Azerbeidzjaanse president spreekt deelnemers NAM-conferentie toe

De president van de Republiek Azerbeidzjan, voorzitter van de niet-gebonden beweging Ilham Aliyev, heeft de deelnemers aan de conferentie van de niet-gebonden beweging over het bevorderen van de rechten en de emancipatie van vrouwen toegesproken, meldt Report.az.

De toespraak, voorgelezen door Bahar Muradova, de voorzitter van de Staatscommissie voor Familie-, Vrouwen- en Kinderzaken van de Republiek Azerbeidzjan, luidt als volgt:

“Geachte deelnemers aan de conferentie,

“Ik heet u van harte welkom op de allereerste NAM-conferentie over de bevordering van de rechten en empowerment van vrouwen.

“In 2019 is Azerbeidzjan met de unanieme steun van alle NAM-lidstaten gekozen tot voorzitter van de Niet-Gebonden Beweging – de op een na grootste internationale instelling na de Verenigde Naties. Met hetzelfde unanieme besluit is het Azerbeidzjaanse voorzitterschap verlengd tot eind 2023. Dit was een grote erkenning voor de prestaties van Azerbeidzjan in de Beweging. Wij waarderen het vertrouwen dat in ons land wordt gesteld ten zeerste.

“Tijdens zijn voorzitterschap heeft Azerbeidzjan, dat zich blijft inzetten voor de Bandung-beginselen, enorme inspanningen geleverd om de agenda van de Beweging vooruit te helpen en zijn prestige op het internationale toneel te vergroten.

“Het is opmerkelijk dat het de Niet-Gebonden Beweging was die een leidende rol speelde bij het mobiliseren van wereldwijde inspanningen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie. De speciale zitting van de Algemene Vergadering van de VN in reactie op COVID-19 werd in december 2020 bijeengeroepen op initiatief van Azerbeidzjan.

“We hebben niet gezwegen over het beleid van vaccinnationalisme dat sommige landen voerden en hebben een eerlijke verdeling van vaccins aangemoedigd. Gedreven door humanistische waarden heeft Azerbeidzjan financiële en humanitaire steun verleend aan meer dan 80 landen, waarvan de meeste lid zijn van de NAM. Bovendien heeft Azerbeidzjan financiële middelen toegewezen om het herstel na de pandemie in Afrika en kleine eilandstaten in ontwikkeling te ondersteunen.

“Tijdens ons voorzitterschap zijn er belangrijke stappen gezet in de richting van verdere institutionele ontwikkeling van de NAM. Het parlementaire netwerk van de NAM en de jongerenorganisatie van de NAM zijn op initiatief van Azerbeidzjan opgericht. Tijdens de NAM-conferentie van juli dit jaar in Bakoe heb ik voorgesteld om een NAM-vrouwenplatform op te richten.

“Azerbeidzjan heeft ook speciale aandacht besteed aan de dekolonisatieagenda. We hebben wereldwijd het neokoloniale beleid van sommige landen, in het bijzonder Frankrijk, aan de kaak gesteld en geëist dat er een einde komt aan deze schandelijke praktijk.

“Het kolonialisme heeft ook een negatieve invloed gehad op de rechten van vrouwen. In dit verband verwelkom ik de organisatie van het nevenevenement over dit onderwerp dat parallel aan deze conferentie wordt gehouden.

“Het verdedigen van vrouwenrechten en de emancipatie van vrouwen staan hoog op de agenda van de Niet-Gebonden Beweging. In de opeenvolgende NAM-documenten, waaronder het slotdocument van de top van Bakoe in 2019, wordt bijzondere aandacht besteed aan dit onderwerp en worden toezeggingen gedaan aan de lidstaten.

“De onschatbare bijdrage van vrouwen aan publieke, politieke, sociale en humanitaire aspecten van het leven, waaronder de ontwikkeling van wetenschap en geletterdheid, is onmiskenbaar. Door de eeuwen heen hebben Azerbeidzjaanse vrouwen altijd vooropgelopen bij het behoud van onze rijke cultuur, tradities en familiewaarden, en bij de opvoeding van een generatie die gehecht is aan hun nationale wortels. De eerste seculiere meisjesschool in de moslimwereld werd in 1901 in Bakoe geopend. Azerbeidzjan was de eerste republiek in de moslimwereld die vrouwen stemrecht gaf in 1919, waarmee het de meeste Europese landen overtrof.

“Het bevorderen van de rechten van vrouwen en het versterken van hun positie in de samenleving en het openbaar bestuur hebben altijd al in de schijnwerpers gestaan in Azerbeidzjan. Vandaag de dag leveren Azerbeidzjaanse vrouwen waardevolle bijdragen aan de welvaart en vooruitgang van ons land door hun vastberaden en veelzijdige activiteiten op het gebied van wetenschap, onderwijs, gezondheidszorg, kunst en andere gebieden. Vrouwen maken 63% uit van de hoogleraren aan de instellingen voor hoger onderwijs. 70% van het medisch personeel in de openbare gezondheidszorg is vrouw. Vrouwen zijn voor 40% vertegenwoordigd in de lokale zelfbesturende organen. Het aantal vrouwelijke ondernemers groeit dankzij de maatregelen in het kader van de door de staat ondersteunde programma’s voor zelfstandig ondernemerschap.

“De bevrijding van ons land van een 30 jaar durende bezetting door Armenië en het behalen van de historische overwinning is mogelijk gemaakt door de zonen die Azerbeidzjaanse vrouwen hebben grootgebracht in de geest van patriottisme.

“Op dit moment is een van de belangrijkste prioriteiten van de sociaaleconomische ontwikkeling van Azerbeidzjan het garanderen van de Grote Terugkeer naar de bevrijde gebieden. In dit verband worden er maatregelen genomen om de voormalige intern ontheemde Azerbeidzjaanse vrouwen die naar hun voorouderlijk land zijn teruggekeerd, kansen op werk te bieden.

“De NAM heeft een belangrijke rol te spelen in de bescherming van vrouwenrechten. De oprichting van het NAM Vrouwenplatform zal dit proces stimuleren.

“We naderen het einde van ons voorzitterschap. Met grote trots verklaar ik dat Azerbeidzjan, ondanks het feit dat het een van de jongste leden van de Niet-Gebonden Beweging is, een succesvolle erfenis zal nalaten aan de komende voorzitterschappen. Ons land zal zich blijven inspannen om de doelstellingen en beginselen van de NAM op internationaal niveau te bevorderen.

“Ik heb er alle vertrouwen in dat deze historische conferentie een belangrijk platform zal zijn voor vruchtbare discussies over het bevorderen van de rechten en het mondiger maken van vrouwen, en een nieuw hoofdstuk zal inluiden van gezamenlijke activiteiten in die richting in de geschiedenis van de niet-gebonden beweging.

“Ik wens u allen een succesvolle conferentie en een aangenaam verblijf in de gastvrije stad Bakoe.”