Azerbeidzjan waarschuwt voor pogingen om VN-organen om te vormen tot instrument voor politieke manipulaties

De beweringen van sommige speciale rapporteurs en de onafhankelijke expert van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties over de vermeende blokkade van de “Lachin corridor” door Azerbeidzjan, evenals de “gespannen humanitaire situatie” in de regio “Nagorno-Karabach” zijn zowel betreurenswaardig als indicatief voor de pogingen om VN-organen te veranderen in een instrument voor politieke manipulaties, zo meldt Report.az verwijzend naar het Azerbeidzjaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

De speciale rapporteurs en deskundigen van de VN worden misleid door de manipulaties van Armenië en geven bevooroordeelde verklaringen af, terwijl ze hun ogen sluiten voor de 30 jaar durende bezetting van de gebieden van Azerbeidzjan, de mensenrechtenschendingen tegen bijna 1 miljoen vluchtelingen en binnenlandse ontheemden, de aanwezigheid van Armeense strijdkrachten op het grondgebied van Azerbeidzjan in de afgelopen drie jaar, en de belemmering van de terugkeer van binnenlandse ontheemden naar hun huizen.

“Bovendien is het gebruik door de personen in kwestie van uitdrukkingen als “Nagorno-Karabach”, waarbij de territoriale integriteit en soevereiniteit van Azerbeidzjan duidelijk niet wordt gerespecteerd, de inmenging in de interne aangelegenheden van Azerbeidzjan, evenals de dubbele standaarden tegen dit land in de verklaring, onaanvaardbaar.

Er moet met klem aan worden herinnerd dat Armenië niet alleen heeft nagelaten zijn strijdkrachten van het grondgebied van Azerbeidzjan terug te trekken, wat een duidelijke schending is van de verplichtingen die het op zich heeft genomen, maar ook heeft gezorgd voor hun rotatie naar en van het grondgebied van Azerbeidzjan en hen heeft voorzien van munitie via de weg naar Lachin, en zich heeft ingelaten met het plunderen van de natuurlijke rijkdommen van Azerbeidzjan. Deze acties werden door de VN en andere organisaties doodgezwegen,” merkte het ministerie op.

Azerbeidzjan heeft de grenspost Lachin op zijn soevereine grondgebied geïnstalleerd om controle over zijn eigen grenzen te krijgen en om de illegale activiteiten van Armenië te voorkomen. Bovendien bewijst de beslissing van 6 juli van het Internationaal Gerechtshof, waarbij het beroep van Armenië om de genoemde controlepost te verwijderen unaniem werd verworpen, eens te meer de ongegrondheid van de beweringen van Armenië.

Ondanks het feit dat Azerbeidzjan de doorgang van Armeense inwoners, personeel van het ICRC en het Russische vredeshandhavingscontingent via de controlepost heeft vergemakkelijkt, heeft Armenië ten onrechte beweringen verspreid over de “gespannen humanitaire situatie” in de regio om zijn illegale activiteiten op het grondgebied van Azerbeidzjan voort te zetten. Armenië heeft ook zijn toevlucht genomen tot provocaties, waaronder het openen van het vuur op personeel van de grenswacht, pogingen tot smokkel en het sturen van vrachtwagens naar het grondgebied van Azerbeidzjan zonder voorafgaande toestemming op 26 juli.

“Armenië is doorgegaan met zijn provocaties, ondanks het feit dat het werd aangespoord om af te zien van de provocaties tegen de grenscontrolepost van Lachin en van de garanties voor een veilige doorgang.

“Azerbeidzjan blijft de doorgang van de Armeense inwoners door de controlepost via het ICRC vergemakkelijken, ondanks de bovengenoemde provocaties.

“Wat betreft het tegemoetkomen aan de behoeften van de Armeense bevolking die op het soevereine grondgebied van Azerbeidzjan woont, blijkt uit het feit dat Armenië de voorstellen van Azerbeidzjan over het gebruik van ‘Aghdam – Khankandi’ en andere alternatieve routes afwijst en deze routes blokkeert met concrete barrières, ondanks dat deze voorstellen worden gesteund door de Europese Unie en het ICRC, duidelijk dat de beweringen over de ‘gespannen humanitaire situatie’ niets meer zijn dan politieke chantage en manipulatie.

“Op dit moment spant Azerbeidzjan zich in om duurzame vrede en veiligheid in de regio tot stand te brengen, en in dit verband heeft het initiatieven voorgesteld voor het vredesakkoord, de afbakening en het openstellen van de communicatie. Het afgeven van bevooroordeelde verklaringen in plaats van het steunen van deze inspanningen zal geen positieve resultaten opleveren voor dit proces,” staat in de verklaring.