Bakoe organiseert trilaterale bijeenkomst van hoofden militaire opleidingen van Azerbeidzjan, Türkiye en Georgië

Overeenkomstig het tussen Azerbeidzjan, Türkiye en Georgië ondertekende memorandum van overeenstemming inzake samenwerking op het gebied van defensie, heeft aan de Nationale Defensie-universiteit een trilaterale bijeenkomst plaatsgevonden van de hoofden van de militaire onderwijsinstellingen van deze landen.

Rector van de Nationale Defensie Universiteit, professor, luitenant-generaal Heydar Piriyev verwelkomde de gasten en benadrukte het belang van discussie en uitwisseling van ervaringen, meldt Caliber.Az, onder verwijzing naar het ministerie.

Piriyev merkte op dat de nauwe samenwerking tussen de drie landen dient om vrede en veiligheid in de regio te waarborgen. Hij sprak het vertrouwen uit dat dergelijke ontmoetingen zullen bijdragen tot de verdere versterking van vriendschappelijke banden tussen professoren, officieren en onderwijzend personeel van militaire onderwijsinstellingen.

De commandant van de Turkse militaire academie, generaal-majoor Gültekin Yaralı, en de rector van de nationale defensieacademie van Georgië, brigadegeneraal Mamia Balakhadze, spraken hun dank uit aan Azerbeidzjaanse zijde voor de organisatie van de bijeenkomst op hoog niveau en de gastvrijheid. Zij benadrukten dat dergelijke bijeenkomsten een waardevolle bijdrage zouden leveren aan de uitwisseling van ervaringen tussen militaire onderwijsinstellingen en de uitvoering van gezamenlijke programma’s en projecten.

De gasten ondertekenden het “Book of Honor” van de universiteit.

Vervolgens bezochten de Turkse en Georgische delegaties het naar Heydar Aliyev genoemde militaire instituut.

Het Monument van de Nationale Leider Heydar Aliyev en het Herdenkingscomplex ter nagedachtenis aan de Shehids (Martelaren) van de Patriottische Oorlog werden bezocht, er werden bloemen gelegd en hun nagedachtenis werd geëerd.

In het museum van het militaire instituut maakten de gasten kennis met een fotobord waarop het leven en de politieke activiteiten van de Grote Leider staan afgebeeld.

Daarna werd een bijeenkomst gehouden in het Militair Instituut. Rector van het Militair Instituut genoemd naar Heydar Aliyev, generaal-majoor Fizuli Salahov, besprak met de gasten een aantal kwesties van wederzijds belang op het gebied van militair onderwijs. Er werd een briefing gegeven over de geschiedenis en de activiteiten van het instituut.

Daarna maakten de delegaties kennis met het grondgebied van het instituut, de onderwijsgebouwen, de materiële en technische basis, alsmede met de voorwaarden die voor de cadetten worden geschapen en bekeken zij het onderwijsproces.

Tenslotte wisselden de partijen geschenken uit en werd er een foto gemaakt.