Bajramov ontmoet hoofden van diplomatieke missies van Europese landen geaccrediteerd in Azerbeidzjan

De minister van Buitenlandse Zaken van Azerbeidzjan, Jeyhun Bayramov, heeft een ontmoeting gehad met de hoofden van de diplomatieke missies van de Europese landen die in het land zijn geaccrediteerd, zo meldt Report.az.

De bijeenkomst ging over de huidige stand van zaken en de vooruitzichten voor de betrekkingen tussen Azerbeidzjan en de Europese landen, de regionale situatie na de recente antiterrorismemaatregelen van Azerbeidzjan en de mogelijke ontwikkelingen in het vredes- en normalisatieproces tussen Azerbeidzjan en Armenië.

Minister Jeyhun Bayramov herinnerde eraan dat Azerbeidzjan sinds de ondertekening van de Trilaterale Verklaring van 10 november op verschillende platforms herhaaldelijk de aanwezigheid van illegale Armeense strijdkrachten op zijn soevereine grondgebied aan de orde heeft gesteld en dat dit de belangrijkste bron van dreiging tegen het land zelf is, en wees op het belang van de legitieme antiterrorismemaatregelen van Azerbeidzjan van 19-20 september voor vrede en stabiliteit in de regio.

De president van de Republiek Azerbeidzjan heeft aangekondigd dat hij de veiligheid en de taalkundige en culturele rechten van de Armeense inwoners van de regio Karabach in Azerbeidzjan zal garanderen, en dat hij met het oog hierop een begin heeft gemaakt met de registratie via het re-integratieportaal.

De minister van Buitenlandse Zaken herinnerde eraan dat het marionettenregime gedurende bijna 30 jaar bezetting geen VN-agentschappen toestond om het gebied te bezoeken, maar dat Azerbeidzjan onmiddellijk na de beëindiging van de antiterrorismemaatregelen in samenwerking met het VN-kantoor in Azerbeidzjan verschillende VN-missies heeft georganiseerd, waaronder vertegenwoordigers van de VN-kantoren in Genève en New York.

Minister Jeyhun Bajramov benadrukte dat nu, sinds de onafhankelijkheid van Azerbeidzjan en Armenië, de historische kans op vrede in de regio is ontstaan.

Vervolgens beantwoordde minister Jeyhun Bajramov de vragen van het publiek.