Azerbeidzjaanse Rode Halve Maan-vereniging reageert op Armeense Rode Kruis-vereniging

De Azerbeidzjaanse Rode Halve Maan (AzRCS) heeft gereageerd op de Armeense Rode Kruisvereniging (ARCS), zo meldt Report.az.

“De bevooroordeelde reactie van de Armeense Rode Kruisvereniging (ARCS) op de verklaring van de Azerbeidzjaanse Rode Halve Maanvereniging (AzRCS) heeft ons zeer teleurgesteld. Aangezien de verklaring van de Azerbeidzjaanse Rode Halve Maan gebaseerd is op het principe van menselijkheid en de levering van humanitaire hulp aan Armeense inwoners van de Karabach-regio van Azerbeidzjan omvat, is de inadequate reactie van de Armeense Rode Kruisvereniging onbegrijpelijk. In tegenstelling tot wat wordt beweerd, heeft de Azerbeidzjaanse Rode Halve Maan haar humanitaire plicht gedaan om mensen in nood te helpen, zich volledig houdend aan de fundamentele principes van de Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging, in het bijzonder de principes van Neutraliteit, Onpartijdigheid en Eenheid, zonder politieke bedoelingen, in overeenstemming met het Statuut van de Azerbeidzjaanse Rode Halve Maan, de “Wet van de Republiek Azerbeidzjan betreffende de Azerbeidzjaanse Rode Halve Maan”, de Conventies van Genève en de Overeenkomst van Sevilla. Het afleggen van een verklaring en het innemen van een standpunt over het verlenen van humanitaire hulp aan deze categorie mensen zijn volledig in overeenstemming met ons mandaat en zijn niet in tegenspraak met de principes van de Beweging. Deze actie ondermijnt de principes en waarden van de Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging niet; integendeel, het dient de mensheid. Met deze verklaring hebben we aangegeven dat we bereid zijn om humanitaire hulp te verlenen aan mensen in nood langs de weg Aghdam-Khankendi, in overeenstemming met het Akkoord van Sevilla. Interessant, wordt de wet hier geschonden? Aan de andere kant is de Azerbeidzjaanse RCS volledig gemachtigd om humanitaire missies uit te voeren op het hele grondgebied van de republiek, inclusief de economische regio Karabach, waarvoor van niemand toestemming hoeft te worden gevraagd.

“Wat betreft het standpunt van het Armeense Rode Kruis met betrekking tot Vagif Khachaturian, moeten we benadrukken dat V. Khachaturian verantwoordelijk was voor de brute moord op onschuldige burgers – kinderen, vrouwen en ouderen – in het dorp Mesheli in het district Khojaly in 1991. V. Khachaturian moet verantwoordelijk worden gehouden voor deze misdaden tegen de menselijkheid. Hij was direct betrokken bij oorlogsmisdaden. Het is betreurenswaardig dat zo’n terroristische en moorddadige crimineel gesteund wordt door de Armeense RCS. Dit is volledig in strijd met de Conventies van Genève.

“De meningen van de Armeense Rode Kruisvereniging over de weg naar Lachin weerspiegelen niet de realiteit. Onze waarnemingen benadrukken dat er geen “humanitaire crisis” in de regio is. Als een dergelijke situatie zou bestaan, zou de Armeense Rode Kruisvereniging deze goede intentie van ons hebben verwelkomd en zou het Internationale Rode Kruiscomité ervoor hebben kunnen zorgen dat de hulp via de Aghdam-Khankandi-route zou worden geleverd. Het uiten van ongegronde meningen leidt alleen maar tot verwarring.

“Wat betreft de verwijzing naar de beslissing van het Internationaal Gerechtshof in de verklaring van het Armeense Rode Kruis, dient de oprichting van de grensovergang “Lachin” door de Republiek Azerbeidzjan om haar soevereine rechten binnen haar eigen grenzen te handhaven. Op dit moment kunnen Armeense inwoners zonder enige belemmering van Khankendi naar Armenië en vice versa reizen. Er zijn geen beperkingen voor Armeense inwoners. Zij hebben herhaaldelijk hun tevredenheid geuit tijdens hun interviews.

“De antwoordbrief van de Armeense Rode Halve Maan wekt onze argwaan, omdat het erop lijkt te wijzen dat de organisatie zich inlaat met politiek die in strijd is met de humanitaire principes van de Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging en het risico loopt een instrument in de handen van de Armeense regering te worden. Deze verklaring van de Armeense RCS roept bij ons terecht gevoelens van spijt en verbazing op. Bijna 30 jaar lang bezetten de strijdkrachten van Armenië 20% van het land van Azerbeidzjan, ongeveer een miljoen mensen werden vluchtelingen en ontheemden, zowel uit Armenië als uit de Karabach-regio van Azerbeidzjan, duizenden mensen werden gedood, historische, culturele en religieuze monumenten werden vernietigd en Armenië weigerde de resoluties 822, 853, 874 en 884 van de VN-Veiligheidsraad, die in 1993 werden aangenomen, uit te voeren.

“Wij raden de Armeense Rode Kruisvereniging aan om nauwkeuriger en verantwoordelijker te zijn in hun schriftelijke verklaringen en meningen, om neutraliteit en onpartijdigheid in acht te nemen, om niet te veranderen in een instrument in de handen van politici, en om niet betrokken te raken bij politieke processen. Bij het uitgeven van deze verklaring zou het verstandig zijn geweest als de Armeense Rode Halve Maan de duidelijke verklaring van de Azerbeidzjaanse Rode Halve Maan zorgvuldig had overwogen. In dat geval zouden ze geen ongeverifieerde en onnauwkeurige vooroordelen hebben toegelaten en zouden ze de andere partij niet oneerlijk hebben beschuldigd. We herhalen nogmaals dat het doel van de Azerbeidzjaanse Rode Halve Maan bij het uitgeven van deze verklaring was om te verklaren dat we bereid zijn om dringend en tijdig humanitaire hulp te bieden aan degenen die dat echt nodig hebben. Dit is direct in lijn met onze missie.
“Het is een misverstand dat de Armeense Rode Kruisvereniging zich uitspreekt over kwesties die betrekking hebben op het grondgebied van een andere soevereine staat. Deze kwesties houden geen verband met hun mandaat en missie. Bovendien is dit een brutale inmenging in de zaken van een andere nationale vereniging. Het zou raadzaam zijn voor de Armeense RCS om hun inspanningen te wijden aan het oplossen van humanitaire kwesties op hun eigen grondgebied.

“In overeenstemming met de artikelen 5.1, 5.3 en 5.4 van de Overeenkomst van Sevilla bevestigen wij opnieuw dat, op basis van de operationele plannen en capaciteiten van de Beweging, de centrale rol bij het creëren en uitvoeren van de collectieve respons van de Beweging wordt gespeeld door de Azerbeidzjaanse Rode Halve Maan. Volgens de overeenkomst heeft het Internationale Comité van het Rode Kruis geen uitzonderlijke rechten binnen de grenzen van de Republiek Azerbeidzjan. De kwestie van humanitaire operaties in het gebied waar Russische vredeshandhavers tijdelijk gestationeerd zijn, valt niet onder de jurisdictie van het ICRC. Deze operaties vallen onder de verantwoordelijkheid van de Azerbeidzjaanse Rode Halve Maan en moeten in overleg met de Rode Halve Maan worden uitgevoerd.

“In onze humanitaire missie voeren we consequent discussies en overleg met onze partners, namelijk het Internationale Comité van het Rode Kruis en de regionale en lokale vertegenwoordigingen van het Internationale Rode Kruis en de Rode Halve Maan. We herhalen dat we altijd trouw zullen blijven aan de fundamentele principes en humanitaire waarden van de Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging.

“De Azerbeidzjaanse Rode Halve Maanvereniging verklaart nogmaals dat wij, in tegenstelling tot de Armeense Rode Halve Maanvereniging, niet betrokken zijn bij politiek of politieke processen, de principes in onze statuten hooghouden en toegewijd blijven aan internationale humanitaire waarden. Wij houden ons aan de Azerbeidzjaanse wetgeving en de principes van de Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging, en in overeenstemming met de Overeenkomst van Sevilla, verklaren wij ons bereid om onmiddellijk humanitaire hulp te verlenen aan de inwoners van de economische zone van Karabach langs de Aghdam-Khankendi-route. De Azerbeidzjaanse Rode Halve Maan benadrukt haar onwrikbare toewijding aan de fundamentele principes en humanitaire waarden van de Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maan-beweging,” aldus de AzRCS.