Bakoe antwoordt op Josep Borrell

De beschuldigingen aan het adres van Azerbeidzjan, waarbij de realiteit in de regio opzettelijk wordt verdraaid, die Josep Borrell, de Hoge Vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, uitte tijdens de persconferentie in Brussel op 13 november 2023, na afloop van de Raad Buitenlandse Zaken, zijn volstrekt ontoereikend en onaanvaardbaar, aldus het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Azerbeidzjan (MFA) in een commentaar, meldt Report.az.

“Tegen de achtergrond van de onverschilligheid van de Europese Unie voor de gewapende agressie van Armenië tegen de soevereine gebieden van Azerbeidzjan gedurende meer dan 30 jaar, evenals haar weigering om het feit te veroordelen dat meer dan 1 miljoen Azerbeidzjanen in eigen land ontheemden en vluchtelingen zijn geworden en het beleid van etnische zuivering en misdaden tegen de menselijkheid gericht tegen Azerbeidzjanen, zijn de schijnbare steun van deze organisatie aan Armenië en haar dreigende retoriek tegen Azerbeidzjan duidelijke voorbeelden van haar vooringenomen beleid en dubbele standaarden. Zoals blijkt uit het hypocriete beleid van de EU Dienst voor extern optreden in deze en andere regio’s, is deze organisatie het slachtoffer geworden van haar eigen onrechtmatige acties.

“Tegelijkertijd vormen de beschuldigingen van de vertegenwoordiger van de EU, die geen enkele poging heeft gedaan om Armenië te overtuigen om te handelen in overeenstemming met de normen en principes van het internationaal recht, een bedreiging voor de territoriale integriteit en soevereiniteit van Azerbeidzjan.

“Bovendien willen we benadrukken dat zowel de 44-daagse Patriottische Oorlog als de 24-uurs anti-terreurmaatregelen van september van dit jaar werden uitgevoerd op het soevereine grondgebied van Azerbeidzjan. Azerbeidzjan heeft zijn soevereiniteit herwonnen met legitieme middelen binnen de normen en principes van het internationaal recht.

“Tegen de achtergrond van de EU-lidstaten die geconfronteerd worden met agressieve separatistische tendensen, zijn de pogingen van het orgaan van het buitenlands beleid van de EU om separatisme aan te wakkeren op het grondgebied van Azerbeidzjan met betrekking tot de rechtvaardige strijd van ons land tegen de bestaande bedreigingen op zijn soevereine grondgebied, een bron van ernstige bezorgdheid.

“De pogingen van de EU om Armenië van wapens te voorzien en zo haar verraderlijke militariseringsbeleid te steunen dat vrede en stabiliteit in onze regio ondermijnt, moedigen een beleid aan dat tot nieuwe confrontaties in de regio leidt en dat een verantwoordelijkheid bij de EU legt. Plannen om gebruik te maken van de Europese Vredesfaciliteit, die onder andere de opbouw van militaire capaciteit impliceert, dienen om de spanningen in de regio te verergeren.

“We benadrukken nogmaals dat het gebruik van dreigende taal met Azerbeidzjan onaanvaardbaar is, en dat elk onvriendelijk gedrag niet tot een gunstig resultaat zal leiden en effectief zal worden beantwoord,” aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken.