van chloordecon pesticide in het verleden heeft de natuurlijke ecosystemen en de bevolking vergiftigd, en de lokale bevolking kampt nog steeds met de oncologische gevolgen ervan.

“Frankrijk weigert de soevereiniteit van de Unie der Comoren over het eiland Mayotte te erkennen. In haar documenten steunt de Niet-Gebonden Beweging altijd de ondubbelzinnige soevereiniteit van de Unie der Comoren over het eiland Mayotte.

“In Nieuw-Caledonië wordt een referendum gehouden zonder de deelname van de helft van de bevolking, waardoor hen het recht op onafhankelijkheid wordt ontnomen.

“Frankrijk, dat het concept van etnische minderheden verwerpt, verbiedt de Corsicaanse taal. De VN beoordeelde dat als discriminatie en schending van het internationaal recht. Frankrijk voert een beleid van hypocrisie en dubbele standaarden en probeert zich tegelijkertijd op te werpen als verdediger van nationale minderheden in onze regio.

“We zien wijdverspreid racisme en islamofobie in heel Frankrijk, samen met neokolonialistische tendensen. Sommige mensen die hier vandaag vertegenwoordigd zijn, zijn op de een of andere manier blootgesteld aan druk, discriminatie en aanvallen van fanatici. In plaats van thuis het hoofd te bieden aan dergelijke alarmerende en gevaarlijke tendensen, proberen de Franse autoriteiten andere landen de les te lezen en zich te mengen in de binnenlandse aangelegenheden van anderen.

“De recente terugtrekking van de Franse troepen uit Mali, Niger en Burkina-Faso heeft eens te meer aangetoond dat haar meedogenloze neokolonialistische beleid gedoemd is te mislukken. In plaats van zich te schamen voor de begane wreedheden en zich te verontschuldigen voor zijn koloniale geschiedenis vol bloedige misdaden, spreekt Frankrijk over fictieve etnische zuiveringen in andere landen. Dit land misbruikt zijn status als permanent lid van de VN-Veiligheidsraad om een vooringenomen en subjectief beleid te voeren en is druk bezig met geopolitieke samenzweringen in verschillende regio’s.

“Als voorzitter van de Niet-Gebonden Beweging steunt Azerbeidzjan de volkeren die tegen het kolonialisme vechten en zichzelf willen bevrijden. Uw deelname aan de ministeriële bijeenkomst in Bakoe op 6 juli 2023, als onderdeel van het voorzitterschap van Azerbeidzjan in de Niet-gebonden Beweging, vervolgens op het hoofdkwartier van de Algemene Vergadering van de VN in New York op 22 september en ten slotte weer hier in Bakoe, op een evenement gewijd aan de kwestie die van dringend belang is voor de mensheid – kolonialisme, de gevolgen ervan en de strijd tegen neokolonialisme – is een levendige manifestatie van de steun van Azerbeidzjan, als voorzitter van de Niet-gebonden Beweging, aan die zaak.

“We moeten de kwestie van het neokolonialisme via alle mogelijke platforms onder de aandacht van de internationale gemeenschap brengen. In dat opzicht moet de vierde commissie (Politiek en Dekolonisatie) van de Algemene Vergadering van de VN nieuw leven worden ingeblazen.

“De conferentie van vandaag is een goede gelegenheid om het kolonialisme, de vertakkingen ervan, de strijd tegen het neokolonialisme, de uitdagingen op de mondiale agenda en de beschikbare opties te bespreken. Ik ben ervan overtuigd dat de discussies tijdens deze conferentie zullen bijdragen aan het mobiliseren van collectieve inspanningen in de strijd tegen kolonialisme en nieuwe ideeën en initiatieven zullen voortbrengen om de welvaart van de mensheid te garanderen en de nieuwe generaties een erfenis van een “kolonialismevrije wereld” na te laten.

“Ik wens u mijn beste wensen en wens deze conferentie veel succes.”

12:52

Ilham Aliyev, president van de Republiek Azerbeidzjan, heeft de deelnemers aan de internationale conferentie met als thema “Neokolonialisme: Schending van mensenrechten en onrecht”.

De toespraak werd voorgelezen door de assistent van de president van Azerbeidzjan, hoofd van de afdeling Buitenlandse Zaken van de presidentiële administratie Hikmat Hajiyev.