Bakoe verwerpt de aantijgingen van de Armeense minister van Buitenlandse Zaken

“Wij wijzen de ongegronde en misleidende beschuldigingen van de Armeense minister van Buitenlandse Zaken aan het adres van Azerbeidzjan tijdens zijn toespraak van 9 november 2023 op de 42e zitting van de Algemene Conferentie van UNESCO in Parijs met kracht van de hand,” zei Aykhan Hajizada, woordvoerder van Azerbeidzjan’s ministerie van Buitenlandse Zaken, over de ongegronde beschuldigingen van de Armeense minister van Buitenlandse Zaken Ararat Mirzoyan tijdens zijn toespraak op de 42e zitting van de Algemene Conferentie van UNESCO, meldt Report.az onder verwijzing naar het ministerie van Buitenlandse Zaken.

“Het is absoluut onaanvaardbaar voor Armenië om Azerbeidzjan hypocriet te blijven beschuldigen van het uitvoeren van een vermeende “etnische zuivering” tegen Armeniërs die vrijwillig naar Armenië zijn verhuisd, en te proberen om internationale platforms voor dit doel te misbruiken, terwijl het bloedbaden en misdaden tegen de menselijkheid heeft gepleegd en de fundamentele rechten van bijna 1 miljoen Azerbeidzjanen heeft geschonden gedurende de 30 jaar van zijn militaire agressie,” merkte Hajizada op.

“Het is duidelijk dat deze ongegronde beweringen openlijk in tegenspraak zijn met de rapporten en verklaringen van VN-organisaties die de regio bezoeken, evenals met de organisaties die actief werkzaam zijn in Armenië.

“Wat betreft de beweringen dat culturele en historische monumenten in gevaar zouden zijn in de Garabagh-regio van Azerbeidzjan, is het volkomen onredelijk dat Armenië Azerbeidzjan hiervan beschuldigt, terwijl Armenië zelf bekend staat om het opzettelijk vernietigen, toe-eigenen, veranderen en illegaal transporteren van Azerbeidzjaans cultureel erfgoed in Armenië zelf, maar ook in de voorheen bezette gebieden van Azerbeidzjan.

“De ongepaste verwijzing van de Armeense minister naar de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof in dit verband is niets anders dan een poging om de uitspraken van het Gerechtshof te verdraaien.

“De historische en religieuze monumenten op de soevereine grondgebieden van Azerbeidzjan zijn ons nationaal en cultureel erfgoed en worden beschermd, ongeacht hun seculiere of religieuze oorsprong.

“De roep van Armenië om een beoordelingsmissie naar Azerbeidzjans Garabagh-gebied van een internationaal platform zoals UNESCO, dat verantwoordelijk is voor het behoud van culturele, religieuze en historische monumenten, is niets anders dan hypocrisie. Hoewel Azerbeidzjan vaak om de uitvoering van evaluatiemissies heeft gevraagd, is dit niet mogelijk geweest vanwege de obstakels die Armenië heeft opgeworpen. UNESCO heeft dit feit zelf bevestigd in haar rapport van 2005.

“We zien opnieuw hoe Armenië de lastercampagne tegen Azerbeidzjan voortzet met valse en lasterlijke retoriek vanaf talloze internationale platforms, met de bedoeling om de kansen op het vredesakkoord te ondermijnen.

“We hopen dat Armenië deze historische kans op vrede in de regio niet voorbij laat gaan en de inspanningen voor regionale stabiliteit en economische ontwikkeling, die uiteindelijk in zijn eigen voordeel zullen zijn, niet zal hinderen,” besloot Hajizada.