Azerbeidzjan reageert op verklaring van Franse delegatie tijdens 54e zitting van VN-Mensenrechtenraad

Op 11 oktober 2023, tijdens de 54e zitting van de VN-Raad voor de Mensenrechten heeft de delegatie van de Republiek Azerbeidzjan een verklaring afgelegd als reactie op de verklaring van Frankrijk. De verklaring, die in de Armeense media ten onrechte wordt voorgesteld als een gezamenlijke verklaring van 34 landen, is in feite alleen namens Frankrijk en Armenië afgelegd, volgens de officiële webpagina van de Mensenrechtenraad.

In haar verklaring verwierp de delegatie van Azerbeidzjan de ongegronde beschuldigingen van Frankrijk en veroordeelde zij haar onverholen poging om zich te mengen in de politieke processen die plaatsvinden in Azerbeidzjan. De delegatie van Azerbeidzjan benadrukte dat Frankrijk geen rol speelt in deze processen vanwege zijn openlijke veronachtzaming van de beginselen van het internationaal recht en selectieve benadering van de ondersteuning van de soevereiniteit en territoriale integriteit tijdens de bezetting van de gebieden van Azerbeidzjan, het feit dat het de afgelopen bijna 30 jaar heeft nagelaten op te treden als onpartijdige bemiddelaar bij de bevrijding van Azerbeidzjaanse gebieden van de bezetting door Armenië, en bij de terugkeer van bijna 1 miljoen Azerbeidzjaanse binnenlandse ontheemden en vluchtelingen naar hun huizen van herkomst, waaronder 300 000 Azerbeidzjanen die met geweld uit Armenië zijn verdreven.

Er werd aan herinnerd dat de delegatie van Azerbeidzjan tweemaal een dialoog met andere delegaties had aangeboden aan Frankrijk, dat dit blijkbaar heeft geweigerd en doorgaat met zijn beleid om de Mensenrechtenraad te instrumentaliseren.

Er werd ook op gewezen dat Azerbeidzjan en de regio werken aan het consolideren van vrede en veiligheid, en dat Frankrijk van de kant van Azerbeidzjan geen enkele geloofwaardigheid heeft als internationale partner, bemiddelaar of permanent lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

De delegatie van Azerbeidzjan verwierp het engagement en de initiatieven die door Frankrijk werden voorgesteld, enkel en alleen omdat ze door Frankrijk worden voorgesteld. Er werd onderstreept dat Azerbeidzjan open staat voor engagement en samenwerking met partners die betrouwbaar zijn, geen neokoloniale imperiale ambities hebben of pogingen om de verloren status in dit deel van de wereld te doen herleven.

De delegatie van Azerbeidzjan herinnerde er verder aan dat: de missie van de Verenigde Naties, bestaande uit verschillende agentschappen, die de Karabach-regio van Azerbeidzjan tweemaal had bezocht, geen schade meldde aan civiele openbare infrastructuur, waaronder ziekenhuizen, scholen en woningen, of aan culturele en religieuze structuren in de stad Khankendi; de missie zag dat de regering van de Republiek Azerbeidzjan voorbereidingen trof voor de hervatting van gezondheidsdiensten en enkele nutsvoorzieningen in Khankendi; de missie heeft geen berichten ontvangen – noch van de ondervraagde lokale bevolking noch van de gesprekspartners – over gevallen van geweld tegen burgers na het laatste staakt-het-vuren; de missie heeft geen vernieling van landbouwinfrastructuur of dode dieren van de weg waargenomen. De delegatie van Azerbeidzjan herinnerde eraan dat deze waarnemingen ook werden bevestigd door de bevindingen van het UNHCR-kantoor in Armenië en van het ICRC. Bovendien waren er een aantal buitenlandse journalisten die verslag deden van de ontwikkelingen in de regio Karabach.

Er werd vermeld dat Azerbeidzjan als soeverein land op zijn soevereine grondgebied effectief samenwerkt met vele internationale actoren, waaronder de VN-organisaties, en dat deze samenwerking, die vele gebieden bestrijkt en gericht is op de reïntegratie van de regio Karabach in Azerbeidzjan, gebaseerd is op Azerbeidzjaanse middelen.

De delegatie van Azerbeidzjan sprak de verwachting uit dat Armenië wijsheid en gezond verstand in acht zal nemen en de kans op vrede in de regio zal benutten.