Bajramov spreekt op Arabisch-Islamitische spoedtop

De Azerbeidzjaanse minister van Buitenlandse Zaken Jeyhun Bayramov heeft in het kader van zijn werkbezoek aan Saoedi-Arabië een toespraak gehouden op de gezamenlijke top van de Liga van Arabische Staten (LAS) en de Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIC), zo meldt Karabach24, onder verwijzing naar het Azerbeidzjaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

In zijn toespraak benadrukte Jeyhun Bayramov dat de voortdurende spanning in de Israëlisch-Palestijnse conflictzone en, in het bijzonder, het feit dat burgers het zwaarst getroffen worden door de huidige escalatie, zeer zorgwekkend zijn. Namens Azerbeidzjan betuigde de minister zijn medeleven met de families van de slachtoffers van het conflict.

De minister merkte op dat Azerbeidzjan zich aansluit bij de oproepen tot een onmiddellijke de-escalatie van de situatie en een onmiddellijke stopzetting van de militaire operaties, en wees op de noodzaak om af te zien van acties die de huidige gevoelige situatie voor de hele regio van het Midden-Oosten zouden kunnen verergeren, en op het belang om alle inspanningen van de internationale gemeenschap te mobiliseren.

De minister benadrukte nogmaals dat Azerbeidzjan voorstander is van een oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict volgens het internationaal recht en de relevante resoluties van de Verenigde Naties (VN) op basis van het tweestatenprincipe.