Azerbeidzjan presenteert vijfde bijgewerkte ontwerp-vredesverdrag aan Armenië – assistent van president

Azerbeidzjan heeft het vijfde bijgewerkte ontwerp van het vredesverdrag voorgelegd aan Armenië, vertelde de assistent van de Azerbeidzjaanse president – hoofd van de afdeling buitenlands beleid van de presidentiële administratie Hikmet Hajiyev aan verslaggevers in Brussel, meldt Trend.

Hajiyev zei dat het Armeense separatistische regime zich heeft ontwapend en Azerbeidzjan heeft verlaten.

“Dit neemt obstakels weg voor een vredesakkoord tussen Armenië en Azerbeidzjan. Wij geloven dat er een historische kans is om een einde te maken aan het antagonisme en de vijandschap tussen de twee landen en een duurzame vrede op te bouwen op basis van de vijf principes die Azerbeidzjan aan Armenië heeft voorgesteld,” zei hij.

Volgens de assistent van de president heeft Azerbeidzjan een model gecreëerd voor het oplossen van een van de langdurigste conflicten op de bredere kaart van Eurazië.

“Het covoorzitterschap van de Minsk Groep is mislukt omdat het doel ervan was om de bezetting van het grondgebied van Azerbeidzjan door Armenië in stand te houden. Wij hebben een einde gemaakt aan de militaire bezetting. Azerbeidzjan geeft nu prioriteit aan vrede en normalisering van de betrekkingen met Armenië. Maar elke vredesovereenkomst vereist de aanwezigheid van twee partijen, en Armenië moet goede wil tonen. We hebben het vijfde bijgewerkte ontwerp van het vredesakkoord aan Armenië voorgelegd, maar ze hebben al bijna twee maanden niet gereageerd,” zei Hikmet Hajiyev.

Hij merkte op dat er nieuwe realiteiten zijn ontstaan in de zuidelijke Kaukasus, en dat wettigheid en legitimiteit de kern van deze nieuwe realiteiten vormen.

“We willen een nieuwe regionale veiligheidsarchitectuur opbouwen die gebaseerd is op rechtvaardigheid, erkenning van elkaars territoriale integriteit en soevereiniteit en beëindiging van alle territoriale aanspraken. Ik denk dat we vrede moeten bereiken en dat extra partners deze overeenkomst kunnen ondersteunen,” zei Hajiyev.

Hij benadrukte dat tijdens de periode van het zogenaamde bevroren conflict sommige mensen in het Europees Parlement Azerbeidzjanofobie of islamofobie jegens Azerbeidzjan hebben getoond.

“De Europese Raad heeft onlangs een verklaring afgelegd waarin Azerbeidzjan werd bekritiseerd, wat wij ongepast vinden. Europese instellingen hebben Azerbeidzjan tijdens de bezetting van zijn grondgebied nooit eerlijk behandeld. Jarenlang waren er verschillende benaderingen van separatistische entiteiten in Georgië, Moldavië, Oekraïne en Azerbeidzjan,” zei de presidentiële adjudant.

Hij voegde eraan toe dat sommige EU-lidstaten, zoals Frankrijk, een militariseringsprogramma in Armenië hebben gelanceerd.

“Wij steunen geen militarisering. Armenië heeft geen militariseringsprogramma nodig. Wat nodig is, is een vredesprogramma. Frankrijk stuurt militaire pantserwagens met raketwapens naar Armenië. Armenië koopt ook Franse radarsystemen en Mistral grond-luchtraketten voor de korte afstand. We hebben lidstaten, zoals Frankrijk, consequent gewaarschuwd om separatisme op het grondgebied van Azerbeidzjan niet te steunen, en om Armeens revanchisme of geopolitieke spelletjes in onze regio niet aan te moedigen. Wij geloven dat zich een historische kans heeft voorgedaan, en de relevante Europese instellingen moeten ook deel uitmaken van de oplossing, niet van het probleem, om een vreedzame agenda in de regio te bevorderen,” zei hij.